Възкресението

"А Мария стоеше при гроба отвън и плачеше. И както плачеше, надникна в гроба; и вижда два Ангела в бяло облекло да седят - единият при главата, а друг

„А Мария стоеше при гроба отвън и плачеше. И както плачеше, надникна в гроба; и вижда два Ангела в бяло облекло да седят – единият при главата, а другият при нозете, дето беше лежало тялото Исусово.

И те й казват: жено! защо плачеш?

Отговори им: дигнали Господа моего, и не зная, де са Го турили.

Като рече това, обърна се назад и видя Исуса да стои; ала не знаеше, че е Исус.

Исус й казва: жено! защо плачеш? кого търсиш?

Тя, мислейки, че е градинарят, каза Му: господине, ако си Го ти изнесъл, кажи ми, де си Го турил, и аз ще Го взема.

Исус й казва: Марийо!

Тя се обърна и Му рече: „Равуни!“ което значи Учителю.

Исус й казва: не се допирай До Мене, защото още не съм възлязъл при Отца Си; но иди при братята Ми и им кажи: възлизам при Моя Отец и при вашия Отец, и при Моя Бог и вашия Бог.“

Йоан 20:11-17

 

„И къде се намираше впрочем Христос, докато жените Го търсеха в гроба? Той се намираше в духовния свят, там, където Той можеше да се явява духом на апостолите, след като те отвориха сърцата и душите си, за да видят бродещия Христос след Мистерията на Голгота не със сетивните си, а с духовните си очи; за да видят Христос в Неговото етерно тяло.“

Рудолф Щайнер

 

“След Възкресението Христос се явява първо на жените, което показва, че те са по-възприемчиви за духовните явления, понеже у тях духът е по-малко потънал в материята и техният мозък е по-гъвкав и възприемчив към духовното.”

Влад Пашов

 

Учителя:

“Христос показа пътя, по който ще мине всеки човек. Той се обърна към Бога с молба да се отмени горчивата чаша, но не получи никакъв отговор. След това се примири и каза: “Господи, в Твоите ръце предавам Духа Си.” Щом се предаде на Бога, дойде възкресението. Христос се отдаде с пълна вяра, че Бог няма да Го изостави. За онзи, който люби Бога и уповава на Него, всичко ще се превърне на добро.”

“Ангелът, който причини смъртта Му, занесе душата Му в ада, но и тук Христос не стоя дълго. С влизането Си в ада Той причини цяла революция – Той раздвижи всичките му жители и ги пусна на свобода. Не мислете, че след Възкресението Си Христос беше сам – в ада Той беше вожд на цяло войнство от Ангели, които очистиха ада от всички затворници.”

„Какво означава думата Възкресение? Да възкръснеш значи да оживееш. Кой може да възкръсне? Всеки, който придобие Свобода на душата си, той е възкръснал. Който придобие сила на Духа си, той е възкръснал. Който придобие Светлина на ума си, той е оживял. Който придобие доброто в сърцето си, той е възкръснал, той е оживял. Достатъчно е човек да придобие Свобода, Сила, Светлина и Доброта, за да възкръсне – да оживее. Кога може да стане това? Още днес.“

Възкресението е едно преходно състояние от подсъзнателен живот към съзнателен и свръхсъзнателен. Самосъзнанието, което се заражда, е възкресение, оживяване. В сегашния живот самосъзнанието е необходимо за вас, за да поправите вашите минали и сегашни грешки, като ги замените с нещо разумно… Като съзнаете всички ваши грешки, всички недостатъци на този живот и страданията, които произлизат от непознаването на Законите, тогава ще се подготвите за Възкресението.”

COMMENTS