Мъдрост

„Но мъдростта, която иде отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна."

„Но мъдростта, която иде отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна.“

Яков 3:17

* * *

За мъдреца хилядите притежания са като прашинки, носени от вятъра. И това му позволява да действа в пълна свобода. Какво значение може да имат за него алчността или надпреварата за почести? Чрез простота той вече притежава всичко.

Мъдрецът няма печалба за вземане. Той няма и заплата за губене. Няма овации. Няма критика. Когато поглежда нагоре, не е със завист. Когато поглежда надолу, не е с високомерие.

Мъдрецът знае, че мъдростта не произлиза от знанието. Тя произлиза от умението да използваш знанието.

Мъдрец не е този, който е натрупал много преживявания, а онзи, който е научил нещо от тях.

Мъдрец не е този, чиито коси са побелели, а онзи, който е разбрал причините за това.

Мъдрец е човекът, който знае как да помогне, когато може, и как да не пречи, когато не може.

 

„Четири часа разговор с мъдрец са по-ценни от 10 години четене на книги.“

Китайска мъдрост

* * *

Учителя:

„Мъдростта е най-голямото добро на Небето. Тя е най-голямото и нетленно богатство, с което човешкият дух може да разполага. Мъдър ли е човек, той притежава най-голямото Божие благо. Когато човек има мъдрост, той е умен, силен и светлината му винаги изгрява. Човек без мъдрост не е още истински човек. И когато ние говорим за Човека, подразбираме същество на Мъдростта. Човекът е наречен „син на Мъдростта“. Казано е в Писанието: „И веселях се в Неговата обитаема земя, и наслаждението ми беше с человеческите Синове“. Това са разумните човешки Синове, в които Мъдростта се е веселяла.“

 

“Искаш ли да усвоиш Божествената Мъдрост и тайните на Живата Природа, казвам ти, няма друг път освен страданието. Докато съдиш, докато роптаеш, докато се оплакваш, ти си далеч от Мъдростта.”

 

“Мъдрецът намира щастието навсякъде и във всичко, а обикновеният човек само в специфични неща и места. Глупавият пък намира нещастието навсякъде и във всичко.”

 

„Щом мъдростта изгрее в човешката душа, всяко нещо в ума на човека отива на своето място. Всички идеи стават ясни, определени и идват в пълна хармония. Умът на човека се отваря и той вижда, че този велик божествен свят е красив, че в него царува хармония и ред, и че когато мъдростта управлява, редът не се нарушава. Той вижда пред неговия дух необятно поле за работа. И тогава той започва да гради.“

 

“Мъдрецът влияе на обикновените хора с мисълта си. Мисълта е велика сила, когато е чиста, светла, права мисъл. – Какво всъщност е магията? – Мъдрост.”

 

“Мъдрецът живее без закон. Глупецът трябва да живее със закон и под закон.”

 

„Мъдрият човек е опитал и проверил всичко, което знае. У мъдрия човек има непреодолим стремеж към любовта. В него има желание и най-малкото същество, което види, да го обикне, да му направи някаква услуга. Защото мъдрецът еднакво цени и големите и малките неща.“

 

„Много християни казват: „Искам да разбера Божествената Мъдрост.“ Готов ли си да дадеш всичко за Бога?“

 

„Само умният човек може да обича.“

 

„Щом като Мъдростта изгрее в човешката душа, всяко нещо в ума на човека отива на своето място. Всички идеи стават ясни, определени и идват в пълна хармония. Умът на човека се отваря и той вижда, че този велик Божествен свят е красив, че в него царува хармония и ред, и че когато мъдростта управлява, редът не се нарушава. Той вижда да се разкрива пред неговия дух необятно поле за работа. И тогава той започва да гради. Защото право е – само Божията Мъдрост задоволява духа на човека.

Ала пътят на Мъдростта е най-труден. Той е път за Учителите. Само съвършеният човек, само Учителя може да прояви Мъдростта.“

 

„Да влезе човек в Царството Божие, това зависи от неговото знание и мъдрост, а не от неговата Любов. В Царството Божие по благодат не се влиза. Да влезе човек в Царството Божие и да му дадат там почтено място, това зависи от неговата мъдрост.“

 

„Мъдростта е свят, в който се крие от незапомнени времена всичко, което Бог е създал, всичко, което възвишените духове са създали, и всичко, което човекът е създал на земята. Тя е светлината на безпределното пространство, която никога не угасва. Чрез Мъдростта Бог е създал Вселената. Пътят на Мъдростта е най-труден. Той е път на Учителите. Щом Мъдростта изгрее В човешката душа, всяко нещо в ума на човека отива на своето място. Всички идеи стават ясни, определени и човек се хармонизира.“

COMMENTS