Стремежът към отказ от живот във физическо тяло

"Исус им отговори и рече: разрушете тоя храм, и в три дни ще го въздигна.А иудеите рекоха: тоя храм е граден четирийсет и шест години, та Ти ли в

„Исус им отговори и рече: разрушете тоя храм, и в три дни ще го въздигна.

А иудеите рекоха: тоя храм е граден четирийсет и шест години, та Ти ли в три дни ще го въздигнеш?

Той обаче говореше за храма на тялото Си.“

Йоан 2:19-21

 

„Сега казвате: „Веднъж да се освободим от това тяло!“ Не, ти ще бъдеш доблестен човек, герой ще бъдеш, да завършиш своята еволюция. Тялото е храм Божий. То е най-голямото богатство, което имате.“

Учителя

 

„Претендираха, че теософията целяла да установи някакви догми и че се домогвала до унищожаването на тялото чрез аскетизъм. Разпространили идеята, че физическата реалност е илюзия и че трябва да бъде победена и унищожена. Това са неща, повече от преувеличени, това са теоретически грешки, опровергани от науката и практиката на истинския окултизъм. Много по-верен е гръцкият образ, който сравнява душата с една пчела. Както пчелата излиза от кошера и събира сок от цветята, за да го дестилира и да направи от него своя мед, така и душата, произлязла от Бога, прониква във физическата реалност и извлича от нея сока, за да го отнесе в лоното на Духа. Окултната наука не е наука, която иска унищожение на тялото, тя е наука, която учи как да си служим с него за по-висши цели.“

Рудолф Щайнер

 

„Има някои, които се отказват от стремлението си към земни цели, за да спечелят небето или пък за да се спасят от веригата на преражданията. Не бива да изпадаш в това заблуждение. Ако си в своето самоотричане, стигнал дотам че напълно си забравил своето Аз, ти не можеш вече да мислиш кога това Аз ще бъде освободено или какъв рай го чака. Помни, че всяко егоистично желание – колкото и възвишен да е неговият предмет – връзва ръцете ти и докато не се избавиш от него, ти не си напълно свободен, за да се посветиш на работата на Учителя.“

Кришнамурти

 

В Йога сутра на Патанджали пише:

“Йога е унищожаване на модификациите на съзнанието.“

Но нима Бог иска да унищожаваме това, което с огромни усилия е било сътворено?

Не е ли по-разумно го разгръщаме и облагородяваме постигайки още по-висши степени на съзнание?

Мнозина още щом се убедят, че има по-висши светове, започват да презират физическата си същност, смятайки я за нещо низше и недостойно за светлата им душа, и по тази причина желаят по-скоро да напуснат света на плътта и да заживеят на Небето. Тези хора приемат материалния свят за илюзия, майа, и нямат ни най-малка представа колко много величествени и напреднали същества са работили в продължение на милиони години, за да сътворят за нас тези условия за нашето развитие и усъвършенстване. Достатъчно е да разгледаме прецизността и съвършенството, с които са изградени човешките очи или сърце, за да се изпълним с благодарност и преклонение пред творците на тази наша временна обвивка.

И ако се поддадем на тази заблуда за безсмислието на тази „илюзия“, ние сами спъваме нашата еволюция и „бягаме от час“ от училището, в което Бог ни е изпратил да учим. Затова всеки наш стремеж към живот без физическо тяло (независимо дали чрез самоубийство или прекъсване на поредицата прераждания), е желание за непослушание към Бога, което не води към нищо добро за нас.

Причината за това е, че подобно „бягство“ е неправомерно, понеже ние имаме още хиляди години работа на Земята, а отделянето от нея ще прекъсне (или забави в голяма степен) развитието както за нас, така и за Съществата, които са свързани с нашата еволюция.

COMMENTS