Буквалното тълкуване на Библията

"И като се приближиха до Него учениците, рекоха Му: защо с притчи им говориш? А Той им отговори и рече: защото вам е дадено да узнаете тайните на царс

„И като се приближиха до Него учениците, рекоха Му: защо с притчи им говориш? А Той им отговори и рече: защото вам е дадено да узнаете тайните на царството небесно, а тям не е дадено; защото, който има, нему ще се даде и ще му се преумножи; а който няма, и това, що има, ще му се отнеме; затова им говоря с притчи, понеже те гледат, а не виждат, и слушат, а не чуват, нито разбират.“

Матей 13:10-13

 

„Защото ние не изопачаваме словото Божие, както мнозина, а проповядваме искрено, като от Бога, пред Бога, в Христа.“

2 Кор. 2:17

Рудолф Щайнер:

„Тези тенденции са също експлоатирани от Ариман (в този цитат става въпрос за предстоящото въплъщение на Антихриста – един от падналите ангели – когото Щайнер нарича Ариман, а Учителя – Сатана – бел. авт.) в подготовката за неговото земно въплъщение. Това, което ще бъде от особено предимство за него, е късогледото, тесногръдо схващане на Евангелията, толкова разпространено днес. Вие знаете колко необходимо е станало в наши дни да се задълбочим в разбиранията ни за Евангелията чрез духовната наука. Но вие знаете колко разпространена е представата, че това е неподходящо, че е осъдително да се изнесе някакво истинско познание за духа или за космоса въз основа на Евангелията. Казва се, че Евангелията трябвало да бъдат разглеждани „в цялата им простота“ – такива, каквито са.

Няма да навлизам във въпроса, че ние вече не притежаваме автентичните Евангелия – предлагам да не разглеждаме този въпрос сега. Само ще изложа пред вас дълбокия факт, а именно, че не може да бъде постигнато никакво истинско разбиране за Христос чрез повърхностното прочитане на Евангелията, тъй обичано от повечето религиозни вероизповедания и секти днес. По времето на мистерията на Голгота и за няколко столетия след нея разбиране за истинския Христос беше все още възможно да се постигне, защото преданията, пренасяни чрез традициите, можеха да бъдат разбрани с помощта на езическата луциферична мъдрост. Тази мъдрост вече е изчезнала и това, което сектите намират в Евангелията, не води хората до истинския Христос, към Когото ние се стремим чрез духовната наука, а до илюзорна картина, най-много до халюцинация за Христос.“

„Горко на този, който мисли, че Тора (Библията) съдържа обикновени думи и мирски разкази!… И наистина, във всяка дума на Тора се крие един дълбок смисъл. Но всичко, което иде отгоре, за да бъде разбираемо за нас, трябва първо да се облече в земна дреха. Както Ангелите Божи, когато идват на Земята, трябва първо да се облекат в човешка форма, така и свещената Тора не може да бъде лишена от една дреха. Разказите, които се намират в нея, са едно облекло на учението. Има неразумни хора, които като видят един красиво облечен човек, са вече доволни и заради дрехата забравят тялото. Така е и с Тора: разказите са нейната дреха. Извлеченото от тях морално поучение са нейното тяло. Най-после скритият тайнствен смисъл е душата на Тора. Неразумните считат самите разкази за тялото на Тора и не проникват по-надълбоко. Разумните хвърлят поглед и на това, което тази дреха облича. Обаче мъдрите гледат само душата на Тора.“

из „Зохар“ (една от главните кабалистични книги)

* * *

За да стане ясно колко неправилно е да се тълкуват текстовете от Библията по буквален начин, особено с оглед на често неточния превод, ще дам един пример, разтълкуван според езотеричната традиция:

„Защото, както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, тъй ще бъде пришествието на Сина Човечески; защото, дето бъде трупът, там ще се съберат орлите.“ (Матей 24:27,28)

С тези думи Христос насочва учениците си накъде да насочат взора на душата си, за да не пропуснат проблясването на светкавицата, на духовната Светлина. Там, където в превода е поставена думата „труп“, в гръцкия текст стои думата „сома“, която означава тяло. Но с това не се разбира физическото тяло, което след смъртта остава мъртъв труп, защото на това понятие в гръцкия език отговаря думата „саркс“. Думата „сома“, преведена правилно, значи живото тяло, което в окултизма се нарича етерно тяло. Ако искаме да преведем на съвременен език загадъчният отговор на Христа, тогава можем да кажем така:

„Насочете вниманието си навътре към вашето собствено същество, обърнете внимание на жизнените сили, които проникват вашето тяло. Именно там ще се образува органът за възприемането и общуването със слънчевите орли (ангелите, висшите същества).”

И ап. Павел в своето послание към галатяните (4:22-25) в прав текст казва, че Библията съдържа алегорични разкази, които могат да бъдат разбрани само чрез езотеричното познание:

„Защото е писано, че Авраам имаше двама синове, един от слугинята и един от свободната. И това е иносказание, защото тези жени представят двата завета – един е от Синайската планина, който ражда чеда за робство, и той е Агар. Тази Агар представя планината Синай в Арабия и съответствува на днешния Ерусалим, защото тя е в робство с чедата си.“

Още християнският мистик Ориген през 3-4 век е бил наясно с истинското Христово учение и затова пише:

„Ако преминем в Евангелието, какво по-нелепо би имало от това, „не поздравявайте никого по пътя“ (Лука 10:4), което, както вярват пророците, Спасителят е заповядал на своите апостоли. Също и това, че някой може да бъде ударен от дясната страна, както се казва, е твърде вероятно, защото всеки, който удря, ако няма телесен дефект, върши това с дясната ръка върху лявата страна. По-нататък, невъзможно е според Евангелието, да се извади дясното око, което съблазнява човека. Защото даже ако допуснем, че някой може да се съблазни с гледането, как може да се прехвърли вината само върху дясното око, тъй като и двете гледат?“

И познайте как е бил приет този Христов ученик от „Христовата Църква“?

Ето как:

„Ориген е древен гръкоезичен християнски църковен писател, блестящ педагог, апологет и тълкувател на Свещеното Писание, смятан за основател на християнската философия и библейската текстова критика, ученик на Климент Александрийски. Ориген е дал мощен импулс за развитието на богословието в древната църква и пръв направил опит да установи оригиналния текст на Стария Завет. Въпреки че се стремял да остане верен на апостолската традиция, учението му съдържа идеи, които противоречат на основни християнски догмати. Например Ориген отричал вечността на адските страдания и изповядвал учение, близко до прераждането. Произведенията му били изгорени през 543 г. при император Юстиниан I. На Петия вселенски събор (553 г.) отците са осъдили Ориген.“

Цитатът е от сайта pravoslavieto.com, според който православието явно не вижда нищо нередно в подобни решения.

COMMENTS