Истината за съвременната медицина

„Просто вече не е възможно да се вярва на много от клиничните изследвания, които са публикувани, или да се разчита безкритично на преценката на прочут

„Просто вече не е възможно да се вярва на много от клиничните изследвания, които са публикувани, или да се разчита безкритично на преценката на прочути лекари или на авторитетните им медицински съвети.“

Марша Ейнджъл,  бивш редактор на The New England Journal of Medicine

 

„Защо въпреки широко изтъквания напредък на медицинската наука броят на болните продължава да се увеличава? Защо средствата, давани за здравеопазване, непрекъснато нарастват с всяка изминала зодина? Защо се появяват нови болести? Защо нещата в здравеопазването като че ли стават все по-объркани и дори излизат извън контрол? Защо все повече хора са недоволни от официалната медицина и търсят помощта на алтернативни лечебни методи? Защо официалната медицина не признава и не допуска широкото разпространение на други видове лечебно въздействие освен синтетичните медикаменти, хирургията и лъчевата терапия? Как стана така, че идеите на Хипократ, чиято клетва полагат при завършването симедиците, бяха пренебрегнати?

… В медицината от десетилетия господстват различни митове, т.е. заблуди, създадени и поддържани с користни цели и насаждани ловко в съзнанието както на лекарите, така и на широката общественост. Целта на тази манипулация в световен мащаб е преди всичко да обслужва интересите на медицинската индустрия… Грижата за здравето не се свежда само до посещение при лекаря и приемане на медикаменти. Тя е преди всичко наш личен приоритет и е свързана с цялостното ни отношение към света и с начина ни на Живот. Само истинското знание, приложено в практиката за благото на всички, може да ни помогне да решим проблемите, свързани със здравето и болестта, които стоят пред нас.“

Д-р Атанаас Гълъбов

 

„В медицинските факултети преподават за болестите и лекарствата, но не преподават на бъдещите лекари една философия за ценността на съзнанието и душите на техните пациенти. Мисълта, че пациентът има дух или душа, е толкова чужда на модерната медицина, че цялата стандартна медицинска система без право на обжалване отхвърля съществуването на холистичната медицина, лекуваща както тленното, така и духовното в човека. Сякаш самият разум не съществува.”

Майк Адамс

 

„Медицинската система е същинска медицинска мафия, която създава болести и убива за пари и власт… Противно на това, което бихме искали да вярваме, медицинските или политическите власти няма да дадат решението на проблема. Всъщност именно те са го създали и те искат да го поддържат.“

Д-р Гилен Ланкто

 

„Аз съм убеден, че терапиите на модерната медицина за различни заболявания рядко са ефикасни и че те всъщност често са по-опасни, отколкото болестите, за които са предназначени. Убеден съм, че рисковете се увеличават от широко разпространеното приложение на опасни процедури за състояния, които не са болестни… Убеден съм, че модерната медицина отиде твърде далеч, използвайки във всекидневната си практика крайни терапии, подходящи само за критични ситуации… Всяка минута на всеки ден модерната медицина отива твърде далеч, защото тя се гордее именно с това, че достига до такива крайности. Една неотдавнашна статия, „Кливлъндската чудесна медицинска фабрика“, възхвалява Кливлъндската клиника за „достиженията“ й през изминалата година: 2980 отворени операции на сърце, 1,3 млн. лабораторни теста, 73 320 електрокардиограми, 7770 скенера на цяло тяло, 210 378 рентгенови и други изследвания, 24 368 хирургични интервенции… когато отидете на лекар, на вас не се гледа като на човек, който има нужда от здравна помощ, а като на потенциален пазар за продуктите на медицинската фабрика.“

Д-р Робърт Менделсон

 

За основен (но далеч не единствен) източник на идеите, изложени в тази глава, съм използвал книгата „Световната конспирация срещу здравето“. Смятам, че в нея д-р Атанас Гълъбов най-хубаво и вярно е представил въпросите относно съвременната медицина. Тъй като целта на тези редове не е да навлизам в дълбочина, а само да представя основните понятия и насоки по важните въпроси, всеки заинтересован може да намери посочената по-горе книга и няма да остане разочарован.

 

Когато разглеждаме тази тема, най-важните въпроси, на които трябва да си отговорим, са:

  1. Кой контролира медицината и системата на здравеопазване?
  2. Kой има най-голяма изгода от начина, по който днес те функционират?!

Д-р Атанас Гълъбов пише:

„Може да се каже, че още от самото начало на развитието на медицинската мисъл, в нея са се оформили две течения. Според едното от тях, на което главно ще обърна внимание в тази глава, симптомите са болестта, с която трябва да се борим активно, като с нашественик. Идеята идва още от времето на древногръцкия философ Аристотел, който е приемал, че болестта е разпознаваема по определени признаци и най-важното е да й се даде някакво име. Ако проблемите са във физическото тяло, би трябвало да им въздействаме с физически средства. Този начин на разсъждение, който е залегнал в основата на съвременната медицина, оправдава както масовата употреба на синтетични медикаменти, така и често ненужната хирургична намеса…

Слушайки и четейки изнасяното от медиите, човек би могъл да си помисли, че буквално сме заобиколени от смъртоносни болести. Но това според много истински лекари представлява безсрамна манипулация на икономически и политически изфабрикувани „психо-епидемии“.

Повечето от т.нар.епидемии, които изискват спешни медицински мерки, не са нищо друго освен безсърдечен търговски заговор, чиято цел е да се стимулират продажбите на произведеното от фармацевтичната индустрия, всявайки силен страх от различни болести. Тъй като медиите са в ръцете на финансово-индустриалната олигархия, въобще не е трудно да се прокара определена политика или да се създаде ситуация, която да ни накара да се почувстваме смъртно заплашени. Вместо да се подобряват стандартът и условията на живот, фокусът на общественото внимание се измества в погрешна посока, а на хората се предлага решение, което няма нищо общо с истинския проблем! …

Тук бих искал да изясня един ключов по значение факт. Системата няма за задача да създава независимо мислещи човешки същества. Затова нас ни учат КАКВО, а не КАК да мислим! Чрез всички възможни средства у нас непрекъснато се насажда чувството, че сме „жертва“ на външни обстоятелства, и сме подтиквани да предоставяме нашатаотговорност в ръцете на друг. Така можем да бъдем контролирани много ефикасно от различни институции и организации – политически, военни, религиозни, медицински ипр. Хилядолетната история на човечеството е история на КОНТРОЛ на едни групи от хора над други или на едни индивиди над други с цел някаква печалба или изгода!”

Всъщност целите само на най-непросветените индивиди в йерархичната пирамида на злото са власт и пари. По-високостоящите прекрасно знаят, че те и сега си имат пълна власт на човечеството, а парите си ги печатат сами. Така че, очевидно е, че всички усилия които полагат от векове, са с много по-дълбоки причини и по-жестоки последствия, ако им позволим да успеят.

Продължавам с цитатите от д-р Гълъбов:

“Основна грешка на хората е, че са оставили друг да ръководи съдбата им и да се „грижи“ за здравето им! Най-лесният и устройващ ни начин е да търсим причината за появата на болести извън нас – независимо дали това ще е вирус, бактерия или някакъв друг фактор от околната среда. Тази тенденция към съзнателна самозаблуда, за да избегнем по този начин отговорността към самите себе си и усилието, необходимо за промяна, е в основата на неблагополучията на човешкия род! Хората искат, без да полагат никакви грижи за здравето си и за усъвършенстването си, дабъдат винаги във форма, ако е възможно, само с помощта на някое хапче.

Английският журналист и писател Дейвид Айк дава много точно обяснение за схемата, по която се осъществява манипулацията на човечеството във всички областина живота, за да се налагат решения, които иначе биха били отхвърлени от хората като неприемливи. Това е техниката, която той нарича ПРОБЛЕМ -> РЕАКЦИЯ -> РЕШЕНИЕ. Създава се проблем (не от обществото, а от тези, които искат да го контролират), като той трябва задължително да всява страх и безнадеждност ида насочи вината към някого/нещо. Темата се подхваща от медиите, които чрез целенасочени публикации или такива, търсещи евтини журналистически сензации разгарят страстите и емоциите (предизвикват реакция) и се стимулира обществото отчаяно да търси разрешение.

Ето ви един актуален пример от здравеопазването: идва грипна епидемия и със страховити краски се описва какви усложнения може да има, колко хиляди жертви се очакват и пр. (това е проблемът). Хората, уплашени, започват да питат как могат да се предпазят (реакцията). И тогава идват „ангелите спасители“, в случая фармацевтичните компании, и предлагат своите ваксини (решението)…

Целта е с кадифени ръкавици под най-благовидни предлози да ви измъкнат свободата да мислите и да решавате сами за себе си и да ви наложат това, което определено е вредно за вас и децата ви, без да се съпротивлявате, дори и сами да го пожелаете! За да бъде осъществена на практика тази политика в здравеопазването, съзнанието на обществото трябва да е обработено по съответен начин. Тъй като лекарите са естествените дистрибутори на фармацевтичната индустрия, именно чрез тях фирмите разчитат да наложат своите лекарства. Затова, от една страна, системата формира у лекарите определен начин на мислене. От друга, тя непрекъснато промива ума на всички останали – настоящи и потенциални пациенти, както по отношение на предлаганите терапии, така и по отношение на статута на лекаря.

Нас ни програмират да се подчиняваме на правила и закони, които привидно са създадени в полза и за благото на обществото, но всъщност служат на интересите на индустрията като цяло и на подчинената й политическа машина. Сега пациентът е този, който обслужва индустрията, а би трябвало да е точно обратното! Въпреки че много се говори за превантивни мерки, на практика не се извършва почти никаква дейност в тази насока! Повечето болести са предотвратими чрез разумен начин на живот и лечими със средствата на природната медицина.

Това не означава, че конвенционалната медицина няма какво ценно да предложи. Микрохирургията и новите щадящи хирургични техники са едно чудесно постижение. Неоспорим е фактът, че благодарение на усъвършенстването на техниката и многобройните открития в областта на физиологията, биохимията, неврологията и пр. „героичната медицина“ постигна значителни успехи при овладяването и лечението на тежки и спешни случаи, травми и животозастрашаващи състояния.

Дори и тук обаче възможностите за лечение биха се подобрили значително, ако се въведе например широко приложението на хомеопатията. Аз лично не познавам друг терапевтичен метод, който да дава такава възможност за бързо възстановяване след прекарани операции, травми, посттравматичен стрес синдром. Той може да се окаже дори животоспасяващ в определени случаи. Български колеги със значителен лекарски стаж вече са имали възможността да наблюдават големите предимства на съчетаното прилагане на алопатия и хомеопатия при опасни за живота състояния. Бих искал все пак да обърна внимание и на факта, че много от тези кризисни ситуации са предотвратими по принцип, защото възникват главно в резултат на безумния и саморазрушителен начин на живот на хората – военни конфликти, атентати, злоупотреба с алкохол, наркотици и пр.“

Няколко уточнения:

Aлoпaтия, oт гpъцĸи: „allos” – „дpyг“ и „pathos“ – „cтpaдaниe“; лeчeбeн мeтoд, пpoтивoпoлoжeн нa тoзи нa xoмeoпaтиятa. Toвa e тepaпeвтичният мeтoд нa шĸoлcĸaтa мeдицинa, ĸoйтo ce oбoбщaвa с принципа „Πpoтивoпoлoжнoтo ce лeĸyвa c пpoтивoпoлoжнo“.

Хомеопатия, от гръцки: “homoios” – “подобен”; “pathos” – “страдание“.

Хомеопатията се основава на принципа “подобното се лекува с подобно” и за лечение се използват изключително разредени дози от вещества, които при здрав човек биха довели до симптомите на дадената болест. Например при докосване на листа от растението отровен бръшлян се получава кожен обрив със зачервена кожа и формиране на малко мехурче. Усещанията са силен сърбеж, лека болка, парене, дори повишаване на телесната температура. Обривът много прилича на този, който се оформя при кожната проява на вирусът Herpes simplex (най-често по устните) и при варицелата. Следователно хомеопатичното лекарство, приготвено от растението, съдържащо пренебрежимо малко количество от извлека му, често се използва при гореописаните заболявания.

„Усилията и разходите за „борба с болестите“ се увеличават непрекъснато, а същевременно резултатите са далеч под очакваното. Ако здравеопазването и медицината наистина се развиваха в положителна посока, както се твърди, естествено е да намалява и броят на болните. Но става точно обратното. Защо? Защото здравеопазването в световен мащаб е въведено в порочен кръг с псевдолечение и липса на адекватна профилактика…

Вероятно вече сами сте се убедили, че огромната част от медикаментите не лекуват, а дори напротив – често предизвикват допълнителни усложнения и заболявания. Антибиотиците досега са спасили не един човешки живот, но видяхме до какви нежелани ефекти доведе безотговорната им и много често неоправдана употреба. Бактериите станаха резистентни на повечето от тях, а гъбичките заболявания придобиха невиждана масовост.

Самите антибиотици понякога разболяват с продължителни последствия и дори могат да служат като хранителна среда на някои микроби. Лекарите непрекъснато са атакувани от различни фирми, производителки на алопатични лекарства и ваксини, които предлагат поредния си продукт, превъзнасяйки „добрите“ му качества, а в същото време ловко отбягвайки въпроса за задълбочени проучвания върху краткотрайните или още по-важно – дълготрайните му странични ефекти. Независимо от многобройните им нежелани въздействия и липсата на траен лечебен резултат медикаментите се представят като неизбежно зло – фармацевтичната индустрия иска да ни накара да повярваме, че без масовото им приложение светът не би оцелял. Тривиални проблеми се превръщат в сериозни болести чрез създаване на нови диагнози и, разбира се, започват да се „лекуват“ с алопатични средства. Дори естествени периоди от живота на човека като например бременността при жената са превърнати в болестно състояние, а актът на раждане – в травмиращо преживяване.

На Запад често се извършват ненужни оперативни интервенции и се дават, без да се налага в действителност, силни болкоуспокоителни. В последните 10-15 години масовост доби вредната практика да се прави, в много случаи, без да има реални основания за това, хистректомия (отстраняване на матката), на жени все още в детеродна възраст, които вече имат деца. Като причина се изтъква наличието например на малко миомно възелче. Жените са убеждавани, че е разумно да се подложат на тази операция, „за да нямат проблеми в бъдеще“. При някои това обаче означава цялостно влошаване на здравето и поява на болестни симптоми…

Още през 1976 г. Иван Илич пише книгата „Медицинската Немезида: експроприацията на здравето“, в която дава да се разбере, че медицината е достигнала такъв етап на развитие, на който самата тя се е превърнала в заплаха за здравето. Съвременните „научни“ лечения на рак, СПИН и други хронични дегенеративни заболявания са изключително токсични, неефикасни и скъпи. През 1978 г. „Офис ъф текнолъджи ъф сайънс“ в САЩ извършва голямо проучване върху т.нар. научна медицина и представя резултатите пред Конгреса. Оказва се, че поне 80% от официално установените лечения въобще не са доказани в клинично контролирани изследвания! С други думи, те нямат научна обосновка! След 7 години НАСА повтаря проучването със същия резултат. Защо въпреки тези данни конвенционалните терапии са единствено признатите и масово прилагани?

Това е така, защото медицинската индустрия се стреми да монополизира здравеопазването и да елиминира конкурениията на нелекарствените лечебни методи, които биха застрашили печалбите ѝ! Затова официалната медицина е превърната в религия, а всички теории, мнения и терапии извън „избраните“ се обявяват за ерес и ненаучно доказани. Но как да бъдат доказани, когато институциите, обслужващи здравеопазването, по разбираеми причини не желаят да отпускат средства за това?! Целта на медико-индустриалния комплекс е да ви държи в неведение относно възможностите на природната медицина и да ви кара да се подчинявате волно или неволно на това, което той ви предлага. А то в никакъв случай не е здраве!“

COMMENTS