Фалшивите апокрифни евангелия

"А той отговори и каза: всяко растение, което не е насадил Отец мой небесен, ще се изкорени. Оставете ги: те са слепи водители на слепи; а слепец слеп

„А той отговори и каза: всяко растение, което не е насадил Отец мой небесен, ще се изкорени. Оставете ги: те са слепи водители на слепи; а слепец слепца ако води, и двамата ще паднат в ямата.“

Матей 15:13,14

 

През 2003 г. с появата на романа „Шифърът на Леонардо“ масово започна да се говори за много „разбулени тайни“ около живота на Исус Христос. „Сензационните разкрития“ се основаваха на гностически евангелия от края на втори и началото на трети век“. Текстът, върху който се изгражда почти цялата сюжетна линия на романа, е от така нареченото Евангелие на Филип, представящо Мария Магдалена като интимна спътница на Исус Христос:

„Господ обичаше Мария повече от [всички] ученици и [често] я целуваше [в устата]. Останалите [ученици, като го видяха], че [обича] Мария, му казаха: Защо я обичаш повече от всички нас? Спасителят им отвърна, каза им: Защо не обичам вас като нея?”

Този крайно провокативен текст, в комбинация с умело измислената теория за грандиозна конспирация на църквата, целяща укриването на тази част от живота на Христос, силно привличат общественото внимание през последните години. Те станаха вдъхновение за множество книги, филми и телевизионни предавания, посрещани с почти нестихващ интерес.

В „Евангелие от Филип“ четем и твърдения като:

„Бог е човекоядец. За това му е [пренесен в жертва] човек. До преди да започнат да принасят в жертва човек, му принасяли в жертва животно.”

Вярвам, че коментарите са излишни.

„Евангелието на Мира“ („Евангелие от Есеите“) пък ни учи да ядем плодовете и зеленчуците сурови, да си правим клизми, да пием сурово мляко и други популярни възгледи в наши дни, като целта очевидно е да бъде заобиколено рационалното мислене на хората и да ги приемат защото „в Евангелието пише така.“

Конкретно например за суровото мляко, дори да е полезно, то си остава коктейл от всевъзможни микроорганизми и бацили. Ако животното, от което е издоено, не е в съвършено здраве, неговото сурово мляко може много повече да навреди, отколкото да помогне. Освен това според Аюрведа (индийската хилядолетна народна медицина) то е и много по-трудно за храносмилане от свареното.

Ако вникнем в същноста на четирите познати ни Евангелия, записани в Новия Завет, ще видим, че това което Христос проповядва е в съвсем друг дух, сякаш е писано от хора със съвсем различна душевност, в съвсем различна епоха.

Макар че текстът носи някои хубави послания, това по никакъв начин не дава повод Истината да се отстоява чрез лъжи и пропаганда. В случая е интересно, че преди близо век въпросният автор, който го е публикувал (Едмонд Шекли), е бил сред първите вдъхновители на New Age течението, чиято запазена марка е смесването на истина с откровени лъжи. Жена му пък (Дебора Шейнман) е била дъщеря на вицепрезидентката на Вегетарианското Общество в Ню Йорк. Още по-интересен е фактът, че оригиналният ръкопис не може да бъде открит, нито има сведения да е бил представен публично, а разполагаме само с „превода на автора от арамейски“.

Не смятам за нужно да публикувам всички съмнителни факти около тези текстове – и това е достатъчно, за да бъде ясно докъде е стигнало невежеството сред слепите вярващи, когато светът приема с такъв интерес и доверие „разкритията“ на Дан Браун.

Будни бъдете.

COMMENTS