Историята на съвременната медицина

И в тази тема споделям възгледите на д-р Атанас Гълъбов, който дълбоко е проучил въпроса, за да може всеки да си извади заключения въз основа на факти

И в тази тема споделям възгледите на д-р Атанас Гълъбов, който дълбоко е проучил въпроса, за да може всеки да си извади заключения въз основа на фактите, а не на нечия пропаганда:

„Как фармацевтичната индустрия през този век е взела контрола над болниците, медицинските университети и научно-изследователската работа в тях, може да се разбере от изобличаващите книги „Голата императрица или голямата медицинска измама“ от Ханс Роиш и „История на медикаментите“ и „Династията Рокфелер“ от Морис Бийл.

В тях се разкриват огромните по мащаби корупция и измама в медицинската наука и индустрия, правителствата, медиите и най-различни институции и организации, свързани по някакъв начин със здравеопазването. Това са три от най- важните произведения, написани по тези въпроси, и обучението на всеки студент по медицина би трябвало да започва с тяхното изучаване. Интересна е историята на Бийл и как той стига до създаването на своите книги. Бивш редактор на „Уошингтън таймс“ и „Хералд“ през 30-те, той издавал самостоятелно провинциален вестник, в който местната електрическа компания закупувала голямо място за реклама всяка седмица и това доста облекчавало разходите по списването и отпечатването. Но един ден изданието излязло с публикация в защита на своите читатели, които не били доволни от лошото обслужване на електрическата компания.

В резултат на това Бийл бил смъмрен сериозно от рекламната агенция, която представлявала компанията. Той бил уведомен, че още една подобна стъпка ще означава незабавно прекъсване на рекламния договор, и то не само с този техен клиент, но също така и с газовата, и с телефонната компания. Тогава се отворили очите на Бийл за същността на „свободната преса“ и той решил да излезе от този бизнес, защото имал семейно имение, от което можел да се издържа. Бийл използвал целия си професионален опит, за да проучи в дълбочина същността на „свободния печат“, и в резултат се родили гореспоменатите две книги.

Независимо от многобройните си познанства и връзки в издателския свят, а и не само в него, никой не пожелал да публикува разкритията му. Това той направил сам едва след като основал своя издателска къща „Кълъмбия пъблишинг хаус“ през 1949 г. „История на медикаментите“ никога не се е продавала в голяма книжарница в САЩ и никога не е получила гласност или рецензия в средствата за масово осведомяване. Била е разпространявана изключително по пощата и въпреки това до 70-те години вече е преиздадена 33 пъти!

Този пример може да ви послужи, за да придобиете представа за мълчаливата, но безкомпромисна (авто)цензура, която съществува в „страната на свободата“. Само в годините на Втората световна война на американските военнослужещи са направени над 200 млн. ваксинации! „Чудно ли е тогава“, пита Бийл, „че Рокфелер и техните подставени лица в Управлението по храните и лекарствата, Службата за обществено здраве, Федералната комисия за търговия, Бюрото за добър бизнес, Военномедицинския корпус, Флотското бюро по медицина и хиляди административни здравни кадри из цялата страна са се съюзили да съсипят всички лечебни методи, които не препоръчват използването на синтетични медикаменти.“

Преди 100 години в САЩ е имало над 50 хомеопатични болници, включително и 9 детски, 15 санаториума и десетки медицински колежи, в които се е изучавала не само хомеопатия, но и фитотерапия, гладолечение и други природни лечебни методи, Между 14 и 25% от всички практикуващи лекари в различните щати са прилагали хомеопатия. Но защо изчезва всичко това? В началото на века фондациите „Рокфелер“ и „Карнеги“ започнали активна дарителска дейност, насочена към медицинските университети.

През 1904 г. Джон Рокфелер старши основава фонд „Общо образование“, а през 1910, за да го подпомага, се учредява и фондацията „Рокфелер“. Чрез редица машинации през май 1913 г. на нея й е даден привилегирован статут и е освободена от данъци. На отговорни места в различните федерални агенции, които имат по някакъв начин отношение към здравето, Рокфелер поставил свои хора, които да прокарват новата „образователна“ политика, чиято цел била създаването на нация, зависима от медикаменти и непознаваща друг начин на лечение освен предложения.

Това било постигнато не само чрез съсипването на болниците и колегите, преподаващи и прилагащи естествени лечебни методи, но и чрез масова рекламна кампания чрез средствата за масово осведомяване в полза на „научната медицина“. За осъществяването на този план трябвало да се създаде съответно и медицинска професия, „вдъхваща респект“, която да практикуват изключително бели мъже от висшата класа (а не мъже и жени от всякакви раси и социални прослойки, както е било дотогава), възпитани с философията на материалистическо-механистичния подход и непознаващи други начини на лечение освен алопатични медикаменти и хирургия.

По това време все още новото „лечение“, родено в резултат на развитието на химическата и съответно на фармацевтичната промишленост, е било разпространено само сред богатите. Народът се лекувал изключително с природни методи. През 1909 г. фондацията „Карнеги“ изпраща на обиколка из САЩ Абрахам Флекснер, който не бил лекар, със задача да посети всички медицински учебни заведения – от най-малкото до най-голямото. Той трябвало да реши кои от тях ще получат финансова помощ, за да се развиват и по-нататък.

Флекснер подбрал само по-големите и богати медицински центрове, които били склонни да приемат предлагания от Рокфелер и Карнеги лечебен и образователен модел, базиран на едностранчива и вредна философия. За всички по-малки и преподаващи природолечение колежи посланието било: „Или се съобразете с това, което ви предлагаме или ще престанете да съществувате.“ Останали без подкрепа, те започнали да затварят един след друг, а срещу тези, които все още функционирали, започнала война за ликвидирането им. Така ПРАВОТО НА ИЗБОР на населението по какъв начин да се лекува било постепенно отнето.

Ето какво пише за Дж. Рокфелер старши Ида Тарвел в нейната „История на Компанията „Стандарт ойл“, отпечатана през 1905 г. в няколко броя на списанието „Макклуър“: „Нито едно честно проучване на неговата кариера не може да доведе до друг извод, освен че той е жертва на може би най-долната от всички страсти – тази за пари като крайна цел… тайно, търпеливо и непрестанно кроящ планове и интриги как да добави към богатството си… Той превърна търговията във война и я… изпълни с жестокост и корупция. И той нарича своето търговско предприятие благодеяние, като дава за пример посещението си на църква и благотворителността си като доказателства… Има само едно име за това – двуличие.“

„Историята на безскрупулния индустриален пират Дж. Рокфелер старши е добре известна, но днес удобно се премълчава“, заявява медицинският историк и изследовател Х. Роиш. През 1911 г. Дж. Рокфелер старши е обвинен от щатския съд за незаконни действия и машинации и му е наредено да разформирова „Стандарт ойл тръст“, който е обхващал 40 корпорации. Но за зла участ това наказание се оказало добре дошло. Докато преди тръстът бил на показ, то след това привидно разделяне деянията на отделните формирования станали още по-прикрити и трудно уловими. През април 1914 г. Джон Рокфелер младши, тогава вече начело на компанията, удавя в кръв стачката на миньорите в Лъдлоу, които живеели и се трудели при ужасяващи условия, експлоатирани от „Колорадо фагъл“ и „Айрън къмпъни“, холдинг на Рокфелер.

Това събитие, което няма аналог в индустриалната история, било наречено от медиите „Клането в Лъдлоу“. Били убити 45 души, между които 32 жени и деца, неизвестен брой изчезнали и много били ранени. След тези събития, които предизвикали възмущение навсякъде по света, Дж. Рокфелер младши, достоен заместник на баща си, решава да наеме Айви Лий, най-талантливия пресагент в САЩ, за да излъска окървавения му имидж. След като Лий разбира, че фондацията разполага с около 100 млн. USD той предлага да се започнат големи дарения, не по-малки от 1 млн., на колежи, университети, болници, църкви и благотворителни организации. За онова време това е било изключително голяма сума и никой вестник не би подминал подобна новина. Целта на тези заслепяващи жестове на „щедрост и филантропия“, приветствани с фанфари от пресата, била обществеността да забрави за убийството на невинните жени и деца, извършено по заповед на Рокфелер.

През следващите години магнатът купува не само репортери и журналисти, но и цели вестници и списания, или пък основава нови. Това се оказало изключително печеливша стратегия, позволяваща да се манипулира много успешно общественото мнение, като не се допускат материали, които биха застрашили финансовите устои на династията и които биха изложили на показ същността на провежданата политика. Чрез щедро явно и тайно финансиране на различни институции, политици, интелектуалци и учени в САЩ и чужбина фармацевтичната индустрия постепенно придобила пълен контрол над медицината.

Почти няма Нобелова награда или „Пулицер“, които да са връчвани на явен враг на системата, поддържана от Рокфелер. Наложена е ефикасна цензура и авто-цензура в повечето от най-популярните периодични издания. Според доклад на фондация „Рокфелер“, който Бийл цитира още преди около половин век, само за период от около 40 години от началото до средата на XX в., финансовите дарения на университети, колежи и различни агенции са били около 500 млн. USD! И разбира се, всички те са се придържали към линията на преподаване и обучение на медицински кадри, която фармацевтичната индустрия желае. В противен случай са щели да останат без тази могъща подкрепа, отказана на останалите колежи в САЩ, които не се подчинили на диктата.

Апетитите на Рокфелер далеч не се изчерпвали само със САЩ. По времето на Бийл тази индустриална империя е била най- голямата в света, така както еврейската Ротшилд – в банковото дело. „Стандарт ойл“ е била нейната основа, като важна роля е изиграла и „Чеиз Нешънъл Банк“ (по-късно вече „Чеиз Манхатън Банк“ с над 200 клона в САЩ и по света). През 1927 г. Джон Рокфелер младши, основава Международен образователен борд. Този фонд разполагал с първоначална сума 21 млн. USD, които очаквали да бъдат насочени към университети, политици и отговорни лица, готови да участват, независимо дали съзнателно или не, в заговора срещу здравето на човечеството. Бордът се заел сериозно със задачата да представи Рокфелер като благодетел за света, а неговият бизнесплан като грижа за здравето на хората. Рокфелер проявил огромен интерес към Китай, което е напълно разбираемо – такъв огромен пазар за неговата стока. („Стандарт ойл“ е била основният доставчик на петрол и керосин за тази страна.)

И така той вложил пари и основал „Чайна медикъл борд“ и „Пекин кениън медикъл Колидж“, играейки ролята на Големия бял баща, който идва, за да даде знания на невежите китайци. Фондацията „Рокфелер“ вложила повече от 40 млн. USD, за да поквари китайската медицина. Медицинските колежи били уведомени, че ако искат да разчитат на финансова помощ, ще трябва да убедят китайския народ да забрави за своите безопасни и ефективни билки и игли, които са преживели изпитанието на времето, и да ги замени със синтетичните фармацевтични продукти. Но с идването на власт на комунистическата партия в Китай „помощта“ на Рокфелер била отхвърлена и той си потърсил нови пазари в Япония, Индия и Латинска Америка.

През 1939 г. се образува изключително опасният за общественото здраве Лекарствен тръст от съюза между двата най-големи индустриални картела в световната история – този на Рокфелер и немския концерн I.G. Farbenindustrie и това бележи още по-голяма експанзия и печалба на фармацевтичната промишленост. По време на Втората световна война I.G. Farben е построил и експлоатирал огромен химически завод, използвайки безплатната работна ръка, съсредоточена в концлагера в Аушвиц. Около 25 000 концлагеристи са умрели от непосилната работа и отровите. Други са починали при експериментални проучвания на различни химикали и медикаменти.

През 1947 г. 27 представители на концерна са осъдени за планиране и водене на война, масово убийство, извършване на нехуманни опити върху невинни жертви в концентрационните лагери, кражби в особено големи размери и други престъпления. Водещият американски обвинител по време на трибунала в Нюрнберг Телфорд Тейлър казва за I.G. Farben: „Не нацистките лунатици са преките виновници за войната, а тези. И ако те не бъдат наказани за престъпленията, които са извършили, вредата, която ще нанесат на бъдещите поколения, ще бъде много по-голяма, отколкото Хитлер би могъл да нанесе, ако беше жив.“ И така картелът е разделен на фармацевтичните компании Bayer, Hoehst („Хьохст“) и BASF („Бай Ес Еф“). Но с помощта на Нелсън Рокфелер, техен бизнеспартньор и заместник-министър на външните работи на САЩ след войната, обвинените в престъпления срещу човечеството шефове на картела и членове на нацистката партия са освободени от затвора през 1952 г. и заемат отново високи позиции в новите дъщерни фирми и съответно в германската индустрия!

Това трябва да е ясен сигнал за всички, които не знаят кои са били движещите сили зад Хитлер. Световните банкери и индустриалци подкрепяха финансово Втората световна война, при която загинаха десетки милиони, да не говорим за огромните морални и материални щети, понесени от още милиони други по целия свят.

Днес преките наследници на картела са едни от най-големите производители на фармацевтични продукти в света, поддържайки индустриална мрежа в поне 120 страни. Наскоро BASF и швейцарската фармацевтична компания La Roshe Holding AG („Ла Рош“) бяха признати за виновни в извършване на най-голямото нарушение на антитръстовите правила и разпоредби във връзка с производството и продажбата на витамини, за което те са приели да платят глоби съответно от по 500 млн. и 225 млн. USD. Министърът на правосъдието на САЩ Джанет Рино казва: „Ден след ден потребителите получават удар по джоба, за да могат тези съучастници в заговора да печелят стотици милиони долари допълнителни печалби.“

Фармацевтичните компании чрез медиите под свой контрол, осъществяван главно чрез финансова зависимост от техните реклами, както и чрез финансиране на организации, отделни политици или други обществени личности и ръководни лица, налагат за своята продукция мнението, което те биха искали хората да имат за нея! В същото време лекари, които успешно лекуват с евтини природни методи, биват наричани „шарлатани“ и са преследвани, защото застрашават печалбите на тази индустрия. Независимо че Американската медицинска асоциация (АМА) и FDA би трябвало да защитават здравните интереси на обществото, в САЩ те са превърнати в послушни оръдия на Лекарствения тръст, чрез които той наказва и очерня всеки лекар или учен, дръзнал да се противопостави на официално наложените идеология и политика в здравеопазването.

Според „Лайф икстеншън фаундейшън“ за периода 1988-1994 г. FDA с помощта на полицията извършва 23 акции, или по-точно вандалски набези. Те са осъществени с оръжия, насочени срещу невинни американски граждани, фирми или организации, които със своята дейност, предлагайки естествени терапии и хранителни добавки, заплашват устоите на фармацевтичната индустрия. При тези акции, които много приличат на организираните от есесовските отряди на Хитлер, са изземани медицинска, научно-изследователска и частна документация, компютри, литература, витамини, билки, лични вещи и др., като са били тероризирани дори и пациенти. През 1995 г. се опитва да забрани употребата на електронна апаратура, използвана от много лекари, стоматолози и остеопати за подпомагане на диагностиката и лечението на различни заболявания, но благодарение на обединените усилия на медиците това не се осъществява – поне засега.

Ето какво пише за АМА д-р Дж. Ходж от Ниагара Фолз, Ню Йорк: „Медицинският монополист или медицински тръст, за благозвучие наричан Американска медицинска асоциация, е… най-арогантната, опасна и деспотична организация, която някога е управлявала свободни хора през този или през който и да е друг век. Който и да е и изобщо всички методи за лекуване на болния чрез безопасни, прости и естествени лекарства са били нападани и отричани от безочливите водачи на АМА като „мошенически“. Всеки, който практикува лечебното изкуство и не се съюзява с медицинския тръст, е обявяван за „опасен шарлатанин“ и самозванец. Всеки лечител, който се опита да възстанови болния чрез природни методи, без да прибягва до ножа или токсичните синтетични медикаменти, болестотворни серуми или ваксини, веднага е атакуван от тези медицински тирани и фанатици, злобно отричан и преследван по всички възможни начини.“

Ако това е някой малък производител, само съдебните разходи ще го разорят. В същото време делата срещу радетелите за човечна медицина се водят с парите на самите потърпевши от тази вредна политика – данъкоплатците, които освен това заплащат и със здравето си. В един случай д-р Адолфус Хохензее от Скрантън, Пасадена, който заявил, че витамините са жизненоважни за доброто здраве (той произвеждал такива, извличани по естествен начин от растения) бил даден под съд за това, че разпространява заблуждаваща информация за продуктите си. АМА осигурила 10 медици, които да свидетелстват в съда, че витамините не са потребни за човешкото тяло!

Когато им показали правителствени бюлетини, в които се твърдяло обратното, те се измъкнали от положението, като заявили, че тези официални публикации са остарели! В „Сивил ъболишънист“ била публикувана статия, озаглавена „FDA: Американският гестапо-прокурор или преследвач?“, в която се съобщава, че на 6 май, 1992 г. клиниката на д-р Джонатан Райт, уважаван специалист по хранене, е била атакувана от 22 въоръжени мъже с насочени срещу персонала и пациентите оръжия. Причината за това била, че този лекар лекувал с безопасни естествени субстанции, които обаче „не се ползвали с одобрението на БТА“. Били конфискувани медицински картони на пациенти, работна документация и витамини.

Според „Кънсюмър рипортс мегъзин“ оборотът от билковите продукти, които се продават на дребно свободно в САЩ, е около 1,5 млрд. USD и се увеличава с около 15% годишно. Но фармацевтичните компании искат да експроприират и тази търговска дейност. Преди няколко години СЗО, която също е под контрола на Лекарствения тръст и следва неизменно неговата политика, провъзгласява нова технология наречена „фармапринтинг“. Тя ще може да се приложи, за да се отнеме правото на хората да ползват природни източници за лечение, каквито са например билките, защото фармацевтичните компании ще им ги създават „същите“ по изкуствен начин, като те естествено ще бъдат вече патентовани и следователно изключително доходоносни!

Под предлога, че досега тези билки са били прилагани нестандартизирано (междувременно „нестандартизирано“ с тях са се лекували успешно милиони за последните 2 хилядолетия) и за да се намалят рисковете от странични ефекти! Да, те искат да патентоват това, което расте на полето, за да го купувате от тях, а не да си го откъснете сами или да го вземете свободно от билковата аптека! Това вече се случва в някои страни, като Канада например. С Декларацията от Алма Ата от 1978 г. СЗО всъщност разпростира ефекта от доклада на Флекснер по цялото земно Кълбо. Отново „в името на здравето и благополучието“ на хората в целия свят се налагат международни правила и критерии за практикуването на медицина. По такъв начин, както пише д-р Ланкто, „Контролът върху здравето се прехвърля от националните правителства върху едно световно правителство… което никой не е избирал.

Какво означава (да имаш) право на здраве? Това означава правотото да те тъпчат с медикаменти. То отваря широко вратите на една медицина на глобална болестност, независимо дали ние искаме това или не. Ваксинациите и медикаментите се налагат на хората по целия свят…“ Спонсорите на тази конференция проведена в Алма Ата, отново са фондацията „Рокфелер“, Световната банка, УНИЦЕФ. Ще продължа още малко с думите на д-р Ланкто: „Тази глобална манипулация е изключително фина: Точно богато населението на нашата държава започва да осъзнава контрола, упражняван от индустрията върху здравето и наличието на корупция в правителството, и да изисква промяна, световните органи на властта пристигат като рицар в бляскави доспехи в името на благополучието на хората от цялата земя. И ние сме напълно заблудени. Защото кой би се усъмнил в почтените намерения на СЗО?

Но кой всъщност контролира СЗО? Това е въпросът. И също отговорът. ООН, политическата ръка на световните финансови магнати, между които са и тези, подкрепили доклада на Флекснер и неговото прилагане. Все по-фино и по-фино медицинските и политическите властови институции ни ограбват от това, което ни принадлежи и което е наше право. Те установяват правилата и правят законите, чрез които ни експлоатират. Това е режим на медицински терор. Това е световен монопол…“ В края на 80-те години ООН приема конвенция за правата на детето. За какви права обаче става въпрос? На практика този документ отнема на родителите възможността да решават сами кое е най-добро за здравето на децата си и ги кара да се подчиняват на административните власти, които вече знаем чии интереси обслужват. Конвенцията приема, че детето има право на избор, изява, религиозна свобода и т.н., но само в границите на това, което е позволено от закона или което е във връзка със здравето, дефинирано от същия този закон.

Стимулира се профилактиката, но как? Не чрез подобряване на условията и стандарта на живот и съответно на хигиената, които са най-важните здравословни фактори, а преди всичко под формата на масови имунизации. Тази конвенция дава право на властите да налагат със сила и срещу мнението и волята на родителите: ваксинации, кръвопреливане и изобщо „научна“ медицина и „лечение“ с токсични синтетични препарати вместо изпитани естествени терапии. През последното десетилетие във фармацевтичната индустрия се забелязва сливане и окрупняване на компаниите в огромни концерни. По този начин се цели намаляване на началните инвестиции, съкращаване на персонал и съответно пестене на средства и по-голяма конкурентноспособност. Така постепенно малките фирми ще бъдат глътнати от индустриалните гиганти, а последните ще придобият още по-голяма мощ и влияние при определяне на начина на здравеопазване (болестоопазване).”

* * *

Постепенно и цялата здравна система става все по-здрав стълб от Новия световен ред, който ще позволи тотален контрол над човечеството. Пример за това са и пръстовите отпечатъци за пациентите, постъпващи в болница или пазаруващи от аптеките. Но не само това – цялото досие за нашите здравословни проблеми, лечения и т.н. се пази грижовно и кой има достъп до него и как може да използва тази информация, никой не ни казва.

Иван Стаменов пише по този въпрос:

„Влизате в системата в момента, в който влезете в кабинета на лекаря и заплатите тъй наречената потребителска такса. Вече сте попаднали в архив, че на еди-коя-си дата сте бил в болнично заведение при еди-какъв си специалист. Дали са ви преглеждали след това и как ви е лекувал специалистът — това е „друго“, което е отделен въпрос.

Но „другото“ още повече ви поставя под лупата на Големия брат и облещеното му око. За взора на звяра няма тайни, дори ако се лъжете, че са скрити в гащите ви или дълбоко в устната ви кухина, чак някъде зад кътниците. Защото и уролозите се отчитат, и зъболекарите — всички, които са на договор със Здравната каса и се занимават с пациенти, които „минават по касата“. Но, ако мислите, че личната ви информация (понякога даже интимна) си остава достояние само в лекарски кръг, отново сте в самозаблуда.

Служителите на Здравната каса не са само лекари. Там има финансисти и какви ли не бюрократи. Някои от тях също имат достъп до ежедневно натрупващата се база данни на здравно-осигурените пациенти. За да разгледате такава база данни, ви трябва само ЕГН на човека, който ви интересува, както и достъп, с какъвто не е трудно да се сдобиете, стига да имате желание или обстоятелствата да станат странни и да ви поставят на неочаквано място, където не сте „във водите си“.

Само заради това, че помагах на неколцина лекари да изготвят и изпратят електронните си отчети в нужния вид, дори в момента имам напълно свободен достъп до здравния статус на хиляди нашенци. И ако реша да узная неща за тях, които не съм убеден, че ми е комфортно да знам, просто трябва да направя две-три движения с мишката. Нямам намерение да злоупотребявам с такава информация. Но аз не съм всеки!

Наречете ме параноик, но вярвам, че онези, които спускат такива изисквания „от Здравната каса“, всъщност решават свой си проблем. Той е свързан с това, че разглеждат хората като потенциални врагове за властта си. И всяка информация, която могат да съберат за противниците си, вас и мен, може да бъде използвана по съответния начин.“

COMMENTS