Рудолф Щайнер за Йога

„За да достигнем до духа в 20-тия век, ние не може да постъпваме повече така, както са правили преди векове, или дори преди хилядолетия в Древна Индия

„За да достигнем до духа в 20-тия век, ние не може да постъпваме повече така, както са правили преди векове, или дори преди хилядолетия в Древна Индия. Ние не можем да постъпваме по този начин, както се е постъпвало преди осъществяването на Мистерията на Голгота. Ние живеем в периода на развитието на Християнството. Ние не можем да постигнем разбиране по отношение на духа и душата, ако обърнем поглед назад към този по-стар метод.“

 

„Исторически ние познаваме само късните методи на Йога, които в голямата си част почиват на егоизма на хората, които желаят да постигнат някаква форма на власт във външния свят. Старите методи на Йога, които днес могат да бъдат открити единствено чрез духовната наука са били пътища, по ко-ито човек е тръгвал, за да достигне до Духа.“

 

„Днес най-малкото изглежда удобно да се извършват вдишванията на Йога, за да бъде открит пътя към духовния свят. Но това не е пътя по който модерния човек трябва да навлезе в духовното. Ето защо ние трябва да сме в състояние да си кажем следното: сега ние няма да поемем пътя към вътрешността както прави това йогата – по посока на дихателния процес, сега ние ще тръгнем по посока навън – ще разглеждаме внимателно всяко едно растение, ще разглеждаме всяко животно, ще разглеждаме всеки човек и ще заживеем с това, което е вън от нас.“

 

„Естествено, днес няма нужда да повтарям, че дихателните упражнения на древните са неподходящи за съвременния човек, и че те трябва да бъдат заместени с други упражнения, които ще намерите в споменатите книги („Въведение в Тайната наука“ и „Как се постигат познания за висшите светове“ – бел. авт.).“

 

„В Индия в спомените за тези времена на човечеството, когато всеки още е имал възприятия в духовните светове, се забелязва носталгия по този свят. Там възприемали действителността като Майа и са се стремели назад към тези древни времена. А Йога наричали това, което в отделния човек развивало способността за проникновение в свръхсетивните светове. Не всички народи се развили така, че имали мъдреци, които можели да се възнесат до Йога. Другите народи били принудени да се задоволяват от спомените.“

COMMENTS