Рудолф Щайнер за Второто пришествие

„Нашата цел е да разберем директно от познанието, че светът има смисъл. Като разбираме това, опитваме да се подготвим за действителна среща с Христос.

„Нашата цел е да разберем директно от познанието, че светът има смисъл. Като разбираме това, опитваме да се подготвим за действителна среща с Христос. Желанието ни е да разберем живия Христос, като приемаме всички тези неща, разбира се, като дар, като благодат. Ние осъзнаваме поличбата в думите: „Аз ще съм винаги с вас, чак до свършека на света.“ Ние приемаме всичко, което Христос непрекъснато ни обещава. А Той не ни говори само чрез Евангелията; Той също така говори и в душите ни.“

 

„В етерното си тяло Христос се намира непрекъснато в етерната атмосфера на Земята. И понеже хората ще се развият до етерното виждане, затова ще Го виждат. Новата поява на Христос следва от това, че хората ще се издигнат до способността да виждат Христос в етерния свят. Това очакваме в нашето преломно време.“

 

„Това дори е най-важното събитие, което в наши дни се дава на ясновидски обучения човек: че той ще види Христос в духовната атмосфера на Земята. Тази способност ще се появява при по-голям брой хора, тези хора, които чрез естественото виждане непосредствено ще могат да съзерцават Христос — Христос в Неговото етерно тяло, с Когото хората тогава ще могат да общуват като с физическа личност. Христос няма да слезе втори път във физическо тяло, а хората ще се издигнат чрез своите способности в етерния свят, където Той днес се появява.“

 

„Това събитие на възприемането на Христос чрез развиващите се постепенно при човека висши способности в продължение на следващите три хилядолетия започва от нашето 20. столетие. Оттук нататък тези способности ще се проявят постепенно и през следващите три хилядолетия ще се изградят при достатъчно много хора. Това означава, че достатъчно голям брой хора ще знае чрез виждане във висшите светове, че Христос е реалност, че Той живее; те ще видят как Той живее сега… Но основата за това не може да се положи във висшите светове, тя трябва да се положи във физическия свят.“

 

„През важното време след 1930 година, отделни хора, като от своята собствена природа, ще станат способни да развиват по-висши сили, чрез които ще се вижда това, което наричаме етерно тяло. Етерно ясновидски сили ще се развият при някои хора. Тогава ще станат възможни две неща. Или материализмът на нашата епоха ще продължи и тогава, когато се проявят такива сили, няма да се разбере, че те извеждат в духовните светове, ще се разбират погрешно и поради това ще бъдат потискани.“

 

„Новото пришествие на Христос означава да се види Христос свръхсетивно — в етерното Му тяло. Поради това всеки, който иска да следва правилния ход на еволюцията, трябва да постигне способността да може да вижда с духовните си очи. Няма да е никакъв напредък за развитието на човечеството, ако Христос още веднъж се появи във физическо тяло.“

 

„Следващите три хилядолетия ще бъдат посветени на това — да се възприеме Христовото пришествие в етерния свят. Това няма да е възможно само за онези, които мислят изцяло материалистично.“

 

„Христос е винаги наоколо, но в духовния свят. И ние можем да Го достигнем, ако се издигнем до Него. Цялото антропософско учение трябва да се преобрази в нас до силно желание, да не позволим това събитие да мине покрай човечеството, без да се забележи. Във времето, което е на наше разположение, постепенно трябва да подготвим хора, които искат да узреят и да изградят в себе си тези нови способности, като с това сами се обновят и свържат с Христос.“

 

„Онези, които (в древна Палестина) са предсказали идването на Христос, ще Му станат последователи, след като Той отново стане видим в етерното Си тяло за човечеството. За хората отново ще станат видими тези, които са живели на Земята като Мойсей, Авраам и пророците. Така човек, ако не е проспал най-важното събитие на близкото бъдеще, постепенно ще се слива с една общност от всички, които са живели като духовни водачи преди Христовото въплъщение.“

 

„Започва по-висше развитие на общите човешки познавателни сили. Чрез това ще стане възможно в течение на следващите три столетия, също и без особена ясновидска подготовка, все повече и повече хора да стигнат до непосредствено съзерцание на Христос.“

 

„Днес е възможно явяването на Христос по начина, по който Той се яви на Павел. Това ще е посвещение, което понякога може да настъпи без предварително обучение. От средата на нашето 20-то столетие много хора ще имат това изживяване.“

 

„Христос е тук — свързан е с етерното тяло на Земята. Това, за което става въпрос, е човешката душа да се развие така, че да Го съзерцава.“

 

„В тридесетте години на живота си Исус от Назарет приема Христос в себе си. Настъпва скоро времето (казано през 1913г), в което ще стават все по-многобройни хората, при които от тридесетата година на живота им в тях ще навлезе не Христос с цялата си пълнота, но Христовото познание (ще дойде) като чрез едно просветление. При тези хора в тридесетте им години ще започне нов широкообхватен душевен живот чрез това, че ще виждат Христос в неговата етерна същност. Хората не бива да оставят незабележимо да минат покрай тях впечатленията, които най-често съвсем тихо ще се появят, защото рядко ще има силни впечатления. Чрез разпространяването на истинската антропософия човешките души ще станат такива, че няма да пропуснат незабележимо да се извърши просветлението, когато то се появи, защото иначе няма да го получат наново в течението на повече инкарнации.“

 

„Христос ще застане на страната на човека и ще стане негов съветник. Това не е само картина, а хората в действителност ще получават съветите, от които се нуждаят, от живия Христос, който ще бъде техен съветник и приятел, който ще говори на човешките души като човек, физически вървящ до нас.“

 

„Никой няма влияние върху появата на Христос, дори най-могъщият посветен няма някакво влияние. Той ще се появи. Но могат да се предприемат мерки Христовото събитие да бъде възприето по един или друг начин и да действа различно. Онези братства, които искат да затворят душите на хората в материалистическата сфера, имат стремеж да попречат Христос да бъде забелязан през 20. век.“

 

„Хората, които ще изживеят това, няма да го изживеят само във физическия свят — все едно дали някоя душа се намира във физическо тяло или във времето между смъртта и ново раждане. Ако тази душа се подготви, ще изживее Христовото събитие. Съзерцанието не зависи от това, дали сме въплътени във физическо тяло, но от подготовката за това. За да може събитието да се възприеме с разбиране и яснота, подготовката трябва да се извърши тук, във физическия свят. Понеже човек само тук е свободен да се развива, а животът след смъртта е строго предопределен… За да разбере ясно човек това събитие, трябва да се подготви. Следващите три хилядолетия ще предоставят възможност за подготовката на хората.“

 

„Казва се, че Христос ще се появи в облаците – с това се има предвид, че той ще се появи на астралното поле в етерен образ. Трябва обаче да се подчертае, че в тази епоха той ще може да бъде виждан само в етерно тяло.“

COMMENTS