Истина

Учителя:"Желая всички да бъдете смели, решителни и умни. И там – дето трябва да защитавате Истината – ще я защитавате по всички правила. Не заради

Учителя:

„Желая всички да бъдете смели, решителни и умни. И там – дето трябва да защитавате Истината – ще я защитавате по всички правила. Не заради мене, а заради Любовта, Мъдростта и Истината. За Истината трябва да имате само едно мнение. Дойдете ли до Истината, трябва да бъдете твърди като диамант и готови на всичко. Това се отнася не само за българите, но за всички хора от целия свят.“

 

„А ако вие сами не можете да познаете Истината, тя не може да ви се предаде отвън.“

 

„Без знание, истината не може да дойде в човека.“

 

„И щом дойде Бог да живее в тебе, да донесе Истината, всички хора се привличат около тебе. Защо? Бог ги привлича. Ами че то е много естествено! Ако в една запустяла местност се яви един извор, туй място почва да се посещава от много хора. Защо? Защото изворът пои местността, наоколо се насаждат дръвчета и кой как седне, казва: „Колко е хубава тази местност!“ Такова е състоянието на душата, когато Бог влезе да живее в нея; тя мяза на един велик извор, на едно велико слънце, и всеки казва: „Слава Богу, има един велик човек“. Аз не казвам: „Има един велик човек“, но казвам: Слава Богу, има едно място, дето Бог може да живее.“

 

„Стремете се към Истината. Проверявайте фактите. Щом се усъмните в нещо, проверете вярно ли е това нещо или не. Докато не дойдете до Истината, нищо не приемайте в себе си.“

 

„Светът се нуждае от истински учени, музиканти, художници, които да разбират Истината и да я прилагат.“

 

„Един закон гласи: не можеш да предадеш на другите хора това, което нямаш. Не можеш да убедиш хората в нещо, ако ти сам не вярваш в него. Не можеш да събудиш доброто в човека, ако ти нямаш доброто в себе си. Същото се отнася до знанието и до Любовта.“

 

„Окултният ученик трябва да бъде толкова смел, че да се застъпва винаги за Истината, без страх, че ще обиди някого. За всяко друго нещо може да отстъпвате, но дойдете ли до Истината, Мъдростта и Любовта, ще бъдете твърди като диамант. Това е окултният ученик.“

 

„Единственото нещо, което самò се защищава, е Истината — истина, която сама не се защищава, не е истина.“

 

„Докато си празен, докато истината не е в тебе, мълчи, нищо не говори, за да се напълни шишето ти. Щом истината влезе в тебе и те напълни, говори, кажи я на всички, за да изпразниш шишето си и започнеш отново да пълниш.“

 

„Идеите, които излагам в беседите и лекциите, вие сами може да ги намерите, но за всяка от тях трябва да работите двадесет и пет хиляди години, за да я намерите. Да кажем, че в една беседа има десет идеи; тогава колко години ви трябват, за да ги намерите? А колко такива беседи има? Затова подчертавам, че с тези беседи и лекции се съкращава извънредно много времето за вашето развитие. Някога в древността мнозина са чакали в школите двадесет години, за да им дадат две-три зрънца изречения, с които да работят после.“

 

„Да носиш Истината в себе си, това значи да имаш светлина в ума си и топлина в сърцето си, значи да си свободен в своите убеждения.“

 

„Не можеш да чуеш и да разбереш Истината, ако не си готов да се пожертваш за нея.“

 

„Да знае човек Истината и съзнателно да я прикрива, това не се извинява, нито се оправдава.“

 

„Много методи има днес, които могат да помогнат на човека да се самовъзпитава, да му помогнат да познае Бога и да намери Истината. Това са музиката, религията, науката, поезията философията и т.н. Не намери ли Истината, човек ще се качва и ще слиза, ще го въздигат до небесата и ще го свалят до земята, но в края на краищата той ще види, че нищо не е постигнал. А който се е домогнал до Истината, той е жив и на този, и на онзи свят.“

 

„Истината подразбира Висшето в човека. Чрез Истината човек може да излезе от рамките на Временния живот на смъртта и да влезе във вечната свобода. Тя е свят на неописуема красота, където нещата са строго определени. Истината не търпи невежеството, слабостта, нечистотата. Който иска да бъде съвършен, да отиде при Истината. Истината говори със слънцата, възвишена и далечна е нейната цел. Тя е там, където нещата стават ясни. Светът е резултат на Истината. Тя съдържа началото и края на нещата. Тя е проявлението на Единия Бог, Който създава условията, при които човешкият дух и човешката душа могат да се развиват, да придобият стремеж към нещо по-добро и по-светло в този обширен свят.“

 

„Истината показва пътя, по който трябва да вървите. Тя освобождава от ограничаващите условия.“

 

„Съвременните хора още не могат да възприемат напълно Истината. Защо? Те още не са отворили душите си за нея. Когато човек отвори душата си за Истина, той ще може да я възприеме или чрез ума, или чрез сърцето си. Различни са пътищата за възприемането на Истината, но тия пътища трябва да обединят в себе си всички явления и да покажат на хората, че зад границите на видимия свят съществува един интересен свят, населен със светли, възвишени и разумни същества. Този свят се интересува от нашия живот тъй, както ние се интересуваме от състоянието на нашите плодови и зеленчукови градини.“

 

„Ако Истината само се говори, без да се прилага, човек не може нищо да постигне, нито може да се усъвършенства. Помнете: Има неща, които могат да се научат и да се придобият само на Земята. В този смисъл, колкото и велика да е Истината, тя се придобива на Земята. Не я ли придобиете на Земята, никъде не можете да я постигнете.“

 

„Някои казват, че са намерили Истината. Не, Истината се търси вечно. Който търси Истина само за един момент, той още не е разбрал какво всъщност представлява тя. Който е разбрал Божията Истина, той вечно ще я търси. Истината е подобна на Светлината, която постоянно се разкрива пред очите на човека. Любовта, Мъдростта и Истината се разкриват постоянно, затова човек трябва непрекъснато да ги търси. Не е достатъчно човек само веднъж да вкуси от Любовта Божия и да каже, че вече се е задоволил. Не — постоянно ще се стремиш към тази Любов и постоянно ще я изявяваш, и то в различни направления.“

 

„Христос казва, че се е родил, за да свидетелствува за Истината. Развитието на един народ зависи от неговото отношение спрямо Истината, зависи от това, дали той ще свидетелствува за Истината. За да свидетелствувате за Истината, вие трябва да осъзнаете, че сте слуги на Господа, а не господари, трябва да си припомните вашите задължения. Вие трябва да разполагате с много познания. И то не само да ги възприемете, а да ги осъзнаете и усвоите. Вие може да изгълтате Божието Слово, но ще ви ползва ли то? Не, то ще ви ползва само тогава, когато го сдъвчете. Мнозина се спъват именно в това. Те започват блестящо и може да се каже, че постоянно сеят, без да чакат посеяното да поникне.“

 

„В света Истината е придобита чрез търпението. И всеки от вас, който иска да намери Истината, трябва да намери нейното дете — търпението.“

 

„Който носи Истината, не търпи ограничени, поробени хора. Той обича Свободата и затова освобождава хората. Истината се познава по онзи вътрешен стремеж в човека да освобождава окръжаващите го от трудностите и страданията им.“

 

„В света има два вида хора: едните са способни да знаят Истината, а другите — не. Вие виждате, че когато водните капки падат върху канарите, те отскачат, но когато паднат върху рохкава земя, те попиват. Така е и с Истината. Когато отива у хора, които не я възприемат, тя образува светлина около тях, но вътре в тях е тъмно. А за тези, които я възприемат, навсякъде е светло. Трябва да пуснем Истината да влезе в живота ни. Един човек, който служи на Бога, трябва да пусне Истината в себе си, да постави себе си на съд и да не се щади. И когато в душата ни остане един малък грях, ще ни бъде мъчно, също както когато в окото влезе една прашинка, която може да предизвика истинска тревога в организма. Когато не възприемате изцяло Истината, няма да ви върви нито в духовния, нито в материалния свят. Както виждате, аз свързвам и материалното облагодетелствуване с възприемането на Истината.“

 

„Божествената Истина спасява, освобождава човека. Тя носи светлина за човешката душа. Следователно човек не трябва да се плаши от тази Истина. Божествената Истина оживява, възкресява човека… Само онзи може да дойде до тази Истина, в душата на когото цари Любовта. Любовта е огнената колесница, с която може да се достигне светът на Великата Истина. Значи без Любовта и без Мъдростта не може да се приближите до царството на Истината. Само по този начин човек ще разбере отношенията между всички живи същества.“

 

„Който търси Истината, трябва да се откаже от всякаква критика, от всяко съмнение.“

 

„За човека на Истината всичко е възможно. За човека, който няма Истината в себе си, всичко е изгубено.“

 

„Казвам: Ученикът, който иска да върви в Пътя на Истината, трябва да знае, че първият и най-добър работник на своите ниви и градини е самият той. В това се заключава тайната на живота. Ако човек си мисли, че други хора трябва да работят за него, те да обработват нивите му, той е на крив път. Казвате: «Не трябва ли да си помагаме един на друг?» Казвам: Ако доброволно, от любов към вас, дойдат да ви помагат работници, това е друг въпрос. Най-добрият работник на една нива обаче е нейният господар.“

 

„Който мисли отсега нататък да живее без Истината, той няма бъдеще, с него е свършено.

Той ще бъде последният човек на този свят и него го очакват най-големите страдания. Всяко общество, всеки човек, който обича своето отечество, който търси култура, трябва да говори Великата Истина, в която няма никакво изключение. Такъв човек го очаква бъдеще. Ние не позволяваме никаква лъжа – нито повече, нито по-малко. Няма за нищо да си кривиш душата, защото в Истината живее Бог. Няма нищо по-лошо от този грях – да се изопачи Божията Истина и да се оскверни Божието Име.

Вие мислите, че ако не говорите Истината, ще спасите семейството си, ще подобрите положението му. Не – по този начин вие носите проклятие на вашето семейство. Ако спестявате Истината заради вашата жена, вие я погубвате. Ако жената спестява Истината заради своя мъж, тя го погубва; ако братът спестява Истината заради своята сестра, той я погубва. Истината трябва да се каже такава, каквато си е. Тя ще донесе Свободата.“

COMMENTS