Съвременните Содом и Гомор

"И рече Господ: голям е викът против Содом и Гомора, и грехът им е твърде тежък; ще сляза и ще видя, дали постъпват тъкмо тъй, какъвто е викът против

„И рече Господ: голям е викът против Содом и Гомора, и грехът им е твърде тежък; ще сляза и ще видя, дали постъпват тъкмо тъй, какъвто е викът против тях, който стига до Мене, или не; ще узная. И като потеглиха мъжете (двама ангели) оттам, отидоха в Содом; Авраам пък стоеше още пред лицето на Господа.

Тогава Авраам се приближи и рече: нима ще погубиш праведника с нечестивеца заедно? В тоя град, може би, има петдесет праведника; нима ще погубиш и не ще да пожалиш това място заради петдесетте праведници (ако се намират) в него? Не може да бъде Ти да постъпиш тъй, че да погубиш праведника с нечестивеца заедно, та същото да стане с праведния, каквото и с нечестивия; не може да бъде това от Тебе! Съдията на цялата Земя ще постъпи ли неправосъдно? Господ рече: ако намеря в град Содом петдесет праведника, заради тях ще пожаля всичкото това място.

Авраам отговори: ето, реших се да говоря на Господа, аз, който съм прах и пепел: може би, до петдесетте праведници да не достигнат пет; нима заради петте Ти ще погубиш целия град? Той отговори: няма да го погубя, ако намеря там четирийсет и пет. Авраам продължаваше да говори с Него и рече: може би, ще се намерят там четирийсет? Той отговори: няма да направя това и заради четирийсетте. И рече Авраам: да се не прогневи Господ, загдето ще говоря: може би, ще се намерят там трийсет? Той рече: няма да направя това, ако се намерят там трийсет. Авраам рече: ето, аз се реших да говоря на Господа: може би, ще се намерят там двайсет? Той отговори: няма да погубя и заради двайсетте.: да се не прогневи Господ, загдето ще кажа още веднъж: може би, ще се намерят там десет? Той отговори: няма да погубя и заради десетте. И Господ си тръгна, като престана да говори с Авраама; Авраам пък се върна на мястото си.

И дойдоха двамата Ангели в Содом вечерта, когато Лот седеше при Содомските порти. Като ги видя Лот, стана да ги посрещне, поклони се с лице доземи и рече: господари мои! отбийте се в дома на вашия раб, пренощувайте и умийте нозете си и, като станете утре заран, ще продължите пътя си. Но те отговориха: не, ние ще нощуваме на улицата. Но той настойно ги придумваше; и те тръгнаха след него и дойдоха у дома му. Той ги нагости и им опече пресни пити, и те ядоха.

Още не бяха легнали да спят, и градските жители, содомци, млади и стари, целият народ от всички краища на града, заобиколиха къщата, извикаха Лота и му думаха: де са човеците, които дойдоха при тебе да нощуват? Изведи ни ги да ги познаем. Лот излезе при тях до входа, заключи вратата подире си, и рече им: братя мои, не правете зло; ето, имам две дъщери, които още мъж не са познали; по-добре тях да изведа при вас, и правете с тях, каквото искате, само на тия човеци не правете нищо, понеже са дошли под покрива на къщата ми. Но те му казаха: дръпни се оттука. И рекоха: пришълец е, а иска да съди; сега ще постъпим с тебе по-лошо, отколкото с тях. И навалиха силно върху тоя човек, върху Лота, па се приближиха да строшат вратата. Тогава ония мъже протегнаха ръце и вкараха Лота при себе си вкъщи, па заключиха вратата на къщата; и поразиха човеците, които бяха при вратата на къщата, от малък до голям, със слепота, тъй че те се изпомъчиха да търсят вратата.

Тогава ония мъже рекоха на Лота: кого другиго имаш още тука? Било зет, било твои синове, или твои дъщери, и който и да е твой в града, – всички изведи от това място, защото ние ще съсипем това място: голям поплак има против жителите му пред Господа, и Господ ни прати да го погубим. Тогава Лот излезе и говори със зетьовете си, които щяха да вземат дъщерите му, и рече: станете, та излезте от това място, защото Господ ще съсипе тоя град. Но на зетьовете му се стори, че се шегува.

Щом пукна зора, Ангелите подканяха Лота да бърза и му казваха: стани, вземи жена си и двете си дъщери, които са при тебе, за да не погинеш поради беззаконието на града. И понеже той се бавеше, мъжете (Ангелите), по Господня милост към него, взеха за ръка него, жена му и двете му дъщери, и го изведоха, та го оставиха вън от града. А когато ги изведоха навън, един от тях рече: спасявай душата си; не поглеждай назад и нийде не се спирай в тая околност; спасявай се в планината, за да не погинеш. Но Лот им отговори: не, Господи, ето, Твоят раб намери благоволение пред очите Ти, и велика е Твоята милост, която си направил с мен, че ми спаси живота; но аз не мога се спаси в планината, да не би да ме постигне зло и умра; ето, по-близо е да бягам в тоя град, който е малък; ще побягна там; той е малък, и животът ми (зарад Тебе) ще се запази. И му рече: ето, за твоя угода ще направя и това: няма да съсипя града, за който ти говориш; побързай, спасявай се там; защото Аз не мога свърши делото, докле ти не стигнеш там. Затова е и наречен тоя град Сигор.

Слънцето изгря над земята, и Лот стигна в Сигор. Тогава Господ изля върху Содом и Гомора като дъжд жупел и огън от Господа от небето, и съсипа тия градове и цялата околност и всички жители на тия градове, и растенията земни. А Лотовата жена погледна назад и се превърна в солен стълб. Сутринта рано стана Авраам и отиде на мястото, дето бе стоял пред лицето на Господа; и погледна към Содом и Гомора и към целия простор наоколо и видя: ето, дим се дигаше от земята като дим от пещ.“

Битие 18,19

 

Дълго мислих как да започна тази тема. Съвременният свят е толкова обърнат надолу с главата, че направо е трудно да повярваме как от Райската градина сме я докарали до тук, до самото дъно на еволюцията.

И точно това прави днешната епоха толкова специална и важна за нас. Живеем в изключителни времена, за които можем само да благодарим, вместо да се отчайваме и примиряваме. Защото именно трудностите, с които ни предстои дружно да се сблъскаме, ще ни дадат нужния тласък и инерция да се преборим за нещата, които са истински важни за нашите души.

Замислете се какво означава дъното за удавника… Ето какво: една съвършена възможност да се оттласне обратно към белия свят. Най-силните хора винаги са тези, които нямат какво да губят. Само когато ножът опре до кокал, се разбира какво сме научили през стотиците животи в нашия труден, но славен път към Бога. И само чрез тях можем да изправим грешките, за които при обикновения живот не можем да съберем сили и воля.

Лесно е да рецитираме „Бог е Любов“ и да гоним лично щастие и удоволствия, докато братята ни  – както хора, така и животни – умират в мизерия всеки ден.

Лесно е да смятаме, че животът ни принадлежи,  да го приемаме за даденост, и да мислим, че си е наша работа как ще го използваме.

Лесно е да забравим, че ако не бяха постоянните усилия на милиарди видими и невидими Същества, не бихме могли да живеем на този свят. Например ако през времето, когато ние спим, други Същества не възстановяваха нашето изморено тяло и не ни изпълваха със сили за следващия ден, бихме били обречени. Но колко често се сещаме на сутринта да благодарим за това благо, Живота?

Лесно е да кажем: „Времето си е мое, енергията си е моя, животът си е мой и не съм длъжен на никого. По света може и да има много проблеми – те не ме засягат.“

Обаче, скъпи братя и сестри, тези проблеми ни засягат точно толкова, колкото и тези, на които те действително се случват. Защото докато има и един човек на Земята в лишение, разкошът и лесният живот са престъпления срещу човечеството, престъпления срещу Божията Воля. А Той, повярвайте, колкото и да е дълготърпелив, вижда всичко. И един ден чашата прелива…

Затова докато човечеството упорито не желае да се вслуша в Неговото Слово, ще си учим уроците отново и отново по трудния начин като описания в Битие 6:5-13:

„И видя Господ, че развратът между човеците на земята е голям, и че всичките им сърдечни мисли и помисли бяха зло във всяко време; и разкая се Господ, задето беше създал човека на земята, и се огорчи в сърцето Си. И рече Господ: ще изтребя от лицето на земята човеците, които сътворих; от човек до скот, гадове и птици небесни ще изтребя, защото се разкаях, задето ги създадох. А Ной намери благодат пред очите на Господа…

Но Земята се разтля пред лицето Божие, и напълни се земята със злодейства.  И погледна Господ Бог на земята, и ето, тя беше разтляна: понеже всяка плът се бе отклонила от своя път на земята. И рече (Господ) Бог на Ноя: краят на всяка плът дойде пред лицето Ми, защото земята се напълни със злодейства от тях; и ето, Аз ще ги изтребя от земята.“

Сега е моментът да се пробудим и да поемем инициативта – да използваме дъното и да се оттласнем нагоре към звездите, към Бога. С отклоняването си от правия път човечеството е съдействало за проявяването на злото и днес можем да изкупим своята грешка, и да покажем ясно на чия страна ще бъдем. С Христос или срещу Него?

Среден път няма.

От нас зависи дали ще позволим да ни прегазят и повлекат в бездната или ще бъдем достойни Синове и Дъщери на Бога.

COMMENTS