Несметните богатства на църквата

"Никой слуга не може да слугува на двама господари, защото или единия ще намрази, а другия ще обикне; или на единия ще угоди, а другия ще презре. Не м

„Никой слуга не може да слугува на двама господари, защото или единия ще намрази, а другия ще обикне; или на единия ще угоди, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона. Всичко това слушаха и фарисеите, които бяха сребролюбци, и Му се подсмиваха. Той им рече: вие представяте себе си за праведни пред човеците, но Бог знае вашите сърца; защото, което е високо у човеците, то е мерзост пред Бога.“

Лука 16:13-15

 

„Тъй, прочее, всеки от вас, който се не отрече от всичко, що има, не може да бъде Мой ученик.“

Лука 14:33

 

„Исус му рече: ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си, и раздай на сиромаси; и ще имаш съкровище на небето; па дойди и върви след Мене.“

Матей 19:21

 

В края на 2016 г. стана ясно, че според анализ на икономиста Петкан Илиев за в. „Телеграф“ Църквата печели 38 млн. лв. годишно от продажба на свещи, икони и други религиозни символи. Още около 34-35 млн. влизат в църковните каси от стопанска религиозна дейност. Това са приходи от земеделски стопанства, търговски дружества за стопанисване на горите, дърводобив, строителство, земеделски субсидии, арендоване на имоти и прочие. Недвижимото богатство на църквата пък надхвърля половин милиард лева.

А за това, че БПЦ не е нищо повече от една особено доходоносна фирма свидетелства и бившият предстоятел на храм-паметника „Александър Невски“ – архимандрит Дионисий. През юли 2016г. той каза следното в интервю за БТВ:

„Защо човек да стане епископ при условие, че в Българската православна църква ти нямаш какво да управляваш – както цялата БПЦ не се управлява нито от патриарха, нито от Светия синод. Управлява се от система, която е структурирана твърде отдавна в миналото, тази система може привидно да е разрушена, но хората, които са били начело, още ги има. Става дума за БКП, Държавна сигурност е била обслужващия персонал. БПЦ се съобразява с тези, които искат да се харесат на Москва”

Не може да не се запитаме: Как така в свят с толкова много умиращи от глад, страдащи и мизерстващи хора, Църквата е сред най-богатите институции в световен мащаб и това богатство вместо да се разпределя по Христовия принцип – милосърдието – от година на година все повече расте?

Ще отговоря с думите на Учителя:

„А поповете ги оставете – на тях ще им дойде от другаде. Техните деяния се насърчават от католичеството, от папата – аз ги наричам Черната мафия. Това, което става, е все папство – италиански фашизъм. Те насъскват и нашето духовенство. И Мусолини ги гони – те го накараха да се обяви против масонството, но от Америка го нагънаха, стегнаха го и той се скара с папата. Те изгориха и Школата на Щайнер, но сега там правят по-хубаво училище.“

„Питат ме защо някога говоря против духовенството и владиците. Защото те са взели ключовете на Царството Божие и нито те влизат там, нито на други дават да влязат. Щом те не отварят и не затварят навреме, ние ще им вземем ключовете.“

* * *

Апостол Яков ни учеше в своето послание:

„Който опази целия закон, а съгреши в едно, той бива виновен във всичко.“

А аз питам: Остана ли изобщо една част от закона неопетнена и непоругана?

 

„Защото, казвам ви, ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в Царството Небесно.“

Матей 5:20

* * *

Споделям тук и призива на Учителя към истинските Христови ученици:

„Към църквата трябва да се отнасяме с уважение и почит. Пред Бога не е право да осъждаме църквата — не сме ние, които ще я съдим, а Христос. И вашият добър и праведен живот е, който ще я съди. Всички ще имате по отношение на църквата благородни желания и мисли, защото ето — и ние ще работим и работим за нейното повдигане. Ще обичаме заради Господа православната, католическата и протестантската църкви и Господ, като е с нас, ще ни научи как да постъпваме — ще ни даде мъдрост и знание.“

 

И все пак това далеч не означава да си затваряме очите, а да имаме смелостта да говорим там, където думите ни биха помогнали на нашите братя и сестри, независимо от това, че понякога това може да ни навлече проблеми. Учителя никога не ни е учил да си мълчим, когато неправдава се шири свободно.

Той пръв даде ни пример за това:

„Във всички църкви определението за Христа е криво — вярването за Христа е криво. Аз им казвам право в очите: Криво е! Не че няма истина там, има истина, но казвам: Бог не е Бог на мъртвите, а на живите. Бог не е Бог на заблужденията.“

COMMENTS