Учителя Петър Дънов за мисията на българския народ

Учителя Петър Дънов за мисията на българския народ

„Моята задача е да ви предам Божественото учение. Вашата задача като ученици, е да го предадете на българския народ. Задачата на българския народ е да

„Моята задача е да ви предам Божественото учение. Вашата задача като ученици, е да го предадете на българския народ. Задачата на българския народ е да го предаде на всички народи. Аз отговарям пред Бога, ако не изпълня задачата си. Вие отговаряте, ако не предадете на българския народ това Учение. Българският народ отговаря пред Бога, ако не предаде Учението на другите народи.”

(сп. „Сила и живот“, 1992, бр. 1)

 

„Това учение за майка България, за шовинизма – това учение е на падналите ангели! Трябва да дойдат новите българи! Новите българи са трудолюбиви пчели, които събират мед от цветята. Спасението няма да дойде от българите. От българите ще дойде Любовта. Любовта ще дойде от България. Любовта ще изтече от тях по целия свят. Ако в България изтича един извор, няма ли да напои света? Ако този извор е сто километра широк, няма ли напои света? Любовта като мине през теб, ти ще бъдеш носител на Божественото!”

(„Акордиране на човешката душа“)

 

„Това, че българите имат много дългове, се дължи на неизпълнение задълженията към Бога. Казвам: ако спазвате законите на Любовта, Мъдростта и Истината, върху вас ще се излеят всички благословения, обещани на човечеството от памтивека.

На българите ще кажа: ако слушате великото разумно Слово, нивите ви ще раждат десет пъти повече, отколкото досега, лозята ще дават толкова много плод, че не ще може да се обере.”

(„Видяхме Господа“, НБ, 11.03.1923)

 

„Трябва да създадем една по-благоприятна почва, за да дойдат и да се преродят в България по-добри духове, защото целта на Веригата е да натори почвата, та като дойдат по-добрите духове, да помогнем за тяхното въплъщение и да ги поставим на работа. И тогава в България ще имаме по-добри управници, министри, съдии и пр.”

(Годишна среща на Веригата, 16.08.1909)

 

„Ние действаме в България така, че Господ да направи този народ по-религиозен и по-щедър, за да може чрез тези добродетели да се помогне за неговото повдигане. Да, аз искам да вселя във вас онази дълбока вяра в Бога, която да започнете да прилагате вътре в себе си. Имайте дълбокото желание да приложите един Божествен Закон и Господ ще ви научи, а като е с вас, Той ще ви помогне. Но предупреждавам ви, никога да не допускате съмнение в сърцата си и никога да не Го огорчавате с лошите си мисли.”(Годишна среща на Веригата, 23.08.1911)

 

„Казвате: «Че какво могат да направят българите!» Ако приложат Христовото учение, те биха запалили целия свят и биха го освободили.”(„През онези дни“, НБ, 25.10.1931)

 

„България се нуждае от искрени хора, които говорят истината. Само така ще се повдигне българският народ. Христос дойде между един народ, но го разпнаха. Българите имат за задача да предадат това учение на другите народи. Какво искат те? Да станат велик народ? Вашата земя е толкова голяма, колкото беше земята на евреите. Ако не слушате Господа, и от вас нищо няма да остане. Ако приемете Великите Божи Закони, Любовта и Мъдростта, вие ще бъдете велик народ и държавата ви ще бъде по целия свят. Тогава ще царувате не чрез насилие, а чрез Божественото Учение, което ще излиза от вашите сърца. То навсякъде ще дава изобилно сладки, вкусни плодове.” („Добрият пастир“, НБ, 18.01.1920)

„Братството ви изпраща и сега сред този народ, за да го повдигнете. Почти всички вие тук, след като свършите работата си между славяните, ще отидете в Америка. Но това ще бъде подир хиляди години, когато дойде шестата раса…

Атмосферата в България е много тежка. Българският народ се е свързал с материалните неща и за да се повдигне, трябва да бъде разделен от материята. Виждате сами, че българинът иска да има и кокошки, и свине, и кози, и овце, и говеда, докато разказват, че един германец е доволен и от един кон. После един германец е доволен от 50 декара земя, за да я работи и да поминава, докато българинът е недоволен от много повече… Въпреки това не считайте, че ние тук сме едно нищожно малцинство, защото е нужна много малко подкваса, за да се подкваси голямо количество мляко. Тук е важно не количеството, а качеството. Ние искаме да се възстанови изгубеното съзнание и щом то се възстанови, миналото знание ще се възвърне и доброто ще излезе напред. Интересно е, че тези, които в миналото са ви спъвали, сега отново ви спъват. И затова знайте, че всички ваши лоши мисли и желания идват от тези зли духове, които искат на нова сметка да ви спънат, но дръжте се! Вие нито сте прости, нито сте от долен произход. Дерзайте! Имайте и съхранявайте онова истинско знание, че Христос, Който ви е водил в миналото, и сега ви ръководи. След като повдигнем хората, ние ще трябва да ги научим и как да живеят. И всеки от вас ще си дойде на мястото, което му е определено за работа. Но за да разбирате всичко това, вие трябва да умрете — да умрете за греха и да възкръснете за Правдата и Любовта.”(Годишна среща на Веригата, 17.08.1912)

 

Още по темата:

България – мистичен център от древността до днес

 

COMMENTS