Източните учения

Учителя:„Ще говориш за астрално, за ментално, за причинно тяло. Видял ли си тези тела? – „Не съм ги видял, но така е писано.“ – Това не е знание.

Учителя:

„Ще говориш за астрално, за ментално, за причинно тяло. Видял ли си тези тела? – „Не съм ги видял, но така е писано.“ – Това не е знание. Всяко учение, което се проповядва, трябва да се опита, да отговаря точно на фактите. Ако всичко, което проповядвате, е вярно, защо не се повдигнахте? Защо не се спасихте? Защо индусите, които проповядваха толкова учения, не се повдигнаха? Защо очакват нов Учител? Значи това, което им се проповядва, не ги задоволява. Това е забава за тях. Те наистина очакват нещо, което да ги задоволи и повдигне.“

 

„Днес от Запад, от Англия, от Америка, мнозина отиват в Индия, за да изучават Истината. Най-видните адепти от Индия обаче са убедени, че в познаването на Истината те са стигнали до края, затова очакват да узнаят от другите нещо повече за Истината, те сами я търсят – европейците я търсят в Индия, а индийците я търсят в Европа. А тук всеки се сили да отиде в Индия. Добре, идете там, посетете храмовете им. Всичко ще намерите там – разни учения, теории, но същинското, за което душата ви копнее, към което умът ви се стреми, няма да намерите… Индусите казват, че ние сме дошли на Земята в този затвор, за да ликвидираме кармата си. Аз пък казвам: Ние сме изпратени от Невидимия свят на Земята, за да научим някои уроци, да завършим училището. Докато не завършим училището, няма да ни пуснат в другия свят – като неканени гости само за беля на майките и бащите си.“

 

„Индийският народ е единственият народ на Земята, който може да пази свещените неща. Нито англичаните, нито американците, нито французите, нито кой да е друг народ могат да пазят свещени тайни. Само индусите могат да ги пазят, затова Великото свещено учение се занесе там на съхранение. Ето защо толкова хора от Европа отиват в тези светилища да се учат. Тези светилища не са някакви видими храмове – не, в Индия има такива храмове, за които хората днес нищо не знаят.“

 

„Представете си, че едного от вас изпратят в България някъде да образува окултен клас. Какво ще прави той? Като не знае друго, той ще потърси методи и правила от писаното в книгите по този въпрос. Ще отвори, например, книгата “Светлина върху пътя” и ще започне да чете: “Убий всяко желание в себе си!” Питам: като убиете всяко желание в себе си, какво ще остане от вас? Това е скрит превод на една окултна мисъл. Окултните истини не се превеждат буквално. “Да убиеш всяко желание в себе си” – това не подразбира физическо убиване, но обръщане към Бога. Ако една мисъл, едно чувство или желание отива надолу, към земята, обърни го в обратна посока – нагоре.“

 

„Вие четете индуската религиозна философия, в която се казва «убий всяко желание в себе си». Желанията са храна на сърцето – да убиеш желанията си, значи да унищожиш сърцето си. Тази философия не търпи критика, затова именно пропадна. Онези, които разбраха криво тази философия, изпаднаха в крайност. Много от Христовите последователи също така разбраха криво мисълта на Христа за самоотричането. Според тях самоотричането подразбира отричане от живота, от желанията. Под думата «самоотричане» Христос разбира отричане на човека от всички негови глупости и беззакония, от лъжата и безверието, малодушието, недоволството, болестите, от всички лоши наследствени черти. С други думи, човек трябва да се отрече от всичко животинско в себе си, от лошите черти на вълка, на мечката, на тигъра, на змията, на комара, на паяка и т.н. А да се отрече човек от живота, който Бог му е дал, това не подразбира Христос. Напротив, Христос говори за придобиване на Вечен Живот. Той казва: Това е Живот Вечен, да позная Тебе, Единствения Истински Бог и Христа, Когото Си изпратил на Земята.“

* * *

Влад Пашов:

„Като най-ново проявление на източната традиция е учението на Агни-йога. С цялото си съдържание това учение потвърждава това, което казах по-рано за източната традиция. За него Учителя казва, че това е старо учение, което е имало своето място в миналото, но засега то не може да помогне на човека и човечеството. В една от книгите на това учение, които носят подписа на Мория, самият Мория казва като говори, че той се разхождал с Христа под ръка по Хималаите. А от друго място в същата книга се разбира, че този Христос, за когото говори той, е някакъв Посветен от нашата човешка раса, който е минал през ред превъплощения и сега се явява като Майтрея Буда, за когото Мория казва, че е Христос. Това са неговите думи. А за западната традиция Христос е Бог, въплотен в тялото на Исуса от Назарет, който е ръководил, ръководи и ще ръководи целия развой на човека и човечеството. Разликата между двете схващания ясно изпъква без коментарии.

Но трябва да забележа, че това е схващането само на известен кръг от хора на източната традиция, които вървят по линията на будизма, както и сами се наричат будисти или необудисти. Но има Посветени на Изток, които не мислят така и чиито схващания се покриват със схващанията на западната традиция. За тях Учителя казва: Има адепти в Индия, които работят за Бялото Братство в България.“

* * *

Бих искал и в тази тема да разбуля една заблуда:

Според някои източни учения душата е част от Бога, която може да се представи като чаша вода, която е взета от океана – временно е нещо отделно, но в края на краищата тя пак ще се върне и смеси с океана. Това обаче не е съвсем правилно.

Душата, макар да е част от Бога, надарена с всички Божествени качества и атрибути (в зародишна форма) като способността да твори цели Вселени, да мисли, да обича, да знае, след смъртта не изгубва своето индивидуално съзнание и далеч не ще се почувства като чашата вода, безлично смесена в всичко останало.

* * *

Колкото до един друг аспект от индийските учения – мантрите – апостол Павел ни е казал в прав текст как действат те:

„Защото, ако се моля на непознат език, духът ми се моли, а умът ми не дава плод.“

1 Кор 14:14

COMMENTS