Учителя за Второто пришествие

Учителя за Второто пришествие

„Христос вече е дошъл на Земята, Той е вътре в човека, но малцина Го познават. Те искат да Го видят отвън — велик и мощен. Те не подозират, че Христос

„Христос вече е дошъл на Земята, Той е вътре в човека, но малцина Го познават. Те искат да Го видят отвън — велик и мощен. Те не подозират, че Христос се е скрил някъде дълбоко в човека и може да Го види само онзи, който е свързан с Него. Божественото Начало в човека не е нищо друго, освен Бог, Христос, Който чака своето време, за да се прояви. Докато не даде път на това начало в себе си, човек никога няма да познае нито Бога, нито Христа.“

 

„Христос е живял преди две хиляди години, но и сега живее. Той казва: Ако думите Ми пребъдват във вас, и вие пребъдвате в Мене, Аз и Отец Ми ще дойдем и ще направим жилище във вас. Значи Христос ще дойде във вас такъв, какъвто е сега, а не какъвто е бил в миналото. Тогава Той е имал една задача, сега има съвсем друга. Сега Христос може да помага на всички, а в миналото не е могъл. Тогава той е бил обременен с други задачи.“

 

„Като казвам, че Христос иде сега, някои мислят, че Той ще дойде отвън. Христос няма да дойде отвън, Той не ще дойде човешки, нито в каквато и да е друга форма. Когато слънчевите лъчи влизат във вашите домове, значи ли това, че самото слънце ви е посетило? Христос е проява на Божията Любов и Мъдрост, и Той ще дойде като вътрешна Светлина в умовете и сърцата на хората. Тази Светлина ще привлече всички хора около Христа като около велик Център. Отварянето на човешките умове и сърца и приемането на Христа отвътре, това ще бъде Второто идване на Христа на земята. Не го ли приемат по този начин, хората ще продължават този живот на безлюбие, на страдания и неволи, на външни вярвания, суеверия и заблуди.“

 

„Някои искат да ни убедят, че и без да видим Христос, можем да бъдем истински християни. Това е едно лъжливо учение. Аз поддържам едно Учение, според което човек, който не може да види Христа, нищо не може да стане от него. Някои казват, че трябва да вярваме. Тук не е въпрос до вяра, но човек трябва да види. Но не да види от любопитство, това не е виждане.“

 

„Светиите идат сега. Това е второ пришествие. Христос иде сега с тях, за да тури ред и да се изпълнят думите: „Даде ми се всяка власт на небето и земята.“ и „Аз ще бъда с вас до скончанието на века.“ Скончанието на века — това е старият порядък на нещата, който се сменява с нов — ново небе и нова земя. Иде порядък, в който ще царува Любовта в света.“

 

„Идването на Христа преди две хиляди години беше предисловие. Христос преди две хиляди години подготви пътя, за да дойде новият порядък. Казано е: „Блажени, които имат първото възкресение.“ Това се отнася за пробудените души, които ще оживеят, ще станат, ще добият ново съзнание. Възкресението е излизането на бубите от пашкула и превръщането им в пеперуда.“

 

„Някой сънувал, че Христос му се явил, и като стане, хукне през цялата махала да разказва на всички за своята опитност. Оттам насетне Христос няма да му се яви –нищо няма да му каже. Тази своя опитност ти трябва да задържиш дълбоко в душата си и никой от твоите ближни да не знае, че Христос ти се е явил, но в душата ти да настане моментално промяна и от това другите да разберат, че Христос ти се е явил.“

 

„Вие трябва да научите вътрешния смисъл на земния живот – на живота на вашето съзнание. Трябва да имате една положителна опитност за Бога. Колко от вас имат опитността да познават Христа – не както е бил на Земята, а както е сега? Тази опитност е необходима и към нея трябва да се стремите, а за да я добиете, трябва да имате в душата си дълбоко смирение. Христос казва: «Елате при Мене, защото Съм кротък и смирен по сърце.» Какво разбирате под думите «кротост» и «смирение»? Да бъде човек кротък и смирен, това не значи той да стане мост на всички. Не – кроткият и смиреният човек не е най-слабият. Той е най-силният човек, който зло не прави и най-умният, който не допуска никога в съзнанието си лоши мисли.“

 

„Някои от вас познават Христа, а някои не Го познават и спорят кой е Христос. Някои мислят, че Христос ще дойде на Земята и ще го Го видят като човек. Това е до схващането на хората. Има едно друго схващане – Христос е проява на Бога, Той е Любов; Той ще дойде като една вътрешна светлина в умовете и сърцата на хората, като тази светлина ще привлече всички хора около себе си. Това е истинското схващане.“

 

„Христос сега слиза от Божествения свят към нас. Събитията, които има да преживеем, са много интересни. Не си правете илюзии отсега нататък да бъдете щастливи на Земята, т.е. да бъдете материално щастливи, защото всички ще бъдете горчиво излъгани. Материално щастие на Земята вие не очаквайте.Тези двадесет и четири часа не са за това и затова в тях подобно нещо не очаквайте. Христос, който вече ликвидира сметките, може да ви повика и ви каже: „Това не е ваше – дайте го!“ И виждаме, нали: Христос, като дойде, каза да се даде на българите отреденото им отпреди толкова и толкова години, но светът не им го даде – Европа отказа да приложи този закон и поиска да действа по стария закон. Обаче започва се от държавите, та ще се стигне до отделния човек: кой каквото има да дава, ще го даде. Ще се разрушат затворите, из които всички трябва да излязат. А всички, които защитават съвременния порядък, ще отидат заедно с него.“

 

„Колко пъти през живота ви се явил Христос в дома ви и сте се разговаряли с Него? Не само да се разговаряте, но да разберете дълбокия смисъл на Неговото учение. Как мислите, ако дойде Христос, какво ще говори днес? Той ще говори за целокупния живот, ще говори за нашите отношения към Бога, а отношенията към Бога са отношения към целия космос, към всички същества.“

 

„Със слизането на Христос в света хората ще се повдигнат, ще чуят гласа Му и ще възприемат новата мисъл. От който край на света да говори Христос, навсякъде ще чуват гласа Му. Праведните едновременно ще Го чуват и виждат. Той ще бъде навсякъде. Това значи да бъде човек ясновидец, да е развил шестото чувство в себе си. Ако Христос слезе втори път на Земята в плът, хората пак ще Го разпнат. Този път Христос иде в такава форма, която нито от храна се нуждае, нито кръст я хваща. Той се нуждае от плодовете на вашето дърво. Като ви погледне, Той ще види има ли плодове вашата душа и като намери плод, ще каже: “Да бъде благословена тази душа!” Казвам: блажена е онази душа, на чието дърво има поне един узрял плод! Като дойде Христос при вас, ще Му предложите своя плод да се нахрани. Така Той ще познае, че вие сте работили в градината си с любов, добре сте разкопавали и поливали плодните дръвчета.”

 

„Няма събрание, което ако духовете на хората са въодушевени, обладани с възвишени мисли, и да не ги посети Христос най-малко за 5–10 минути или да няма друг някой представител от Бялото Братство. Достатъчно е двама души да си повдигнат мисълта нагоре и ще ги посети Христос. Ще кажете: Ама може ли Христос да бъде едновременно на толкова места? То е смешно схващане! Христос едновременно може да присъства на всички събрания в света.”

 

„Най-голямото заблуждение е там, дето някои мислят, че Христос е на небето, седи там и чака да дойде Второто пришествие, за да дойде да съди хората на Земята. Христос никога не е напущал Земята! Казва се в Писанието: Даде Ми се всяка власт и на небето, и на земята, идете да проповядвате!”

 

„Като се говори за подобряване на живота, мнозина очакват Христос – Той да ги спаси и повдигне. Христос е бил между хората и продължава да идва, но те не Го виждат. Той посещава всеки човек, докосва се до него и отвън, и отвътре, но малцина се отварят за Него. Хората искат да Го видят в човешка форма, подобен на тях. Христос живя между човеците в човешки образ, но втори път няма да дойде така. Неговата кръв, чиста от условия за болести, не може да тече в жилите на човешки образ. Неговите мисли и чувства не могат да изпълват обикновения човешки мозък и плътското човешко сърце. Христовата кръв е живото Божие слово. Христовата кръв е живият хляб, слязъл от небето. За тази кръв именно Христос казва: “Ако не ядете плътта Ми и не пиете кръвта Ми, нямате живот в себе си.” Живото Божие слово е храната, която поддържа организма и пречиства кръвта му. Тяло, в което тече Христовата кръв, е здраво, силно, свободно от външни влияния и нечистотии. Това тяло е неуязвимо и за злото, и за смъртта. Злото пада на колене пред нозете на Христос, на любещия човек, ближе Ги и става Негов слуга.”

 

„… А сега ще се създават разни теории, ще дохождат разни проповедници да говорят, че Христос ще дойде да спаси света и всички Го очакват. Че какво е Христос? – Христос, това е Любовта в света. Има ли Любов между хората, има и Христос; няма ли Любов между хората, няма и Христос. Има ли Истина и свобода, има Христос; няма ли Истина и свобода – няма и Христос. Има ли правда и равноправие, има Христос; няма ли правда и равноправие – няма и Христос. Има ли добродетел, има и Христос; няма ли добродетел – няма и Христос. Има ли доброта, благост, кротост, въздържание, милосърдие между хората – има и Христос; няма ли тия неща – няма и Христос. Христос няма да дойде нито в човешка форма, нито в каква и да е друга някаква форма. Ако е за форма, ето – аз съм пред вас. Всеки от вас може да бъде Христос. Когато Христос дойде в човешка форма, тя ще бъде много по-красива от сегашната. Не, под думата “Христос” ние подразбираме цялото човечество, турено в едно тяло. Това е физическата страна на Христа. Значи всички човешки души, събрани на едно място в тялото на Христа, съставляват физическата страна на Христа. Всички ангели, събрани в сърцето на Христа, съставляват духовната Му страна, а всички божества, събрани в ума на Христа, съставляват Божествената Му страна. Това значи Христос, т.е. Христос е проявеният Бог в света. Навсякъде трябва да виждаме Христа! Като сме събрани тук, Бог се проявява между нас и ние трябва да се радваме!”

 

„А сега някои казват, че Христос умрял заради нас. Не, Христос иде! Иде не за прощение на греховете, Христос иде да донесе новия живот за възкресение на всички онези, които Го очакват.”

 

„Христос работи в света, но хората не Го виждат. Те искат да Го видят като човек, да Го пипнат, да Го усетят физически. Ако Той пълни сърцата на хората с красиви и възвишени чувства, какво искате повече от това? Искате да Го галите, да Го целувате, да Го носите на ръце? Това не е идея. Какво печели детето, ако цял живот го носите на ръце? Крив е възгледът на хората, дето очакват Христос да се роди отново като малко дете. Христос се е родил и се ражда в сърцата и в душите на хората. Днес Христос не може да се роди от жена. Ако очаквате идването на Спасителя, отворете душата си – там ще се роди Той. При това Христос се ражда едновременно в много души. Когато Христос се роди в твоята душа, ти ще бъдеш полезен както за себе си, така и за окръжаващите. Това е възкресение! Това значи пробуждане на човешката душа. Когато Христос живее в душите на хората, всички ще оживеят, ще станат и ще си подадат ръка като братя.”

 

„Някои от вас знаят своето минало, но някои не го знаят. Някои от вас познават Христа, някои не Го познават и спорят кой е Христос. Някои мислят, че Христос ще дойде на Земята и ще Го видят като човек. Това е до схващането на хората. Има друго едно схващане: Христос е проявление на Бога, Той е Любов. Той ще дойде като една вътрешна светлина в умовете и сърцата на хората, и тази светлина ще привлече всички хора около себе си. Това е истинското схващане. Той казва: “Като отида при Отца Си, ще привлека всички при Себе Си”… “Който Ме люби, той ще опази Моето слово.” Сега в нас се събужда онази велика мисъл и казваме: “Опазихме ли ние словото Божие?” Кое е това слово? – Живото слово, словото на Любовта, а не изказаното слово само на думи. Когато дойде този Дух, каквото ви говори Той, това ще вършите. Има сега вързани човешки духове на Земята, които заблуждават. Като влезе Божият Дух у вас, ще опазите Неговото слово.”

 

„Всеки очаква сеятеля. Той е идеалът на нашите души. Той е Божествен елемент, който събужда човешката душа от сън и я повдига. Ако сеятелят не хвърли семето си, душата остава безплодна. Не е ли същото и със земята? Ако сеятелят не хвърли семето върху разорана почва, тя остава безплодна. Безплодната земя се превръща в пустиня. Много пъти е идвал сеятелят на Земята! Кой е сеятелят? – Христос. Някои казват, че Христос е слизал само един път на Земята. Много пъти е слизал Христос на Земята, но последното Му слизане се ознаменувало с разпятието и възкресението Му, затова станало известно на целия свят. И богословите твърдят, че Христос е идвал само един път на Земята. Това значи да мислиш, че слънцето само един път изгрява. Слънцето е изгрявало безброй пъти и продължава да изгрява. Следователно и в бъдеще Христос много пъти ще слиза на Земята. Всеки тълкува нещата свободно, но тия тълкувания трябва да се опитат.”

 

„Казвам, ние сме в един век, дето трябва справедливост… Второто пришествие седи в това, че всекиму трябва да се даде необходимото право. Значи Бог е създал хората и ще им покаже защо страдат. Ще каже: “Вие страдате, понеже не служите на Истината. Вие страдате, понеже не служихте на Любовта. Вие страдате, понеже не служите на Мъдростта”.”

 

„Веднъж дойде Христос на Земята в плът между човеците. Сега ще Го търсите по друг начин. И в духовния свят да отидете, и там няма да видите Христа. Той е зает с много работа, няма време за свободни хора. Щом види някой свободен човек без работа, Той го праща на Земята.“

 

„Сега вие искате да осмислите живота си. Животът е осмислен, няма какво да го осмисляте. Казват: Второто пришествие е дошло. Ти боледуваш, за тебе Второто пришествие е дошло! Какво е Второто пришествие? Не е въпрос да умреш, но гледай при Второто пришествие да възкръснеш. Тогава всички трябва да възкръснат. Ако не можеш да станеш от леглото, какво те интересува Второто пришествие? Да излезеш от ограниченията – това е Второто пришествие. Беден ли си – да се освободиш от беднотията; не си зачитан – да се махне незачитането; смущаваш се – да се махне смущението. Да се освободиш от всичко, което те мъчи – това е Второто пришествие. Да дойде положителното!”

 

„Днес хората очакват Христа втори път да дойде на Земята, да оправи света. Не, по външен път светът не може да се оправи. Христос трябва да дойде вътре във всеки човек – само по този начин светът ще се оправи… Христос трябва да дойде в сърцата и в умовете на хората като вътрешна сила, която ще ги обедини в едно цяло. Тази вътрешна сила е Любовта, която носи живот за човешките души. Само чрез Любовта хората могат да работят в единство. Които не разбират Любовта, те са готови да я критикуват.”

 

„За всички онези, които са навлезли във вътрешната страна на Божественото или Христовото учение или в мистичния живот, или в духовния живот, Христос казва: “Ако човек не се отрече от себе си или от външния живот, той не може да бъде ученик на новото учение, той не може да бъде ученик на Любовта.” Защо е необходимо да се самоотрече човек от всичко земно? Тръгне ли човек за небето, той не може да вземе нищо със себе си от този свят… Христос казваше на Своите ученици: “Аз отивам при Отца Си да ви приготвя жилище. До това време вие работете на Земята. Като ви приготвя жилище, ще дойда да ви взема.” Христос не се отказа да дойде и втори път на Земята. Той видя де е погрешката, поради която не може да се живее в този свят, и затова каза на учениците Си, че ще отиде да им приготви жилище на небето и ще дойде втори път тук, на Земята, да ги вземе. Но като дойде Христос втори път на Земята, Той цяла ще я запали. Защо? За да се изгладят, да изчезнат всички възпоменания от разпъването Му на дървения кръст. За този акт днес свидетелстват страданията на цялото човечество, а всички тия страдания трябва да изчезнат, никакъв спомен от тях да не остане. Цялата стара култура ще изгори и ще се създаде нова култура с нови образи. Като дойдат тия нови образи, няма да остане помен нито от страданията на Христа, нито от тия на човечеството. Казано е: “Камък на камък няма да остане.” Това е вярно не само в буквален смисъл, но и в преносен. Всички схващания на хората за живота, за отношенията между бащи и синове, между майки и дъщери, между слуги и господари, между верующи и безверници, всичко, което историята е записала от памти-века и досега, ще бъде пометено, ще бъде издухано от вятъра, както прахът се издухва от улиците. Какъв смисъл ще има животът на някоя майка, която е родила десет сина и всички станали разбойници?”

 

„”Тези са дни на отмъщение, за да се изпълни все, що е писано”. Страшен е този стих! Който не разбира дълбокия му смисъл, ще ви прати в ада. Който го разбира и тълкува правилно, казва: “Христос иде в света със Своята разумност и Любов. Той казва на всички хора по Земята: “Мир вам!” Чрез разумността и Любовта на Христа всекиму ще се даде заслуженото. Кой на каквато работа е готов, такава ще му се даде. Има ли нещо страшно в това? Пригответе се, всеки на своето време, да посрещнете Христа. Облечете се в нови дрехи. За едни Христос ще дойде още днес, за други – утре, а за трети – след години. Кой когато е готов, тогава ще Го посрещне. Очаквайте всеки ден Христа, все ще Го видите – от вас зависи това! Кога ще Го видите, не мога точно да определя. Вие трябва да бъдете на местата си, както астрономът стои на мястото си със своята тръба и наблюдава. Астрономът може да наблюдава една планета, която е много далеч от Земята, но той я вижда, когато обикновените хора не подозират нищо за нейното съществуване. Когато планетата се приближи до Слънцето, тогава всички хора могат да я видят. Защо да не бъдете и вие такива астрономи – да виждате Христа отдалеч, когато обикновените хора още не Го виждат. Значи има хора, които и днес виждат Христа, други ще Го видят по-късно, когато се приближи до тях; трети и тогава няма да Го видят – те ще продължат спокойно и блажено да спят.“

COMMENTS