Заветът на цветните лъчи на Светлината

„И рече Бог: ето знакът на завета, който сключвам между Мене и вас и всяка жива душа, която е с вас, до вечни родове: Аз поставям Моята дъга в обл

„И рече Бог: ето знакът на завета, който сключвам между Мене и вас и всяка жива душа, която е с вас, до вечни родове: Аз поставям Моята дъга в облака, за да бъде знак на завета между Мене и между Земята. И кога напратя облак на земята, ще се яви дъгата Ми в облака; и ще си спомня Моя завет, който е между Мене и между вас и между всяка душа, живееща във всяка плът.“

Битие 9:12-15

 

В началото на юни 1912 г. Учителя е в Арбанаси, където в уединение за два месеца написва книгата „Завета на цветните лъчи на Светлината“. Тя се състои от библейски стихове, подбрани и подредени според посланията, отговарящи на седемте лъча на светлината. Те имат специфична вибрационна честота и се проявяват във видимия свят в седемте цвята на дъгата, а в психичния свят на човека – като добродетели, способности и сили. Библейският текст е осмислен по нов начин, където мостът между човека и Бога оживява в говора на цветовете, където лъчите на светлина тъкат новото в човешката душа.

„Завета на цветните лъчи на Светлината“ е уникален духовен метод, за който Учителя казва:

„Това са стихове от Книгата Господня, така систематически извадени и наредени, щото при внимателно и благоговейно прочитане произвеждат всички краски, нужни за духовното повдигане и усъвършенстване в Пътя Господен. Когато започнете да работите с тях, вие ще имате сила, но първо трябва да се очистите от греха.“

Когато човек иска да работи за развитието на някоя добродетел в себе си или за да си помогне при лекуване, при разрешаване на противоречия, спорове, недоразумения, материални несгоди, той може да си послужи със съответните цветове и стихове.

Книгата „Завета на цветните лъчи на Светлината“ излиза от печат през есента на 1912 г.

Днес, над 100 години след създаването на Завета, още звучат думите на Учителя:

„Аз искам да образуваме силна вълна от седемте цвята, защото Христос е близо на физическото поле. Всички тези стихове са извадени под Неговото ръководство, затова винаги, когато ги употребявате, Господ ще ви бъде на помощ.“

Учителя казва още за Завета:

„Сега се дава това, та всички, които искате да работите, да приложите тия правила. Исус  Христос е, който иска да ги приложите. И това е първият урок, който ви се дава, и този, който приема да го изпълни, ще му го дадем… Христос ви дава много прост метод и вие непременно ще трябва да го приложите,  защото  е  метод  прост.  Йогите  например са, които имат много сложен метод, но този, който се дава вам, е много прост. Метод като Христовия нигде няма да намерите, защото последната врата е  Христос.

А  неприятностите,  които  ни  се  случват,  нека  не  ни смущават, а да се радваме за тях. Господ е между нас, Той ни слуша, радва ни се и ни обича.

Тази  наредба  не  съм  я  дал  аз,  а  я  дава  Господ за  вас.  И  затуй  вие  трябва  да  мислите  за  Неговата Любов, която да виждате във всяко едно лице. Господ ви  изпитва  и  вие  слушайте  гласа  Му.  Ние  сме  се събрали в тия няколко деня, за да се ползваме и като се пръснем по домовете си, да работим и да обичаме всичките.  Всички  разногласия  помежду  вас,  тайни и явни, да ги изгладите. Защото ако страда Господ, страдат  още  Неговите  последователи,  свещеници и  проповедници,  за  които  [Той]  носи  голям  товар и  гледа  те  да  дойдат  в  познание  на  Истината.“

COMMENTS