Пентаграмът

Пентаграмът

Преди да започна разглеждането на този важен символ, е важно да направя едно уточнение. В Школата на Бялото Братство Пентаграмът се е използвал винаги

Преди да започна разглеждането на този важен символ, е важно да направя едно уточнение. В Школата на Бялото Братство Пентаграмът се е използвал винаги единствено с единия връх нагоре, което символизира Пътят на човешката душа към Бога, и вписан в окръжност, която също представя Божественото. Но вземем ли обърнат Пентаграм с два върха нагоре, представящи два рога, той вече става символ на Злото и е абсолютно забранено да се използва по този начин. Тогава неизбежно енергиите му се обръщат срещу този, който волно или неволно го използва за зла цел.

От дълбока древност Пентаграмът е важен символ за Посветените в окултните школи. Той представя петте велики принципа: Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добродетел. Това са петте качества, които трябва човек да изработи в себе си, за да стане съвършен. Във всичко пулсира живият Бог и хората, рано или късно, ще осъществят Божия замисъл – чрез силите на Пентаграма да намерят пътя към истинкия живот.

Пентаграмът хармонира ума и сърцето на човека и му показва, че може да живее и да разреши правилно задачите си само с помощта на своя Отец – Бога. Той е извор на Светлина, на динамична и магическа сила.

За смисъла и практическото приложение на Пентаграма Учителя говори на участниците на Веригата още през 1908г. Тогава той дава следното обяснение: „Външният кръг символизира светските хора, средният – учениците на окултизма, духовните хора, а вътрешният кръг е „Светая светих“ и отговаря на Великите Посветени. Двете категории хора имат по пет стъпки за повдигане или по пет фази, през които трябва да преминат, за да завършат по един цикъл от своето развитие“. През 1911г. Пентаграмът се приема като емблема за духовна работа в Бялото Братство.

Пентаграмът, това е пътят на ученика. Това е пътят, който човек извършва за постигане на съвършенство.

Пентаграмът представлява самия човек. Върхът, който е обърнат нагоре, представлява главата на човека. Двата странични върха представляват двете ръце, а долните два върха – неговите крака.

Пентаграмът има три части: външен кръг, вътрешна част и център. Ще ги разгледаме поотделно.

* * *

„В пентаграма има пет малки триъгълника и един петоъгълник обърнат с върха надолу. Там човек всякога ще се намери в противоречие с Божественото в себе си. Законът е такъв. Вие едновременно не можете да бъдете в хармония и с Божествения, и с физическия свят. Ако сте в хармония с физическия свят, ще бъдете в противоречие с Божествения свят; Ако сте в хармония с Божествения свят, ще бъдете в противоречие с физическия свят. Да бъдете непременно в хармония с двата свята, това е невъзможно. Това не е абсолютно невъзможно, но при сегашните условия, в които се намира човек, е невъзможно. Защо е невъзможно? – Защото в човека има едновременно две течения: едното течение отива надолу – към Земята, а другото течение отива нагоре – към Слънцето. Всички философи, мъдреци и Учители на човечеството твърдят, че човек едновременно не може да угоди и на физическия, и на Божествения свят. Щом искаш да угодиш на Божествения свят, ще обърнеш Пентаграма с върха нагоре; искаш ли да угодиш на физическия свят, ще обърнеш Пентаграма с върха надолу.“

Учителя

COMMENTS