Нашествието на рептилите

Конспиративната теория за рептилоидните пришълци ги представя като свръхинтелигентни и технологично напреднали гущери, които са под прикритие сред нас

Конспиративната теория за рептилоидните пришълци ги представя като свръхинтелигентни и технологично напреднали гущери, които са под прикритие сред нас и чиято тайна мисия е да завладеят света. Вдъхновителите на това безумие ни уверяват, че рептилоидите са злонамерени същества, които умеят да въздействат на човешките сетива чрез магия, което пък им позволява да живеят неразличими сред нас и да търсят глобална власт.

Цялата тази идея съвършено изразява духовната нищета, в която е изпаднало човечеството и готовността му да повярва на всичко, което му поднесат по сензационен начин. И всичко това се случва точно в момент, в който хората (и в най-голяма степен западните народи) трябва да си стъпят здраво на краката, да започнат да мислят трезво и да се обединят.

Не разбирам как всички, обхванати от илюзията за рептилското нашествие, не се сещат да са си зададат няколко логични въпроса:

Първо, ако Бог, Който е Всемогъщ и Вселюбящ, ни е дал свободна воля и ни е изпратил на Земята да се учим и развиваме, би ли допуснал някаква чужда цивилизация да се меси в нашата еволюция без нашето или Неговото съгласие?

Второ, как така нито един духовен Учител не ни каза да се пазим от тях, и не ни предупреди за опасността, а всички ни говориха, че злото се корени на съвсем друго място (Матей 15:18-20):

„А онова, що излиза из устата, иде от сърцето; то именно осквернява човека; защото от сърцето излизат зли помисли, убийства, прелюбодеяния, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули: това осквернява човека.“

Трето, според мнозина конспиративни теоритици рептили, анунаки, извънземни или други цивилизации са създали днешните хора. Но едва ли имат обяснение как е възможно същества, които биват представяни ужасно изглеждащи, да създадат толкова хора, които ги надминават многократно в своята красота? Ако тези извънземни раси са толкова напреднали в генното инжинерство и създават цели цивилизации като нашата, не би ли трябва те да се погрижат преди всичко за себе си и да направят самите себе си по-хубави?

Някои защитници на тази теория се позовават дори на Рудолф Щайнер, който в съвършено друг контекст и смисъл, когато говори за отдавна отминали епохи, казва:

„Наред с човека съществуваха животни (тук се имат предвид динозаврите – бел. авт.), които в своя вид стояха на същата степен на развитие както него. В днешния смисъл бихме причислили тези животни към влечугите… Някои видове от тях загинаха; други се развиха в техния вид до днешните форми (съвременните влечуги). Човекът можа да стигне до по-висши форми благодарение на това, че остана в областите, които отговаряха на неговото тогавашно устройство.“

Ако човек не чете машинално, а вниква в смисъла, той лесно би разбрал, че това по никакъв начин не защитава фантастичната теория за гущерите-хора, а казва точно обратното – че хората са продължили своето развитие отвъд животинските форми, а самите животински форми са се превърнали в съвременните гущери. По онова отдавна отминало време човечеството е било почти на животинската степен на развитие, когато все още Земята е имала твърде различен облик от това, което познаваме днес, и материята е била все още твърде рядка за да даде условия за живот на хората (в днешния смисъл на думата). Огромните рептилоиди (динозаврите) са били едни от първите същества, адаптирали се към тази рядка материя, но с времето условията се изменили и формите, които първи са се появили на световната сцена, вече не са били способни да продължат живота си в новите условия. Това в крайна сметка е довело и до тяхното измиране.

Така че за мислещия човек нито дума, от който и да било духовен Учител, не подкрепя приказната теория за рептилите.

COMMENTS