Етерното пришествие на Христос

Етерното пришествие на Христос

Учителя: „Казано е в Писанието, че Син Человечески ще дойде втори път на Земята. С какво ще се ознаменува идването на Христа? – С пробуждането на чов

Учителя:

Казано е в Писанието, че Син Человечески ще дойде втори път на Земята. С какво ще се ознаменува идването на Христа? – С пробуждането на човешкото съзнание.”

 

Религиозните и вярващите очакват Христос да дойде втори път на Земята, да им помогне. Те ще останат излъгани в очакванията си. Христос втори път няма да дойде на Земята. Защо? Защото пак ще Го разпнат! Казано е, че Христос ще дойде от облаците, придружен с ангели. Това значи, че Христос ще дойде в умовете и в сърцата на хората като светлина. Ангелите, които ще Го придружават, представляват Мъдростта и Любовта, с които ще бъде изпълнен. Христос ще дойде само за онези, които имат знание и светлина да разбират законите на разумната природа. Мнозина се запитват какво трябва да правят, докато дойде Христос на Земята. Ще работят, ще се приготвят.”

 

За всички онези, у които съзнанието е пробудено, Христос ще дойде, ще говори с тях, те ще слушат беседите и проповедите Му. А за онези, у които съзнанието не е пробудено, Христос може би друг път ще дойде.“

* * *

„Христос отново ще дойде на Земята в бели дрехи. Настъпва времето, когато определени хора ще почувстват със сърцето си завръщането на Христос.“

Ванга

 

Човечеството живее в последните мигове преди Исус Христос да се върне на Земята. Земята се подготвя за това събитие. Войната между Силите на Светлината и силите на мрака става все по-интензивна. Човечеството е изправено пред опасността да бъде погълнато от силите на мрака.”

Едгар Кейси

 

Терминът “Второ пришествие” е късен и се използва от християнските теолози, без да има основания в Новия завет. Там гръцкият термин е „parousia“, който има значението на “активно присъствие”, а не на “второ пришествие”. Още по-малко пък в плът и кръв.

Християнските проповедници очакват да дойде Христос втори път на Земята да съди живите и мъртвите. Но как ще дойде Той, не знаят. Едни Го очакват да дойде на облаците, а други Го чакат да дойде във физическо тяло като човек. Но Христос не е напускал Земята и не е престанал да работи – Той винаги е бил във връзка с онези, които работят за Великото дело, за което Той работи. И Той казва:

„Идете и проповядвайте това Евангелие по цялата Земя, и Аз ще бъда с вас до свършека на века.“

Т.е. Той ще бъде с нас само до свършека на века (епохата) по простата причина, че след това ще бъде не с нас, а в нас – в умовете и сърцата ни. Също казва:

„Където са събрани двама или трима в Мое Име, там съм и Аз.“

За разлика от църковните лъжеучители, Посветените от Бялото Братство ни учат, че Христос ще слезе до етерния свят и по-пробудените души ще могат да влязат във връзка и общение с Него. Постепенно, в течение на следващите две хилядолетия това ще се случи с цялото човечество, или по-точно с онези човешки души, които „си вземат изпитите“ в настоящата епоха.

Теософите Го очакваха да се всели в тялото на индуса Кришнамурти, но се разочароваха от тази идея, понеже сам Кришнамурти се отказа от тази мисия. А Писанието казва:

„Христос ще дойде на облаците заедно със своите Ангели и там ще го посрещнат праведните.“

По този въпрос Учителят казва:

„Христос иде сега да посети човешките умове и сърца. Той ще срути всички затвори, ще заличи всички лъжливи учения, всичко онова, което разрушава човешките умове и сърца, което всява смърт в човешките души, което сковава човешкия живот. Той е живият Христос, който носи Живот, Светлина и Свобода за всички човешки души, като събужда и повдига в тях Любов към всичко живо.“

Въпросът за второто пришествие на Христос действително е един от най-важните в наши дни, тъй като от правилното му разбиране от всеки човек зависи дали той ще бъде способен да приеме Христовия Импулс в себе си и да каже като ап. Павел „Не аз, а Христос в мен“, или ще се отдалечи от Божия Син и сам ще спъне своето бъдещо развитие. Всички клонове на езотеричното християнство единодушно твърдят, че второ идване на Христос в плът и кръв няма да има никога повече на Земята. И всеки, който твърди обратното и скрива от нас Истината волно или неволно, ни вкарва в един много опасен път, тъй като единствено от правилната връзка с Христос все повече ще зависи напредъкът на всеки човек в духовен и дори във физически аспект.

Христос днес се проявява чрез мисълта на всички гении, на всички добросъвестни учени, на всички работници за благото и повдигането на човечеството. Няма днес дело за благото на човечеството, което да не е стимулирано от Христа. И когато Христос заговори чрез умовете и сърцата на всички хора, тогава в света ще има един нов ред и порядък. А онези, които Го очакват като личност в едно тяло, те не очакват този велик Дух, за Който става дума тук, но очакват някакъв измислен от тях Миров Учител.

А Учителя казва:

„Христос това е Бог, Който се разкрива в света. Христос, това е Любовта, която хлопа на всяка врата.“

И онзи, който отвори на Любовта, който се отдаде в служба на Любовта, ще намери Христа, ще познае Бога в себе си и ще може да работи за благото и повдигането на човечеството. Учителя казва още, че стремежът на Христа е да вземе надмощие във всички съзнания, във всички живи клетки, които образуват телата на хората и да ги направи безсмъртни и неразрушими. Това значи, че само когато човек се проникне от импулса на Христа, само тогава ще намери Пътя към безсмъртието, защото този импулс ще внесе в човека безсмъртен Живот, който той е изгубил.

Когато човек пристъпва към проучването на езотеричното християнство под импулса на Христа, той приема едно благо, което не е благо само за него, но за цялото човечество. Защото Христос е онази мощна творческа сила, която оплодотворява нашия живот, и благодарение на Него животът ни добива реална стойност.

Когато хората се проникнат напълно от Христовия импулс, те ще почувстват, че са братя, а разединението, което съществува между тях, ще изчезне. Само тогава ще може да се въдвори Царството на братството и хармонията, където интересите на цялото са общи за всички братя на Христа.

Появата на Христос в етерно тяло, в най-близкия до нас духовен свят (астралният), е един дълъг процес, който ще бъде достояние до все по-голяма част от пробуденото човечество.

Според Окултната Наука ап. Павел беше първият, който стана свидетел на етерния Христос в случката пред Дамаск, която причини коренен преврат в живота му. Не е случайно, че това се е случило точно там, тъй като Дамаск е изграден в една местност, където се намира един важен етерен център на Земята. Там на Павел се разкрива свръхсетивния свят, изпълнен с безпределен блясък от Славата на една духовна слънчева сила, на едно Божествено Същество.

Когато в Писанието се казва: „Тогава ще видят Сина Человечески да иде на облаци, със сила и слава голяма.“ (Марко 13:26), основният смисъл на „облаците“ е, че Христос ще бъде виждан от все повече хора в свръхсетивните светове, а не като човек от плът и кръв. Но както знаем всяка дума в Писанието има повече от една значение. Облаците например представят също и изпарилата се вода. Независимо колко мръсна е била тя на Земята, когато се издигне под формата на облаци, тя се връща при нас освободена от всички земни утайки и примеси. Така и човекът, който приеме Христос в себе си, се пречиства от всички вредни земни влияния и се новоражда за чист и свят живот.

COMMENTS