Стремеж към чисти чувства, светли мисли и добри дела

Учителя:"Ученикът трябва да вижда доброто навсякъде и у всекиго. Вижда ли той все пръстъпления, пороци и недостатъци, това е проказа в неговото съ

Учителя:

„Ученикът трябва да вижда доброто навсякъде и у всекиго. Вижда ли той все пръстъпления, пороци и недостатъци, това е проказа в неговото сърце. Ужасно е да носиш дявола в сърцето си!“

„Мощна е мисълта на добрия човек. Мисълта на един добър човек е равна на мисълта на хиляда лоши хора… Добрата мисъл твори чудеса.“

„За ясновидството вие имате едно понятие, че то може да се даде отвън. Ясновидството аз да ви кажа как може да го придобиете. Представете си, че вие живеете в един салон, но дедите ви никога не са измивали прозорците, и те са зацапани, че влиза слаба светлина и нищо не се вижда. Вие всеки ден ги миете, но пак не се вижда. Казвам: отвън сте ги мили, кога отвътре ще ги измиете и веднага ще прогледнете… Как се мият прозорците? Някой път лоши и посторонни мисли нападат вашия ум – изпъдете ги вън. В ума си човек трябва да туря яз. Всичките непотребни мисли да не позволява дада смущават ума му.“

„Щом Любовта влезе във вашето сърце и страхът излезе навън, щом Светлината влезе в ума ви, а тъмнината излезе навън, всички, без изключение, ще прогледате. Но само тези са условията: Любов в сърцето и Светлина в ума.“

„Първото нещо, което желая от вас, е да се надпреварвате, като отдавате един на друг уважение и почит. Нека нашите действия спрямо ближните ни да бъдат израз на същото вътрешно разположение, което ние имаме, когато вършим нещо за Господа.“

„Ако не можеш да помогнеш някому пряко, можеш да помогнеш косвено. Обърни се с мисълта си към добрите хора в света и те ще се притекат на помощ. Ако сам не можеш да помогнеш на бедните, кажи: «Нека дойде някой човек да помогне на тези хора в Името на Господа.»“

„Бъдете приветливи и любезни един към друг. Надпреварвайте се да отдавате почит един на друг. Като се срещнете, кажете си по една-две добри думи.“

„Да бъдете слепи и глухи за погрешките на хората. Щом критикувате другите хора, връзките ви с Бога са скъсани и тогава никакво растене няма.“

„Да се занимаваш с недъзите на хората, е опасна зараза. Пиянството е нечистота. Одумването, критикуването, съмнението, подозрението, лакомията, завистта, лъжата и ред още пороци са нечистота.“

„Да се занимавате с недъзите на хората, това е зараза, която разрушава организма. Какво ще спечелите от това? — Не само, че нищо няма да спечелите, но всичко хубаво в себе си ще загубите. Тогава защо трябва да се занимавате с чуждите грехове?“

* * *

За да влезе човек във връзка с Божия Дух, да стане пророк, той трябва преди всичко да бъде чист по сърце. Защото е казано в Писанието: Чистите по сърце ще видят Бога. Затова и в древните мистерии и във всички окултни школи през всички времена, ученикът най-напред трябва да се пречисти, да пречисти своите мисли, своите чувства и желания и след това да дойде в контакт с Божия Дух. И Учителя, както знаем, поставя чистотата като първо необходимо условие за правилното развитие на ученика. В „Съборни беседи“ от 1920 година, в беседата „Необходими условия за ученика“ казва: „За ученика на окултната школа са потребни две неща: първо, абсолютна чистота на сърцето. А за да бъде сърцето чисто, то трябва да бъде дадено на Господа, на Белите Братя. Второто необходимо условие за ученика е пълно самообладание на ума и сърцето, т.е. да владее ума и мислите си, да владее сърцето и желанията си. Тези две неща са абсолютно необходими за ученика на окултната школа.“

Влад Пашов

* * *

За стремящият се към духовни висоти е нужна съвършена дисциплина. той трябва да подчини своята низша природа и да развие силна воля, за да не се поддава на изкушенията, които са неизменна част от живота на ученика.

Стремежът към чист и свят живот трябва да бъде основа на всяка наша мисъл, чувство или действие.

COMMENTS