Миналото на българския народ

Учителя:"Българите са съществували в предисторическо време. Нали едно дете може да смени три - четири пъти името си, но името не изменя човека.“

Учителя:

„Българите са съществували в предисторическо време. Нали едно дете може да смени три – четири пъти името си, но името не изменя човека.“

 

„Българският народ се освободи от турското робство, заради делото на Бялото Братство.“

 

„Разумните Сили в Природата – Бялото Братство – са приготовлявали българите отпреди 5400 години за днешните времена. Сега те помагат на България.“

 

„Душата на българина е като силно наторена нива, на която растат всички семена, каквито биват хвърляни. Зависи от градинаря, какви семена ще посее.“

 

„В България преди идването на Аспаруховата чета е имало благати хора, които са вършели добрини. Другите жители на Балканския полуостров са ги кръстили Благати хора. Сегашният българин е формиран от тези Благати хора. Те са имали стремеж към духовното, мистичното. Българинът е взел от славянина самопожертвуването, а от аспаруховата чета дошла храбростта на българина. Българинът има три отличителни качества: Обича духовното, мистичното, това е от благатите хора. Второ: Обича да се самопожертвува. Това е славянската черта. Трето: Той е мъжествен, храбър.“

 

„За това учение се работи тук всред българите, които представят сравнително една по-твърда почва. С това ще се опита силата на учението за да се покаже силата на едно учение, трябва да влезеш в една по-неорганизирана материя и тя да се организира и да се подготви за живота.“

 

„Свети Иван Рилски се е въплътил в някой си Йосиф, който е живял и работил около Варна Месемврия. Той е този, който е подготвил освобождението на България. И сега той работи за България. Тогава е живял около 80-90 години. Най-напредналите духове между славяните са Кирил, Методи и Борис. Кирил и Методи са славяни. Те ще се въплътят отново до края на този век (20 век), за да подготвят духовно българския народ и да повдигнат славянството. Цар Освободител е бил оръдие на духа, който обединява славянството. Този дух е, който му е заповядал да освободи България, и той не е могъл да не го послуша. Този век е определен като век на чистене. И ако кавказката раса не приеме поставената на нея задача, ще настъпят катастрофални изменения – половината от Европа ще потъне в океана, а културата ще се пренесе в Африка. Но през този свят сега ще премине една магнетическа вълна, която ще пречисти всичко негодно, и тази вълна ще се предшествува от редица признаци: земетресения, омраза, напасти, злото ще се увеличи, войните ще следват една след друга. Но има всички условия за обединение и за подобрение в условията на живота на българския народ. Влиянията на Европа, а именно германското и английското, му съдействат да се повдигне. Опасното е, че с повдигането на България управниците може да се заблудят и да го ударят на ядене и пиене, да забравят, че са били 500 години под робство. Затова именно ние работим да не се повтори робството. Но най-важните събития, които предстои да стават, не могат да бъдат обявени, защото много неща още се уточняват. Фактите не се подчиняват на пророчествата, а пророчествата се подчиняват на фактите.“

* * *

Ванга:

„Ще се отвори земята и ще се открие кои са българите. Не е вярно, че българите са чергари. Откъдето са минали, държава са оставили и бел град. Българското писмо е едно от най-старите на земята.“

„България е благословена страна! Не случайно Силите ме изпратиха тук.“

 

Рудолф Щайнер за българите:

„Имаше много хора, живеещи в южните и централни области на Европа, които мислеха по следния начин: „Наистина, моето вътрешно същество има независим живот във времето между заспиването и събуждането ми – то принадлежи на добрия свят и на област от злия свят.“ Отново и отново хората мислеха и премисляха за дълбочината на силите, които внасят доброто и злото в човешката душа. Те силно усещаха факта, че човешката душа се намира в свят, където силите на доброто и злото воюват помежду си. През първите векове на християнството в южните и централните части на Европа все още нямаше (масово) такива чувства, но през пети и шести век станаха все по-чести и по-чести… Разпространението беше най-широко в онези области, които впоследствие станаха известни с името България. По чуден начин това име се наложи, въпреки че тези области се населяваха от различни народи. И така, в по-късните векове, всъщност за много продължителен период в Европа, тези с най-силно развито такова състояние на душата бяха наричани българи. За хората от Западна и Централна Европа, живяли през по-късните векове на християнството и в първата половина на Средновековието, българите бяха човешките същества, които най-силно усещаха противодействието между космическите духовни сили на доброто и злото.“

COMMENTS