Как църквата отмени човешкия дух

„Нима може слепец слепеца да води? Не ще ли паднат и двамата в яма?" 1 Лука 6:39  "Българските свещеници трябва да престанат да погребват м

„Нима може слепец слепеца да води? Не ще ли паднат и двамата в яма?“

1 Лука 6:39

 

„Българските свещеници трябва да престанат да погребват мъртвите. Христос казва: „Оставете мъртвите да погребват своите ближни!“ Ако задачата на свещениците е да погребват мъртвите, аз ги съжалявам. Като им се каже истината, те казват, че говоря против църквата. Против коя църква? Вие сте си направили едно здание и го наричате Църква. Това не е Църква, Църквата е нещо много красиво! Тя представлява един от възвишените ангели. Църквата, това е човешкият дух. Бог живее в нея.“

Учителя

 

„Материализмът на настоящето е несъзнателно повлиян от Църковния събор през 869 година, който отрече духа и обяви, че човекът се състои само от тяло и душа.

Съвременният материализъм отива дори по далеч; той предлага също да отхвърли и душата. Това разбира се, е логично продължение. Затова имаме нужда едновременно от смелост и решителност, за да намерим своя път назад към духа по правилния начин.“

Рудолф Щайнер

 

Както вече стана ясно, съвременните църкви са създадени от хора дълго след времето, когато е живял Исус Христос. Църковните Отци са си гласували символ верую по начин, сходен с този, по който днес биват гласувани законите в Парламента: след спорове, анатемосвания и отлъчвания на инакомислещите, които могат да представят една друга гледна точка за истинското Христово учение. По такъв начин са гласувани и много други решения по църковите събори. Например на Константинополския събор през 9 век „демократично“ е решено, че човекът, който уж е създаден по образ и подобие Божие, не представлява триединство, ами е само душа и тяло. И така, малко по малко, на мястото на Духа, който ни напътства към Божествената Истина, се наместват братята в черно. Те „доказват“ това като постоянно претендират, че са посредниците между човека и Бога, а именно това е функцията на човешкия дух. А Истината е съвсем друга, макар и неудобна за служителите в храма – човек няма нужда нито от тях, нито от техните платени услуги, нито от позлатените им черкви и иконите в тях, за да бъде в общение със своя Баща. А Сам Христос ни учеше, че „Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползва.“ (Йоан 6:63)

Мъдрият Соломон пък казваше:

„И плътта ще се върне в земята, където е била, а духът ще се върне при Бога, който го е дал.“

Не е тайна и че по същия начин са решени всички останали канони на „непогрешимата църква“ – не от Христос или от Негов ученик, а от смъртни, съвсем не безгрешни хора, които претендират, че Истината може да се докаже чрез мнението на мнозинството при едно демократично гласуване.

Но нека си знаят тези братя, че колкото и да се опитват, Слънцето с ръка не могат да скрият. Скоро светлината му ще разпръсне мрака в човешките съзнания ще излязат наяве всички беззакония и мерзости „в Името Божие“.

COMMENTS