Пренасяне на форми от бъдещето в настоящето

"Това дърво, от което беше забранено на Адам и Ева да ядат, беше за боговете, за тези, които са достигнали до онази безпределна Мъдрост. Те имаха прав

„Това дърво, от което беше забранено на Адам и Ева да ядат, беше за боговете, за тези, които са достигнали до онази безпределна Мъдрост. Те имаха право да ядат от това дърво за познаване на доброто и злото. Когато човек стане възрастен и на него ще дадат да яде от него. Но той яде преждевременно от него и затова го изгониха от рая.“

Учителя

 

По аналогичен начин на вредното въздействие на остарелите форми, когато искаме да ги приложим в наши дни, действа и предварителното възприемане на практики, предвидени за бъдещето на човечеството.

Примери за това например са суровоядството и слънцеядството, които един ден ще бъдат най-съвършения начин на хранене, но поискаме ли нетърпеливо да ги приложим още днес, те много повече биха ни навредили.

Друг пример за това е една идея, която е прекрасна в своя замисъл, но твърде много е изпреварила времето си и, ако бъде приложена, би спънала еволюцията на миларди хора по Земята. Това е „Безусловният Базов Доход“. Защо?

Слава Севрюкова хубаво го е казала:

„Българинът е склонен към леност. Обогати ли се материално, забравя духовното. Тъй е и при другите народи. Затуй сме в недоимък. Но тази период няма да е безкраен.“

Все още сме на такъв етап от развитието си, че мнозинството хора, ако не им се налага да работят за насъщния си хляб и всичко им идва наготово, биха изпаднали в тотален застой и леност, а от това по-страшно за душата няма, понеже след него идват и всичките останали пороци. Неслучайно англичаните имат една хубава пословица:

„Мозъкът на безделника е работилница на дявола.“

А Бенджамин Франклин казва:

„Безделието е като ръждата – тя разяжда човека много по-бързо, отколкото умората от работата.“

Дори и Учителя многократно е говорил, че трудностите идват, за да ни разбудят от съня:

„Първоначално при най-добрите условия в света се е създала леността. Млекопитаещите са седели под големите дървета, храна е имало изобилно. Като се наядат, лягат да спят. Като е лениво животното, не учи. Природата е била заставена и Бог бил заставен да изпратят хапливите мухи, комари, комарчета и комаряги и тия стършелите, как ги наричате? Те започват да мислят защо ги хапят, какво искат, защо им нарушават спокойствието. В същото състояние и вие се намирате. Вашите страдания са като хапливите мухи за животните.“

Затова понякога, дори когато имаме най-добрите и чисти намерения да помогнем на някого и да му осигурим лесен и блажен живот, може всъщност неволно да му навредим, ако не познаваме дълбоките закони на Битието.

COMMENTS