Криворазбраното Сътворение

Учителя:"Моисей предава историята за създаването на света много просто. Когато дойде въпросът за създаването на човека, той казва, че Бог взел пръ

Учителя:

„Моисей предава историята за създаването на света много просто. Когато дойде въпросът за създаването на човека, той казва, че Бог взел пръст, направил от нея човек, в когото вдъхнал дихание и така този човек станал жива душа. Не, човек не е бил направен по този начин, той е бил свален на Земята от висок свят. Тържествена е историята за създаването на човека, но Моисей я предава в проста форма, за да бъде от една страна понятна за всички, а от друга страна скрита за обикновените хора.“

 

„Богословите и до днес защитават твърдението, че Господ е създал света в шест човешки дни. Но така ли е? В шест дни ли е създаден? В едно изгряване и едно залязване? Това е човешко разбиране, светът не е така създаден.“

 

„Промените, през които е преминала Земята, включват един дълъг период от време, което не противоречи на Писанието. Там е казано “в първия ден”, но трябва да се прибави думата Божествен. И тогава, като се каже “в първия Божествен ден”, това подразбира вече онзи дълъг период от време, през който нашата земя е минала ред промени, докато дойде до положението, в което я намираме днес. Едно трябва да знаят учените, а именно: каквито и огъвания или пречупвания да са ставали със земните пластове, във всичко това има голяма разумност. Ако една мравка започне да лази по стените на вашата къща, тя няма да знае защо те са прави, но всяко разумно същество ще разбере, че тук се крие някаква закономерност. Ако същата мравка попадне на тухлите, на циглите в тази къща, тя няма да разбере защо са направени тези изпъкнали и хлътнали места между тях, но разумният човек ще разбере тяхното значение, ще знае, че по такъв начин къщата се предпазва от дъждовете.“

 

„Като ученици вие трябва да изучавате методите, с които живата природа работи, и да ги прилагате в живота си. Ще кажете, че природата работи бавно, с хиляди и милиони години. Природата работи бавно, но последователно. Като изучавате формите, през които е минал човек, виждате, че за създаване на сегашния човек природата е употребила около 18 милиона години. Като проследите развитието на човека в утробата на майката от ембрион до сегашната му форма, виждате, че в един кратък период от 9 месеца той минава през всички форми на живота. Значи достатъчно е човек да работи системно и последователно, за да може да съкрати работата на хилядите години в един кратък срок.“

 

Ориген:

„Ако държим на буквата и че трябва да тълкуваме онова, което е написано в Библията, по начина на евреите и на хората от общината, само по буква, аз се червя да призная, че Бог ни е дал този закон, защото законите на човеците тогаз изглеждат по-добри от тези, които приписват на Бога.“ Той казва още: „Кой смислен човек ще приеме, че първият, вторият и третият ден на творението, във връзка с които се намеква за вечер и утро, когато още няма Слънце и звезди и че в първия ден няма и небе. Кой човек е такъв идиот да допусне, че Бог насажда дървета в рая, в Едем, сякаш е градинар и пр. Аз съм на мнение, че хората трябва да разглеждат тези неща като образи, в които е скри по-дълбок смисъл.“

 

„Колко безсмислено е да си представим седемте дни на сътворението като обикновени дни, понеже едвам на четвъртия ден се говори за създаването на Слънцето. Следователно, би трябвало първите три дни да протекат без Слънце, Луна и звезди, а първият даже и без небе. По- нататък, колко безсмислено е да си представим Рая, Дървото на Живота и яденето от ябълката по физически начин. Когато се казва, че надвечер Бог е ходил из градината, че Адам се е скрил зад дърветата, вярвам, че никой не ще се усъмни, че тук под един недействителен телесен факт, се загатва образно за един скрит смисъл. Също и Каин, когато побягна от Лицето на Бога, трябва да обърне вниманието на читателя за момент, да разбере що е Лицето на Бога и що значи да се обърне към него. Когато дяволът отведе Исуса на високата планина, за да му покаже оттам царствата на целия свят и тяхното величие, кой внимателен читател не ще осмива онези, които вярват, че дяволът показва на Исус царствата на персите, индийците, скитите и партите, и той ги вижда с телесните си очи, и за целта е необходимо да се изкачи на високо, за да вижда това, което се намира долу. Подобно на тези неща и много други ни убеждават, че в Евангелието, в буквалната истинска история са втъкани много други външни недействителни неща, но действителни духовно.“

* * *

Посветените са единодушни, че книгата Битие може да бъде правилно разбрана само ако бъде разгледана в Светлината на мистицизма. Ако се вземе само буквалният превод, цялото Сътворение е една детска приказка с много противоречия. Но разгледано по-дълбоко ще се види, че това е една много дълбока книга, която ни разкрива както еволюцията на човека и човечеството, така и образуването на Космоса и развитието на човешката душа. И всички малко или много Посветени в окултната наука са схващали въпроса по този начин. Смислът на този текст, записан от Мойсей, е толкова дълбок, че Учителя казва за него:

„Много трябва да учи човек, за да разбере вътрешния смисъл на тази глава. Разбере ли Битието, ще дойде онази абсолютна вяра, с помощта на която ще може да съгради своя живот.“

В тази книга целта ми не е да опитвам да давам всички готови отговори, а по-скоро да дам импулс на тези, които търсят, да продължат смело напред, знаейки, че не са сами, и имайки едно малко парченце от Истината за отправна точка. Затова няма да се впускам в подробни тълкувания на Сътворението, тъй като това би отнело хиляди страници и би ни отклонило твърде много от основната идея на книгата. За тези, които желаят да продължат своето усъвършенстване и разширяването на кръгозора си, в нейния край ще бъдат дадени и препоръчителни четива, в които са добро описани много от въпросите, които тук са само загатнати.

А сега бих искал да направя само няколко важни уточнения, за да бъде поне донякъде правилно разбрано Сътворението:

Първо, думата „Адам“ в Библията е неправилно преведена. В оригиналът тя е „АДМ“ и означава „човечество“. И това обяснява много неща, включително че под Адам, Ева, Ной и т.н. не се говори за отделни хора, а за цели общности и епохи. Например притчата за Ноевия ковчег символизира Атлантския потоп и групите праведни атланти, които са напуснали потъващия континент, преселвайки се на изток към Египет и днешна Индия. В противен случай всеки мислещ човек би следвало да си зададе логичния въпрос:

Ако Адам и Ева са били първите хора, а Каин и Авел – техните синове, а Каин е убил Авел и си е взел жена, откъде се е взела тази жена?!

Прав е Джон Уотсън, който казва:

„Еволюционната теория е универсално възприета не защото е доказана, а защото единствената й алтернатива – Сътворението, е очевидно невероятна.“

Ако наистина Сътворението се тълкува буквално, както правят много днешни духовници, то е толкова безсмислено, че в много отношения дори теорията за маймуноподобните ни предци звучи по-достоверно. Защото е трудно разумният да приеме безумната идеята, проповядвана в Църквата:

„Според библейското учение за Сътворението само на планетата Земя съществува биологичната форма на живот. Това прави нашата планета уникално небесно тяло в цялата Вселена. След цялостния творчески акт, описан в първите две глави на Библията, на Земята е създаден животът, а в края на Сътворението – човекът, като венец на цялото Творение. А това показва, че феноменът „живот“ и човекът са били целта на Творението. Този Творец е създал всички условия, за да бъде възможен животът на Земята. Той има особен интерес към най-висшето Си творение – човека.“

Човекът може и да е венец на земното Творение, но да твърдим, че всички тези звезди, слънца и далечни светове са създадени само за да ни светкат в нощното небе като лампички, без да са поле за развиващия се Живот, е принак на пълно невежество.

* * *

Друг интересен стих, рядко разбиран правилно, е записан в Битие 1:26:

„И рече Бог: да направим човека по наш образ и наше подобие.“

Преводачите тук са превели затруднилата ги дума „Елохим“, която била не само от множествено число, но едновременно от мъжки и женски род, като равнозначно на думата Бог, която е от единствено число и без род (без пол).

За мистиците обаче под думата „Елохим“ се разбира група същества от четвъртия чин на ангелската йерархия (духовете на формата), които са взели дейно участие в сътворението на формата  (образа) на човека. И така става ясна мисълта на Учителя, че „Бог е единица, проявена като множество“ – Той се проявява и твори чрез всички Свои създания, като всяка отделна група си има своя мисия, без която всички останали мисии губят своя смисъл – както би се случило ако от един часовников механизъм премахнем едно колелце, дори то да е най-малкото.

COMMENTS