Как светът прие Учителя

При посещение в Берлин през 1928 г. един от учениците на Учителя (художникът Борис Георгиев) се среща с Алберт Айнщайн и между двамата възниква близко

При посещение в Берлин през 1928 г. един от учениците на Учителя (художникът Борис Георгиев) се среща с Алберт Айнщайн и между двамата възниква близко приятелство. По всяка вероятност чрез него великият учен се е запознал с учението и идеите на Учителя. Много източници твърдят, че през 1989 г., във връзка със 110-годишния юбилей на Алберт Айнщайн, френското радио RTF излъчва избрани изказвания на Айнщайн, между които и  следния цитат: „Цял свят се прекланя пред мен, а аз се прекланям пред Учителя Петър Дънов от България.“

* * *

Михаил Иванов казва за Учителя:

„И православните и протестантите виждаха в Учителя „изгубената овца”, която искаха да приберат отново в редовете на своята Църква. За него обаче истинската Църква бе тази на всички светии, пророци – на Посветените, на великите духовни Учители от всички религии, които са носили светлина на хората през вековете. Тъй като човечеството еволюира, методите, начините и формите не могат да останат същите и всеки от тези Учители идва, за да даде нова форма на същите тези вечни принципи. Всеки от тях е камък от онзи Храм, глава на който е Христос… Веднъж, когато някой го попита: „Как трябва да се наричаме ние?”, Учителя отговори: „Ученици на Бялото Братство”. Виждате ли – той не каза „ученици на Петър Дънов”, а на Бялото Братство, тъй като всички религии водят началото си от него. Бялото Братство постоянно изпраща послания в света, за да просвети народите и нациите. И защо „Бяло”? Разбира се, тук няма връзка с бялата раса, защото това наименование трябва да се разбира чисто символично. По традиция белия цвят се асоциира с доброто и чистотата, а бялата светлина е синтез на всички цветове. Основавайки Бялото Братство, Учителя не създаде Църква. Според него всеки, който работи за доброто, за хармонията и мира в света, принадлежи на Бялото Братство – той е във връзка с всички велики духове от миналото, познати или непознати, които са допринесли и които от невидимия свят продължават да работят за еволюцията на човечеството.“

* * *

Големият наш писател Николай Райнов, в своята книга „Науката срещу Теософията“ нарича Учението, дадено от Беинса Дуно: „розенкройцерство на българска почва“. А знаем (и той го е знаел), че именно в розенкройцерството до идването на Учителя е била пазена и развивана цялата мъдрост на езотеричното християнство.

На 24 април 2013 г. в Карлсбад, Калифорния се срещнаха пред свои последователи Екхарт Толе и Дийпак Чопра. Изненадващо, към края на разговора към двамата се присъедини Уейн Дайър. Той започна обръщението си към публиката със следните думи:

„В своето [духовно] пътуване стигнах до нов вид любов. Четох един велик Учител от България, Петър Дънов, за когото Айнщайн, когато е на върха на популярността си към края на 30-те г. казва: „Цял свят се прекланя пред мен, а аз се прекланям пред Петър Дънов“. Петър Дънов говори за различните видове любов. Той казва, че има три вида любов – човешка любов, духовна любов и Божествена любов…“

След тези думи Уейн Дайър развива своето виждане за любовта, на база на прочетеното от Учителя.

* * *

През 1926 година в Япония известното с прогресивния си обединителен дух идейно-религиозно движение “Оомото” приема официално Бялото Братство от България като част от идейно сродните му духовни движения.

“Аз съм един мъдрец, Учителят е в България” – признава Онисабуро Дегучи, водач на движението.

Списание “Оомото” пише:

“Движението “Бяло Братство” е нещо ново и оригинално, което българският народ дава на света.”

* * *

През 1996 година при първото си посещение в България световният лидер на модата Пако Рабан се е поклонил на гроба на своя духовен учител Петър Дънов. Пред журналисти той споделя:

„Петър Дънов е един от най-великите философи на епохата на Водолея. Учението на Дънов ще бъде основа на духовната култура на новото столетие.“

COMMENTS