Отговорността

Учителя:"Не приложите ли това учение, катастрофата е неминуема." "Ако българите приемат моето учение и го приложат, ще станат велик н

Учителя:

„Не приложите ли това учение, катастрофата е неминуема.“

 

„Ако българите приемат моето учение и го приложат, ще станат велик народ. Не го ли приемат, ще пропаднат.“

 

„Учениците могат да спънат своя Учител – най-малко могат да отбият течението, а като отбият течението, техните градини ще останат неполени.“

 

„Ние сме творители на света; ние градим, ние създаваме великото, красивото в света. Докато ние сме в България и работим, българите могат да бъдат сигурни за своето съществувание и благоденствие. В който ден напуснем България, от нея нищо няма да остане – България ще се превърне в пустиня; това всички трябва да знаят! Нека се напишат тези мои думи в Божествената Книга! Всички трябва да знаят, че туй дело е Божие. Ако българите не изпълнят Волята Божия, те ще изпитат на гърба си Закона на непослушанието. Мнозина искат да докажа това. Няма какво да го доказвам – вие ще бъдете свидетели на това време и ще видите какво ще стане, и тогава ще си спомните че моите думи са били верни. Тогава всички ще разберат, че Божите Закони не се изменят.“

 

„Някой казва: Какво ще стане с България? Щом България приеме Божественото учение, добре ще бъде за нея. Но, ако не го приеме зле ще бъде. Колкото евреите прокопсаха, толкова и българите, ако попречат на Бялото Братство. Да го знаят българите. Съдба има. Какво са дали българите на света досега? Само една малка светлина: Богомилството. Доколкото можем да служим за проводници на Божествените идеи, дотолкова ще имаме място в света.“

 

„Българите, като ученици в Окултната школа, са много слаби, не са издържали. И затуй именно в миналото тук, на Балканите, нито една школа не се е задържала, а всички са минали на Запад. И сега може да направите същата грешка, но тогава туй учение ще замине или на Изток, или на Запад. И ако замине, туй място тук не ще има окултно значение. И ако вие не си поставите за задача да си закалите волята сега, Балканският полуостров ще има същата участ, каквато имаше Палестина.“

 

„Ако България приеме Новото Учение, ще получи всичко, каквото и е нужно. Ако не го приеме, нищо няма да й се даде. Христос проповядва на евреите преди 2000 години, но те не приеха това Учение. И ето, 2000 години се изминаха и те продължават досега да се скитат по света, без отечество. Мислят ли българите, че ако не приемат Новото Учение, по-добра съдба ги очаква? Ако българският народ не приеме това Учение, нещо страшно иде за него. Няма да кажа какво, но да го знаете. Вие ще видите какво ще дойде. Ако го приемете, ще бъдете един от първите народи.“

 

„Толстой казваше – в Русия да се обърнат към Господа, но не го послушаха. Той беше пратеник на Господа, но гласът му остана глас в пустиня. След това Русия пострада. Мислите ли, че и ако вие не ме послушате, България няма да пострада. Аз бих желал, българите първи да дадат пример. Важно е българският народ да се просвети духовно и да заеме достойно своето място между другите народи. Ако всички приемат Новото Учение, пътищата им ще се оправят, семействата и училищата ще се повдигнат и тогава ще бъде приятно да преминаваш от единия край на България до другия. Ще бъдеш като в рая. Ще вървиш и ще се радваш, че служиш на Бога. Дето минеш, дърветата и цветята ще ти се усмихват, плодовете сами ще ти се предлагат. Моми и момци ще те посрещат с радост и веселие. Всички ще бъдат добре облечени и украсени.“

 

„Сега и аз търся в България хора на истинската Култура, в които да вложа нещо ново. Между българите аз намерих достатъчно умни хора. България е пълна с моми и момци, които ще се свържат за велика работа. За българите ще настанат най-благоприятни условия. Обърнете се към Бога, към Неговата велика държава.“

 

„От вас, като българи, се иска геройство. Англичаните се отличават с честността си. Германците – с трудолюбието си. Славяните – със самопожертвованието си. И вие, като българи, желая да имате за девиз самопожертвованието. Само тогава ще разберете смисъла на Живота.“

 

„Аз нося добро на българите. Ако не бях се застъпил пред Великия, Разумния Свят, те щяха съвсем да загазят. Сега Невидимия Свят иска да ги избави. Сегашната епоха е от голяма важност за България. Ако сега България не приеме идеите, които проповядвам, ако изтърве благоприятните условия, които й са дадени, тогава ще я оставят и тя ще има същите условия за повдигане, в най-добрия случай, след 2000 години най-малко, или при най-лошите условия – след 15 хиляди години най-късно.“

 

„В скоро време, в свещения огън на Любовта ще влязат 4444 души българи. Знаете ли на какво ще прилича България, когато те влязат? След това ще се отвори една врата и другите ще влязат, след тях и още други. Българите, които влизат през тази врата, ще добият нещо особено. Който ги види, ще каже: „Това са българите.”

 

„На българите ще кажа: „Ако слушате Господа, нивите ви ще раждат 10 пъти повече, отколкото досега. Лозята ви ще дават толкова много плод, че не ще може да се обере.”

 

„Желая в българите да се роди Новият Човек. Това е възможно, защото българинът има добро сърце.“

 

„Ако българският народ не приеме Христовото учение като любов, както е дадено от Христа нищо няма да постигне.“

 

„Политическият възход на една държава зависи от духовното повдигане на нейния народ. Съдбата на България, която тъй много ви интересува, зависи също от тази добродетел, от духовното повдигане на българския народ.“

 

„Ако българският народ не приеме това учение, нещо страшно идва за него. Няма да кажа какво, но да го знаете. Вие ще видите какво ще дойде. Ако го приемете, ще бъдете един от първите народи, ще бъдете записани, че сте повярвали във възкресението на Христа.“

 

„Какво ще стане с България? От вас зависи да бъде тя добре или зле. Когато всички българи живеят в хармония с Цялото, техният живот ще бъде хармоничен. Още от създаването на света Бог е начертал границите на България, предвидил е каква форма на управление да има. Един ден този план ще се приложи. Това е предвидено както за България, така и за всички народи, за всички хора поотделно.“

 

„Питате какво ще стане с България. Казвам: Ако България изпълнява Божията Воля, ако всички българи бъдат добри, разумни, честни и справедливи, добро иде за нея. Ако не изпълнява Божията Воля и не прилага доброто, разумността, честността и справедливостта, никакво добро не я очаква.“

 

„Сега, какво мислят в България? Ще дадат ли каквото трябва или ще изпъдят слугите Божи? Можете да опитате и едното, и другото. Ако дадат своята дан на Бога, ще бъдат велик народ, пък, ако играят на боб – като евреите, и това ще опитат. И вие сте българи, нали? Българин, значи, човек на Духа!”

 

„България е единствената страна на Балканския полуостров, която има представител в Божествения свят. Това е необикновена привилегия, но и голямо задължение. Ето защо, българинът трябва да бъде крайно внимателен – на първо място в отношенията си с Божествения свят, след това – към народите и след това – към своя собствен народ. А това още значи да погледне много отговорно своята съдба. Благословението Отгоре трябва да бъде оправдано. „Българин“ в космически смисъл на думата, е „човекът на Духа“. Оттук, съвсем не случайно, България е средище на духовен подем – извор на идеи, люлка на Новото Учение. Ако богомилите успяха да раздвижат европейските народи и да внесат необходимото просветление, то сегашните българи имат не по-малката задача – да поднесат на човечеството най-високия идеал – Любовта към Бога. Богознанието е основата на Новата култура, която иде. Настъпило е времето човечеството да се освободи от химери и заблуждения, от суеверия и предразсъдъци, от религиозни увлечения и фанатизъм и да поеме по Пътя на живота. Това е Божествената привилегия на българския народ, между който работя. Така ние Отгоре познаваме българина – това е представата за неговата аура, такава е златната нишка на неговата съдба.”

 

„Българите са важни, докато вършат Волята Божия. Щом не я вършат, ще бъдат зачеркнати от лицето на земята.“

 

„Ако българите са нещастни, причината е в тях, никъде другаде. За тяхното нещастие не са виновни нито сърбите, нито гърците, нито англичаните, германците, французите. Всеки народ сам е виновен за своето нещастие… Само този народ може да стане велик, който вярва в Бога и изпълнява Неговата Воля. Когато един народ има любов в себе си и готовност да се жертва за Великата правда, той винаги побеждава.“

 

„Ако българите мислят да вървят по този път, по който са тръгнали, не ги очаква някакво добро.“

COMMENTS