Небесното покровителство

Учителя:"Понеже България е в златния си век, никой не може да й напакости и навреди. Никой не може да отнеме добрите, благоприятните условия, при

Учителя:

„Понеже България е в златния си век, никой не може да й напакости и навреди. Никой не може да отнеме добрите, благоприятните условия, при които тя се намира. Това спасява българите при сегашните събития. Ако тези събития се бяха случили в друга епоха, българите щяха да се справят мъчно. Благодарете, че милостта Божия не ви е изоставила. Сега условията за България са много благоприятни. 90% от условията благоприятстват за България да излезе от войната невредима. И само 10% са неблагоприятни. Невидимият Свят помага на българите да се справят с положението, да излезнат от днешното положение. От горе помагат на българите.“

 

„В България има много ясновидци. Това е добър признак. Значи духовното действува в България.“

 

„Духът Еллохим, Който е Божий Помазаник, е ръководител на българите. Той е ангелът, който е поставен от Господа да води българския народ и цялото славянство. Той е Ангелът на Завета, Господ, Комуто българите дължат своето политическо освобождение. Да, българите дължат много на Елохил. И Той ще се яви между славяните, но те няма да го разпънат както евреите.“

 

„Когато едно време противниците гонеха богомилите, беше в една епоха на отлив и беше възможно гоненето на богомилите. Сега сто чифта цървули да скъсат, нищо не могат да направят, понеже ние сме в прилив. И сега, дето се опитват да направят нещо против нас със законопроект, нищо не могат да направят.“

 

„Някога българите са направили на Господа едно голямо добро, Господ сега чрез мене се реваншира на българите. Аз правя на българите добро, а те ми цапат лицето. Но въпреки това аз пак ще им го направя това добро, защото изпълнявам Волята на Бога!“

 

„България сега е в златния век на своята история. Тя е още в началото на златния век. Не е достигнала още кулминационната си точка… Понеже България е в златния си век, ще бъде пазена и закриляна от Провидението. Никой няма да стори зло на тази страна, която кредитира цяла Европа. Само малко може да бъде засегната, но и то може да бъде избeгнато.“

COMMENTS