Небесните пратеници сред нас

Небесните пратеници сред нас

Учителя:"Христос дойде на земята, за да помогне на ангелите, които бяха изпратени тук преди Него. Тези от ангелите, които се отказаха да помогнат

Учителя:

„Христос дойде на земята, за да помогне на ангелите, които бяха изпратени тук преди Него. Тези от ангелите, които се отказаха да помогнат на човечеството, бяха изгонени именно за тази им вина. А които се съгласиха да помогнат, те пък се оплетоха в човешката раса. И така, Христос дойде да помогне на тези ангели, които се оплетоха, а не на онези, които се отказаха да помогнат на човечеството, защото те бяха съвсем изхвърлени и те именно са дяволите.“

 

„Бялото Братство, което ръководи съдбините на човечеството – вие още не сте Бели Братя, а сте в началното училище на това братство – ще предприеме една важна акция за идването на Новата култура след 1975 година. Тогава ще има нужда от много работници на Божията Нива.“

 

„Предполага се, че до края на този (20-ти) век ще дойдат осем хиляди адепти, които ще се въплътят по всички краища на Земята и ще дадат нова насока на обществения, на религиозния, на семейния живот, както и на цялата култура. Всичко съществуващо досега ще се измени и ще се създаде нов, правилен живот, какъвто те разбират и познават. Те са взели всички мерки за тази реформа, с която ще изненадат света. Така те ще създадат Новото човечество, каквото никой не е очаквал. Само по този начин свътът може да се оправи… Мнозина запитват: «Кога ще се оправи светът?» Светът ще се оправи, когато дойдат тези осем хиляди адепти.“

 

„Много Ангели и адепти, облечени в костюми на обикновени хора, се срещат навсякъде по Земята – в големите градове като Лондон, Париж, Берлин, София и др. На вид са обикновени хора, но дават насока на всички същества и са капацитети по разни въпроси.“

 

„Един ангел, който слиза на Земята да се въплъти, постепенно слиза в гъстата материя и забравя своята опитност горе. Защото ако помни това, което е горе, ще страда.“

 

“Светии и сега има в селата. Те живеят чист, свят живот. Заемат незавидно положение. Светиите никога не са живели в пустините. Отшелници са тези, които живеят в пустините. Щом научат законите, те се връщат при своите близки и стават пророци. Почват да пророкуват, да тълкуват, дават наставления на хората как да живеят, как да се лекуват, имат знания и мъдрост. Светия е той, свят човек – безкористно работи. И не само туй, но като се погледне цялата аура на такъв човек, той е облечен в една бяла дреха, със светлина. По това се отличава – с грамадна светлина е той. Вечер той свети и денем свети. Черното братство не може да търпи такива хора.”

COMMENTS