„Познай себе си“

"И тъй, ако искате да се занимавате с окултната наука, на първо място трябва да изучавате себе си. „Познай себе си“ – казва Сократ; какво означават ду

„И тъй, ако искате да се занимавате с окултната наука, на първо място трябва да изучавате себе си. „Познай себе си“ – казва Сократ; какво означават думите „познай себе си“? Какво трябва да познаете в себе си – висшето или нисшето? Да познаете себе си ще рече да познаете Висшето, Божественото начало в себе си, с други думи казано – да познаете Бога в себе си. Познаете ли Бога в себе си, вие ще познаете условията, които, от една страна, дават направление на вашето растене и развиване, а от друга страна – уравновесяват силите, които действат във вас.“

Учителя

 

„През епохите, когато духовните неща бяха разбирани в по-дълбок и по-реален смисъл, отколкото днес, самото понятие „познание“ също имаше много по-дълбок смисъл. Вземете Библията, отворете Петокнижието и ще прочетете как „Авраам позна своята жена“ (Битие 4:1), как този или онзи патриарх „позна своята жена“. Не са необходими много усилия, за да разберете, че тук става дума за оплождане. И когато гърците са произнасяли тази максима „Познай себе си“, те не са имали предвид, че човек трябва да насочи своя поглед навътре в себе си, а нещо съвсем друго: „Оплоди себе си с това, което нахлува в теб от духовния свят!“. „Познай себе си!“ означава: Оплоди себе си със съдържанието на духовния свят!“

Рудолф Щайнер

Много „Учители“ все повтарят:

„Бъдете себе си! Бъдете себе си!“

И се питам: Защо един човек, който далеч не е съвършен, и тепърва му предстои да се развива, трябва да бъде себе си?

Нужно ли е един престъпник, един невежа, един безбожник да бъдат себе си? Не е ли по-добре всеки от нас всеки ден да се стреми към това да бъде нещо повече от това „себе“, до което се е развил в миналото? Да бъде по-добър, по-мъдър, по-любящ? Единствената част от нас, която си струва да бъде позната, е нашето Висше Себе. Низшето и без това го познаваме ежедневно.

Като следствие от погрешното разбиране на фразата „Познай себе си“, написана над едно древно светилище – храмът на Аполон в Делфи, днес все повече хора твърдят, че Истината била скрита вътре в тях, и няма защо да я търсят извън себе си. Това само говори за един върховен егоизъм, който иска да покаже, че човекът е независим от Цялата Вселена, а всичко, което му е необходимо, е вътре в него. В същото време подобни мисли и изказвания водят и до едно неблагодарно отхвърляне към две групи същества: Едната са Учителите, които идват на Земята, страдат, жертват се, проповядват, напътстват и представят Истините така, както Христос ги е изявил на тях. Втората група са всички нетленни същества от ангелската йерархия, които стоят зад всяка наша мисъл и които по често неразбираеми за нас начини ни учат на всичко, което ни е необходимо. Без тези две групи ние можем и цялата вечност да се вглеждаме в себе си, но няма да помръдем и на сантиметър в своето духовно развитие.

Затова когато някой ви каже: „Когато следвате Щайнер, Дънов, и който и да е подобен “учител”, то вие изпускате уникалния шанс да откриете сами истината!“, просто го съжалете за неговата слепота и не си губете времето да обяснявате – безполезно е. Защото животът не се състои е в това да открием себе си, а да създадем себе си. И в това начинание ние никога не сме сами.

И само Учителите на Бялото Братство могат да ни помогнат да намерим истината и да имаме лична опитност с нея, да я живеем. Но да твърдим, че човек не трябва да има учители, а да изнамира всичко сам и ден след ден „да бъде себе си“ все същия, е заблуждение. То е като да откажем да обучаваме децата и да чакаме те сами да се учат да четат, пишат и смятат.

А колко по-сложен процес е разбирането и влизане в духовните светове. Затова единствено и само Посветен Учител може да ни помогне да разграничим Истината от правдоподобните послания на зложелателните сили. Учителя ни учеше:

„Аз съм ви говорил върху много въпроси, които и без моето говорене щяхте да научите. Какво сте придобили, като ги знаете? Време сте спечелили. Казвам на някого, че на еди-кое си място на планината има един чист, хубав извор. И без да му кажа, ще го намери, но ще се лута повече време. Като знае де е изворът, направо ще отиде да се напие. Все има разлика между оня, който сам е придобил знанието си, и оня, който е имал учител. Ще кажете, че е по-добре човек сам да придобие знанието, сам да си изработи свое убеждение или свое верую. Не, в реда на нещата е пръв Бог да вложи знанието в човека. Бог е първият Учител на човека.“

 

„Помнете: Бог възраства нещата. Човек не може да възрасти във вас това, което великият Божи Дух е в сила да възрасти. За да дойде Духът у вас, трябва да сте насадили нещо. Вие мислите, че и без Учител може да влезете в Царството Божие. Лъжете се, без Учител никой не може да влезе в Царството Божие. Колкото детето може да се роди без майка, толкова и вие може да се просветите без Учител.“

COMMENTS