Защо враждуващите църкви така и не можаха да си поделят Христа?

„Няма вече иудеин, ни елин; няма роб, ни свободник; няма мъжки пол, ни женски; защото всички вие едно сте в Христа Исуса.“ Послание на ап. Павел до г

„Няма вече иудеин, ни елин; няма роб, ни свободник; няма мъжки пол, ни женски; защото всички вие едно сте в Христа Исуса.“

Послание на ап. Павел до галатяните 3:28

 

Бих желал да започна тази глава с една искрена благодарност към духовниците от всички църкви и църквички, които волно или неволно чрез своя „светъл пример“ и противоречиви проповеди успяват да представят своите догми и учения като карикатура на всичко, което Христос е вършил и говорил. И ако през последните 2000 години този номер някак е минавал,  човечеството като цяло вече малко по малко се пробужда и започва да мисли, вместо да следва сляпо онези, за които Спасителят ни предупреди:

„Който е наемник, а не овчар, и не е стопанин на овцете, вижда вълка, че иде, и, като оставя овцете, бяга; и вълкът ги разграбва и разпръсва. Той бяга защото е наемник, и не го е грижа за овцете.“ (Йоан 10:12,13)

Далеч съм от мисълта, че всички духовници в Църквата имат принос за пълния упадък и извращаването на Христовото учение в тези институции. Но най-братски и чистосърдечно бих искал да знаят добре, че участието в една общност, която редом с доброто върши и зло, е пряка форма на съучастие. И наш дълг (на пробудените души) е, когато виждаме неща, които очевидно нарушават Божия Закон и водят до падението на множество души, да не си затваряме очите, а като ап. Павел да изнасяме Истината наяве и в прав текст, за да опитаме да предпазим мнозина наши братя и сестри от капаните на злото. Помнете Христовите думи:

„Който не е с Мене, е против Мене; и който не събира с Мене, разпилява.“ (Матей 12:30)

Ако погледнем назад в миналото ще открием следния интересен факт: Източно-западната схизма (разкол), която бележи началото си от 1054 г, е разделение на християнската църква на два основни дяла – Източно православие и Римокатолицизъм. Протестантството пък от своя страна е християнско движение, възникнало в Европа от католицизма по време на Реформацията през 16 век. Освен тези три течения през последните векове са се обособили още стотици църкви и църквички като методистка, адвентистка, евангелистка, лутеранска, калвинистка, баптистка и т.н. И накрая същите тези враждуващи общности започват да лепят етикети и да определят кое е секта (богословското понятие за секта е изведено от латинската дума „secare“„отделен“, „отцепен“). Само на мен ли това ми напомня за онази приказка, в която крадецът вика „Дръжте крадеца!“?

Защото единна Църква няма. А разделянето е толкова повсеместно, че дори и вече отцепените църкви се разделят на още повече секти: както на национален принцип (Българска православна църква, Гръцка православна църква, Руска православна църква и т.н.), така и на враждуващи синоди в рамките на дадена държава. Зад такова разделение не може да стои Христос, който ни учеше, че Той е там, където има Любов и обединение. И на всичкото отгоре тези „Божи служители“ обявяват навред, че светци като Учителя и Ванга, са натрапници в тяхната голяма черква България и нямат място сред народа, който православните са припознали за тяхна частна собственост.

В интерес на Истината именно богомилите, антропософите, езотериците, мистиците, изобщо „еретиците“, няма причина да бъдат наричани „сектанти“, защото никога не са се отцепвали от която и да било църковна общност. Напротив – факт е, че те са съществували още от времето на Христос като напълно независими течения от всички църкви и църквички. Затова и Учителя казва:

„Някои казват за нас, че сме били сектанти. Не, ние не сме сектанти и ще кажа защо не сме. Ние изцяло отричаме съвременния живот и неговите методи и поддържаме новия.“

Истинската Църква е сбор от всички Божи синове, които живеят според Христовото учение, независимо от народ, раса, вероизповедание и т.н. Цъквата, за която говори Христос, представлява духовна общност от пробудените хора по целия свят, и няма нищо общо със нечии сборник от канони, догми и фанатичното им следване. И за съжаление много хора се заблуждават, че като ходят на църква, кръстят се, палят свещи, молят се на икони, изповядват се пред свещеника, пазят предания, традиции, легенди, обичаи и канони, които са им станали стил на живот, ще бъдат спасени за вечен живот и си мислят, че са си осигурили Рая.

Същите тези църкви пък се имат за „Светата непогрешимост“ и упорито проповядват, че каквото и да твърдят – то е безспорна истина, идваща директно от Бога, без да е нужно да мислим. Без дори да е нужно тази „истина“ да е в съгласие с Библията.

Ще дам един красноречив пример: През 16-17 век същата тази единствено-спасяваща църква, нарушавайки една камара Божи заповеди, е осъждала и изгаряла на клада хора, които са твърдяли, че Земята е кръгла. Защо? Ами защото според църковните „тълкувания“ Бог бил казал, че тя е плоска, и всеки който се осмели да докаже, че това не е вярно, е еретик и сектант, който не заслужава да живее – например заради подобни твърдения през 1600г. Джордано Бруно е изгорен на клада в Рим. Нищо, че в дори в Светото Писание ясно е казано, че Църквата е лъгала по въпроса за плоската Земя:

„Онзи, Който седи над кръга на Земята, пред Когото жителите й са като скакалци, Който простира небето като завеса и го разпъва като шатър за живеене…“ (Исая 40:22)

Това обаче по никакъв начин не пречи на папа Павел V да каже: „Доктрината за движението на Земята около нейната ос и около Слънцето е погрешна и напълно противоречи на Светото Писание.“

В такъв случай можем ли да разчитаме, че учението за прераждането или което и да било друго от проповядваните, не е поредното изопачаване на Словото Божие?

Учителя казва:

„В Индия има хора, които, без да са християни, правят по-големи опити от християните. Православните ще кажат, че индусите не са правоверни, няма да се спасят. Вие били ли сте при Господа, да знаете кой ще се спаси? Кой от вас е бил съветник на Господа, да знае как ще се спаси? По какъв начин става спасението? – „Еди-кой си не може да влезе в рая.“ – Отде знаете това? – „От Писанието.“ – Разбирате ли всичко, което Христос е казал? Приложихте ли учението на Христа?“

COMMENTS