Какво представлява сънят

Какво представлява сънят

Учителя:"Вечер, кaтo спите, вие oтивaтe на аудиенция при разумните същества в невидимия свят, да дaдeтe отчет кaквo сте свършили през деня и да ви

Учителя:

„Вечер, кaтo спите, вие oтивaтe на аудиенция при разумните същества в невидимия свят, да дaдeтe отчет кaквo сте свършили през деня и да ви дaдaт оттам програма за работата, която трябва да свършите на другия ден. Наистина, aкo вечер не отивате в дyxовния свят, да получите диpeктиви за работата ви през деня, да приемете добрите съвети на вашите по-големи братя, вие не бихте могли един ден да прекарате на земята. Следователно, кpacивoтo в съня се заключава в посещението, кoeтo правим вечер на своя дом и връщането ни сутрин на земята, в пансиона, в който сме изпратени да учим, да прилагаме знанието си.“

 

„Вечерно време, понеже тука няма условия да работим, оставяме тялото си, отиваме на друго място да работим. В това време други работят върху тялото ни. Природата е като грижлива майка. Когато хората спят, изчиства къщата ни – тялото – обновява го, за да може след събуждане човек да продължи работата си. Във време на спане душата излиза от тялото. През това време Разумните Същества почват да работят върху неговите клетки, за да ги обновят и възстановят нарушения космичен ритъм. Когато ляга, човек трябва да се моли, за да бъде тялото пазено и оградено във време на спане от лоши влияния. Отрицателните, мрачните състояния се предават от един човек на друг. Това става особено през време на съня. Човек трябва да спазва закона на психичната охрана, т.е. вечер като си ляга, трябва да огради тялото си. От друга страна, благодарете на разумните ваши приятели, които пазят телата ви, когато сте излъчени през време на спане. Иначе щяхте да ги намерите ограбени и разрушени.“

 

“Вечер, като си ляга, човек трябва да се огради добре – къщата си, леглото си, тялото си, както и всички части на организма си. Това са правили хората от най-старите времена, било с молитви, било с песни. Днес вие си лягате и казвате формулата: „Няма Любов като Божията Любов; Само Божията Любов е Любов.”

 

„Когато спите, вие отивате в астралния свят на училище. Това, което вечер учите, денем го прилагате. Ето защо, като си лягате вечер, кажете си: „Сега отивам в училището на астралния свят и желая да свърша добра работа, която ще ми се даде там.“

 

„Вие сте ученици на Земята, вечерно време отивате в другия свят да ви преслушат. Вие сте били на изпит и като се върнете сутрин, ако сте получили добра бележка, разположени сте; ако са ви скъсали на изпита, върнете се неразположени. Тогава ще кажете ‘Днешния ден ще уча!’. Като спиш другата вечер, дадеш хубав изпит, върнеш се весел. Учете хубаво. Спането е отиване в другия свят на изпит. Тук учите, там давате изпит.“

 

„Когато спите, вашият ум и вашето сърце работят, но работата им остава неизвестна за вас, защото съзнанието ви не е пробудено. Спането е един процес, при който съзнанието трябва да излезе из организма, за да се обнови. Ако съзнанието не излезе от организма, човек не се обновява и казва, че не си е отспал, не си е отпочинал. Ако съзнанието не се отдели от организма, човек не може да си почине. Като излезе съзнанието, идват работници да почистят тялото му и като се върне съзнанието, намира тялото организирано, готово за работа. Човек влиза в тялото и излиза навън, и други работят за него, той дори не подозира колко същества работят за него.“

 

“Човек трябва да знае как да спи, имаме пpeдвид положението, което той взема в съня си, за да може двойникът му да излезе от тялото, да намери своя Учител, който му проповядва. Защото духовното знание се пpeдaвa в духовния свят, а не във физическия. На земята човек повтаря, изучава и прилага това, коeтo му ce предоставя в духовния свят.”

 

“Като станеш сутрин, кажи си: „Всичко, което Бог ми е начертал за деня, мога да го изпълня!“ Ако започнеш да се съмняваш, сам ще се спънеш.”

 

“Човек трябва да си наложи дисциплина. Дойде ли 10 или 11 часа вечерта, каквато важна работа и да имате, ще си кажете: сега ще си легна, ще спя без да се обръщам, ще си почина добре и утре сутринта, точно в 4 часа ще стана и ще започна отново работата си. Това значи дисциплина на тялото, възпитание на клетките. А сега вие като си легнете, въртите се цяла нощ, не сте спокойни. Питам: какви идеи ще можете да възприемете в такова състояние, щом не можете да заповядвате на ръцете, на краката и на тялото си да не мърдате? Какви идеи и какви чувства ще възприемете, щом не можете да заповядвате на вашата артериална и венозна система, нито можете да урегулирате известни неправилни състояния у вас.“

 

„Някои спят късно, до 9 или 10 ч – това е крайно нехигиенично. Да спи човек след изгрев Слънце, то е все едно да го поставят над водите на някой водопад, чиито вълни отгоре го бият. Такова действие има и слънчевата енергия върху нервната система на човека. Опасно е да се спи денем.“

 

“Когато станете сутрин, благодарете на Бога за живота, който ви е дал. Щом излезете вън, благодарете, че Слънцето изгрява и праща своята топлина и светлина. След това започнете работа на деня. Каквото и да работите, обърнете се към Невидимия свят за помощ. Човек трябва да благодари на Бога за всичко, което му се дава. Благодарността е еквивалент на плащането. Благодарността е особен род лъчиста материя, която човек отправя към разумния свят. В замяна на тази материя разумният свят изпраща духовна светлина, която осветява пътя му. Без благодарност не може да става правилна обмяна между хората на земята и възвишените същества в разумния свят.“

 

“Първото нещо, което трябва да направим сутрин като ставаме, е да се спрем 10-15 минути и да видим какви мисли е вложил Господ в душата ни.“

 

„Ще бъдете внимателни, ще се пазите да не се стряскате едни други, особено когато спите. Когато човек спи, двойникът му излиза от него и отива в пространството. През това време двойникът е свързан за тялото само чрез една нишка. Ако събуждате човека и го стреснете изведнъж, двойникът му не успява да се върне в тялото, вследствие на което се преплита с други двойници в пространството. Ако не знае как да разплете двойника си, човек полудява.“

 

„Някога в сънищата си човек може да вижда неща, които ще станат за него; някога може да вижда неща, които ще станат с другите хора; някога може да вижда неща, които ще станат с обществото, с неговия народ или най-после и с цялото човечество. Пророците на миналото са виждали неща, които ще станат за цялото човечество и са ги предсказвали.“

COMMENTS