Агни Йога

Учителя:„Казват: „Огън, агни.“ Агни йога е една стара наука. Агни йога какво е? – Наука за огъня. Иска да каже, че той всичко разрешава. Не, огъня

Учителя:

„Казват: „Огън, агни.“ Агни йога е една стара наука. Агни йога какво е? – Наука за огъня. Иска да каже, че той всичко разрешава. Не, огънят всичко не разрешава. Ти можеш да си изгориш ръката, можеш да се опърлиш от огъня. Огънят може да ти причини голяма беля.“

 

Влад Пашов:

„Когато започнаха да излизат новите книги на Мория под общо заглавие „Агни йога“, някои приятели попитали Учителя какво представлява това учение. Той отговорил накратко, че това е старо учение и не е пригодено за съвременния свят. Брат Лулчев беше във връзка с Мория. Казвал го е лично на мене, казваше ми още, че Мория го е посещавал, и че Мория и приятелите му били във война с Учителя. Въпреки това Лулчев продължаваше да поддържа връзка с него. Веднъж Мория му дал ред окултни символи, които Лулчев начертал по вратата на бараката си на Изгрева. Учителя извикал една сестра и ù възложил: „Иди да кажеш на Лулчев да махне тези символи от вратата си, защото – Изгрева ли иска да разруши!“ Сестрата му предала, Лулчев послушал и ги махнал. Така Мория опитал да направи пакост на Братството и на делото на Учителя.“

COMMENTS