Месоядството

След потопа, причинил потъването на Атлантида, и представен в Библията като историята с Ной, човечеството е изпаднало в такива условия, при които месо

След потопа, причинил потъването на Атлантида, и представен в Библията като историята с Ной, човечеството е изпаднало в такива условия, при които месоядството е било допустимо, и дори желателно, за да навлезе съзнанието на хората още по-дълбоко в материята и да се отдалечи от духовните светове.  Причината за това е била, че човек е трябвало първо да се откъсне от всички връзки с Небето и да се почувства като индивидуално същество, за да може да развие Любовта в душата си и един ден да се завърне в своето Небесно отечество с нови опитности и добродетели. Затова и в Битие 9:1-4 се казва:

„И благослови Бог Ноя и синовете му и им рече: плодете се и се множете, и пълнете земята (и я владейте); да се боят и да треперят от вас всички зверове земни (и всичкият земен добитък) и всички небесни птици, всичко, що се движи по земята, и всички морски риби: във ваши ръце са те предадени; всичко, що се движи и живее, ще ви бъде за храна; като злак тревист давам ви всичко; само плът с душата й, сиреч с кръвта й, не яжте.”

В наши дни обаче тази практика е „отменена“ от съвременните пророци, които оповестяват Божията Воля сред човечеството.

Затова Учителя казва:

„По-рано, в първичния живот, хората не са били месоядци. Щом природата е допуснала месната храна, тя е имала някаква крайна цел, някакъв замисъл, но ние влизаме в една нова фаза, в която не е позволено вече да ядем месо. Всички животни и птици носят сега в себе си зараза. Много от болестите и главно неврастенията се дължат на прекалената употреба на месо. Житото, царевицата, овесът, оризът и всички зърнени храни заместват по сила, жизненост и качества месото, без да съдържат отровите му. А плодовете са най-прекрасната храна за съвременния човек.“

 

„При сегашните условия на живота, за предпочитане е човек да бъде вегетарианец. Месната храна внася в организма на човека отрицателни елементи, с които той мъчно се справя. Те се отразяват вредно върху физическия и психическия му живот.“

 

„Ако се храните с месо, вие не можете да имате онзи, идеалния живот. Днес само разглеждат хранителните вещества. Не! Аз разглеждам доколко храната е проводник на живота.”

COMMENTS