10 метода за подмладяване от Учителя

10 метода за подмладяване от Учителя

1. Любовта:„Най-сигурен метод за подмладяване е да се внесе Любовта в сърцето на човека. И който не може да внесе Любовта, той е стар. Достатъчно е

1. Любовта:

„Най-сигурен метод за подмладяване е да се внесе Любовта в сърцето на човека. И който не може да внесе Любовта, той е стар. Достатъчно е човек да прояви Любовта и ще се подмлади и ако има бръчки, ще изчезнат.“

(из „Акордиране на човешката душа“)

 

„Ето друг метод: работи за Господа, иди и раздай всичко. Казано е: „Иди и раздай всичко и ела, та Ме последвай.” Значи, като раздадеш всичко, няма да останеш в бездействие, но ще последваш Христа, ще работиш за Господа. Ние искаме от Бога все блага, а трябва да направим това, което ни казва Той.”

(из „Акордиране на човешката душа“)

 

„Който греши, остарява, който върши Добро, той се подмладява.“

(„Простотата“, БС, 31.05.1917г.)

„Любовта подмладява, освежава човека и му дава сила да понася мъчнотиите и противоречията в живота.“

(„Като себе си“, НБ, 02.02.1919г.)

 

„Казват, че някой се самоубил от любов. Това не е вярно. Любовта възкресява, оживява, подмладява човека. Това, което го кара да се самоубие, е резултат на неустойчивите човешки чувства. За да не изпадне под тяхно влияние, човек трябва да се вслушва в гласа на Божествената си душа.“

(„Ако не бях дошъл“, НБ, 02.03.1919г.)

 

„Докато дава, човек се подмладява; щом започне да взима, той постепенно остарява.“

(„Зачудиха се“, НБ, 04.04.1920г.)

 

„Сега ние ще проучваме Любовта като сила. По какво се отличава човек, когато тази Любов влезе в него? Най-първо Любовта прави човека млад. Имаш Любовта – подмладяваш се; губиш Любовта – остаряваш.“

(„Истината“, СБ, 21.08.1922г.)

 

„Всеки човек, който се възвръща към любовта, се подмладява. Любовта подмладява хората. Почнете да обичате Господа и ще се подмладите. Възлюбете вярата, почнете да проповядвате за Бога, изхвърлете съмнението и лицето ви ще просветне, вие ще се подмладите. Подмладите ли се, тогава и знанието ще дойде. Ще кажете: Може ли тия неща? – Може, ние сме ги опитали.“

(„Който се учи“, НБ , 30.11.1924г.)

 

„Светли мисли в ума и възвишени чувства в сърцето са условия за подмладяване. Обаче и младите могат да остареят, когато изгубят своите светли мисли и благородни чувства. Който изгуби своята свещена идея, той веднага остарява.“

(„Двата полюса“, ООК, 06.10.1926г.)

 

„И тъй, всички хора сега се нуждаят от истинското знание, което да ги обнови, да ги подмлади.… Всеки, който служи на Любовта, на Мъдростта, на Истината и на Доброто, може да стане външно и вътрешно красив, да се подмлади, да заживее чист и свят живот.“

(„За тяхното неверство“, НБ, 06.02.1927г.)

„Когато Любовта започне да работи в човека, тя произвежда следните промени: първо, тя лекува човека; второ, тя го подмладява. Значи, ако някой човек е болен, Любовта ще го излекува; ако е стар, Любовта ще го подмлади.“

(„Забравената дума“, ООК, 27.04.1927г.)

 

„Иска ли да се подмлади, човек трябва да внесе любовта в себе си, да обича всички хора, да бъде доволен от живота, от условията, при които се намира.“

(„Смени в природата“, ООК, 14.11.1928г.)

 

„Днес от всички хора се иска приложение на доброто в живота като нов начин за подмладяване, за усилване на способностите, за закрепване на здравето. Правенето на добро е един от новите методи за самовъзпитание. Ако човек не прилага доброто, каквито усилия да прави, нищо не може да постигне, никаква промяна не може да стане в живота му. Всеки сам може да подобри условията си; всеки сам може да произведе промяна в своя живот. Доброто е магия, с която човек превръща отрицателните сили в положителни.“

(„Закони на доброто“, МОК, 28.02.1930г.)

„Като говоря за любовта, аз не я разглеждам като еднократен процес, но като многократен. Когато любовта преобрази човека, той живее вече чист и свят живот. Христос помагаше на болни, лекуваше ги със силата на любовта, но после казваше: „Иди сега и повече не греши”. Значи, любовта може да ви подмлади, но ако не живеете в чистота, пак ще остареете. Любовта може да ви направи красиви, но ако нямате в себе си качествата на красивия човек, скоро ще изгубите красотата си. Красивият човек трябва да бъде добър и любещ, трябва да бъде разумен.“

(„С огън и сол“, НБ, 01.06.1930г.)

 

„Който върши волята на Бога, той се подмладява, става радостен и весел и животът му се осмисля. Който не върши волята Божия, той преждевременно остарява. Каквото му се даде, все е недоволен.“

(„Вътрешна свобода“, УС, 28.09.1930г.)

 

„Доброто подмладява човека, а злото преждевременно го води към старост. Ако не се научи да живее правилно, да прилага доброто, човек заминава преждевременно за онзи свят.“

(„Умствени прояви“, ООК, 17.12.1930г.)

 

„Като почне да обича, старият чрез любовта ще се подмлади. Любовта подмладява, а страхът състарява човека.“

(„Не живея за себе си“, НБ, 24.06.1934г.)

 

„Аз ще ви кажа: На вас любов ви липсва. Като дойде любовта във вас, тогава ще се подмладите и всичко добро ще дойде. Любовта ще ви подмлади. Но кога ще дойде любовта във вас? Когато заживее Бог във вас. Не онази любов, физическата, но онази любов, която търпи всичко. Тази любов, която е канара непоклатима и всички страдания понася с радост.“

(„Непоклатима канара“, БС, 30.06.1932г.)

 

Чистота:

„От всички се изисква физическа, духовна и Божествена чистота. Чистотата обновява, преражда и подмладява човешкия организъм. Пазете се от нечистите мисли и чувства, които покварят човешката душа. Една обидна дума, казана от някого, хвърля тъмнина в съзнанието на човека. Доброто разположение е прекрасна градина, с ароматни цветя и зрели плодове. Трябва ли да петниш красотата ѝ? Не хвърляй обидни думи върху човека, да не го опетниш, да не развалиш неговата градина.“

(„Поучаваше ги“, НБ, 07.01.1923г.)

 

„От тебе зависи да се подмладиш. Ако не допускаш нито една отрицателна мисъл в ума си, в 3 месеца можеш да се подмладиш. Когато се влива в организма нова енергия, той се обновява. Тялото постепенно се изправя, засилва и човек се чувства млад. Обновяването на организма не е механичен процес. То има отношение към духовното естество на човека.“

(„Истинско познаване“, ООК, 30.12.1931г.)

Връзка с Бога:

„Който може да се свърже с Божествения свят, той ще се ползва от здравословните енергии в природата, които повдигат и подмладяват човека. За да възприема тия енергии, човек трябва да е развил моралните си чувства.“

(„Развитие на мозъчните центрове“, МОК, 28.02.1923г.)

 

„Пробуждането на способностите у човека зависят от вътрешните връзки, които той има с възвишените същества. Има ли такива вътрешни връзки, веднага силите в организма му се трансформират и ако този човек е бил стар, постепенно започва да се подмладява. Изгубят ли се вътрешните връзки с разумните същества, и съзнанието на човека започва да потъмнява.“

(„Оглашен, вярващ, ученик“, ООК, 16.06.1926г.)

 

„Първото условие за подмладяване е да имате връзка с Бога. Ако не късахте тази връзка, досега всички бихте станали светии. Който има непреривна Любов към Бога, само той може да стане светия.“

(„Обич, разумност и истинолюбие“, РБ, 01.08.1931г.)

 

„Божественото в човека е същественото, върху което той трябва да работи – чрез него ще се свържете с добрите хора, със светиите, с Ангелите и с Бога. Дойде ли човек до това положение, мисълта му се изправя, чувствата му се облагородяват и постъпките му стават възвишени – всичките му работи тръгват напред. По този начин само човек се подмладява и в който дом влезе, той носи Божието благословение.”

(„Най-високото място“, СБ, 20.08.1931г.)

„Подмладяването зависи от твоята интензивна мисъл. Колкото по-интензивна е мисълта ти, толкова по-скоро можеш да се подмладиш… Това значи, да имаш правилна връзка с възвишените същества, които постоянно те държат в мисълта си и ти помагат. Ако се отклониш от правия път, ще те изоставят и ти започваш да остаряваш. Следователно не питай защо остаряваш, но кажи си: „Аз се отклоних от правия път и разумните същества ме изоставиха.“

(„Раждане и растене“, ООК, 20.01.1932г.)

 

Учене/Самоусъвършенстване/Трудолюбие:

„Друг метод за подмладяване е човек да учи; ученето всякога подмладява.“

(из „Акордиране на човешката душа“)

„Младите трябва да се пазят от леността, за да не остареят преждевременно; старите трябва да прилагат прилежанието, за да се подмладят.“

(„Дейност и почивка“, МОК, 24.08.1928г.)

 

„Спретнете са да учите. Късно ще лягате, рано ще ставате, ще учите. Няма да заповядвате никому. По-малко ще ядете, повече ще работите. През тази година това се изисква. Ако така работите, през тази година ще се подмладите с 5 години.“

(„От смърт в живот“, НБ, 03.01.1932г.)

 

Говорене на Истината:

„Малките деца не знаят що е страх, бабите им ги плашат: „Караконджолът ще те изяде“. Също и слугините, за да се любят с някого отвън, плашат децата с караконджол, за да ги накарат да заспят. Майките, за да отидат на бал, също залъгват и сплашват децата си с нещо. Долу вашите караконджоли, не лъжете малките деца, не лъжете и себе си! Бъдете откровени спрямо себе си и спрямо другите – само по този начин ще се подмладите и разхубавеете. Щом Божествената идея дойде във вас, всичко ще се измени – и устни, и вежди, всичко. В Европа има дегизиране на устни, за да станат по-червени, защото червенината показва богатство и чиста кръв; нека тя дойде по един естествен начин. Да бъдем малки деца значи да престанем да лъжем Бога.“

(„Децата“, НБ, 11.02.1917г.)

 

Вяра и правилни възгледи за живота:

„Ще учите закона на подмладяването. То е Възкресението. Няма да казвате: „Остаряхме”, а ще казвате: „Млади сме, ние отсега нататък ще работим! ”

(„Съчетанието“, БС, 03.05.1917г.)

 

„Бъдещето ви зависи от вас. Изхвърлете старите идеи от ума си и вие ще се подмладите, ще усилите паметта си.“

(„Творец на съдбата си“, МОК, 15.01.1928г.)

 

„Ако спазвате правилата, ще видите, че Божествената наука разполага с ред формули, които, правилно изнесени, създават големи преобразувания в човека. Ако човек прилага тия формули, той лесно ще се подмлади.“

(„Отиване и връщане“, СБ, 21.08.1931г.)

Смирение:

„Когато човек придобие това изкуство – да стане кротък и смирен, той ще забележи в себе си един вътрешен процес на подмладяване. Кротостта и смирението са един метод за лекуване.“

(„Кротостта и смирението“, ИБ, 22.01.1920г.)

 

„Човек остарява, когато почне да мисли, че всичко знае. Когато помислиш, че всичко знаеш и всичко си свършил, ти си остарял. Такава старост е преждевременна. Като мислиш, че малко знаеш и започнеш като дете – отначало да учиш и с постоянство, ти си създаваш условия за подмладяване.“

(„Задължения на ученик“, ООК, 16.03.1922г.)

„Казвам: Във всяка душа има хубави, богати условия за бъдещето. При най-голямото си нещастие, при най-голямата си несполука благодари на Бога за всичко това и си кажи: „Аз ще докажа на Бога, че имам любов към Него.” Ако не можете да носите страданията си, в какво ще покажете вашата младост? Аз наричам “млади хора” тия, които геройски могат да носят най-големи страдания. Герои трябва да бъдете! Само по този начин ще се подмладите.“

(„Затова се родих“, НБ, 10.10.1926г.)

 

„Който иска да се подмлади, той трябва да стане господар на гнева си. Не се гневете на никого.“

(„Къси и дълги линии“, ООК, 15.02.1928г.)

 

„Да допуснем, че някой от вас е започнал да остарява, бръчки имате, искате да ви кажа как да се подмладите. Трябва да знаете методите. Най-първо онзи, който иска да се подмладява, той трябва да се освободи от всичките безпокойства.“

(„Точност“, ООК, 04.06.1930г.)

 

„Ако иска да се подмлади, човек трябва да се откаже от гнева, от роптанието, от недоволството.“

(„Хикс, игрек и зет“, ООК, 29.04.1931г.)

Благодарност:

„В един ден човек може да стане млад. Достатъчно е да приложи великия закон на Любовта, за да се подмлади. Любещият се подмладява отвътре… Благодарността и признателността на човека за всички блага, които му са дадени, го подмладяват. Няма ли тази благодарност, човек преждевременно остарява.

Доволните и благодарни хора живеят в рая, а недоволните и неблагодарни – в ада. Първите работят и помагат на своите ближни, а вторите мислят само за себе си. Който се радва, небето го управлява; който страда, адът го управлява. В това отношение човек сменя кабинета по няколко пъти на ден.

Бъдете доволни от положението, в което се намирате в дадения момент, за да приемете благата, които са определени за вас. Бъдете благодарни за това, което ви е дадено, за да участвате в реализиране на великия Божи план.“

(„Разбрани неща“, ООК, 27.05.1931г.)

 

„Работете върху себе си, да се подмладите… Благодари на Бога, че имаш очи, с които можеш да виждаш. Срещнеш един човек – благодари, че си го видял. Виж поне една добра черта в него. Лошото всеки може да види; важно е да видиш доброто.“

(„Полза от знанието“, ООК, 12.04.1933г.)

Музика:

„Сега тази окултна музика се различава от обикновената музика. Никакви прибавки, никакви завъртания, всяка дума, всяка сричка трябва да се вземе ясно. И няма да правите никакви усилия. Ще бъдете много естествени в пеенето, като децата. Туй е начин за подмладяване.“

(„Никаква лъжа“, ООК, 05.11.1922г.)

 

„Казвам: бих желал сега в класа да се зароди желание да пеете, защото пеенето подмладява човека.“

(„Както природата пише“, ООК, 24.12.1924г.)

 

„Та ви казвам: Вие сте остаряли по единствената причина, (че не пеете) и не може да се подмладите без музиката, помнете го това. Но тази музика, която имате, вие сте мълчаливи, не пеете.“

(„Разумният музикален живот“, ООК, 05.05.1937г.)

 

„Учете се да пеете, за да се подмладите. Музиката е един начин за подмладяване. Не може да се подмлади човек, ако не пее. Музиката е една наука и изкуство. Тя е една сила. Музиката е нещо вътрешно. Тя не е от земен характер. Човек трябва да възприеме музиката в ума си и в сърцето си. Цялото тяло трябва да е обгърнато с музиката. Ако той вътрешно не е музикален, той и външно не може да бъде музикален. Та казвам: За да станете музикален, трябва да мислите за духовния свят, понеже там са музикални нещата. Там всяко нещо е изразено музикално.“

(„Лечебното действие на музиката“, ООК, 02.03.1938г.)

„Няколко души от вас да изпеят песента „Аз ще се подмладя“. Пейте тая песен през целия ден. Като миете съдовете, пейте: „Аз ще се подмладя.“ Като се храните, пейте мислено „Аз ще се подмладя.“ Като пишете, като учите, като посрещате и изпращате гости, пейте „Аз ще се подмладя.“ Като копаете лозето и орете нивата, пак пейте. Като пеете и работите, ще се подмладите.“

(„Божествени импулси“, ПС , 22.11.1944г.)

 

„Ако някой от вас излезе да изпее упражнението „Бог е Любов“ както трябва, друг щеше да бъде той. Ще кажете: „Обикновена работа, Бог е Любов, разбрахме“. Не, тази песен, като я изпеете веднъж, каквито болки имате, ще изчезнат; и като излезем от туй здание, да бъдем всички радостни, весели, да се подмладим.“

(„Значение на гласните при окултното пеене“, ООК, 10.12.1922г.)

Пост:

„Ако постиш десет дена, ще усилиш вярата си и ще се убедиш, че и да не ядеш, няма да умреш. Като пости съзнателно, човек се подмладява и освежава.“

(„Дойде да послужи“, НБ, 03.12.1922г.)

 

„Постът се употребява за обновяване на организма. То е един начин за подмладяване.“

(„Двете течения“, ООК, 19.02.1923г.)

 

„Една сестра пожела: „Учителю, моля, кажете ни някои методи за подмладяване.”

Да не преяждате и да прекарвате известно време в пълен пост. Пълният пост подмладява и ако гладуваш сегиз-тогиз през годината, ще се подмладиш, защото се обновяват клетките.”

(из „Акордиране на човешката душа“)

Земеделие/Природа:

„Ето и съвсем друг метод за подмладяване: всяка година посаждайте царевични зърна, репички, малко магданоз и босилек.“

(из „Акордиране на човешката душа“)

 

„Всред природата човек отваря сърцето си и за своите ближни, и за околната обстановка, като приема повече или по-малко от Божието благословение. Животът всред природата е един от методите за подмладяване на човека.“

(„Право мисли!“, ООК, 14.07.1926г.)

Хранене:

„За подмладяването са нужни много неща. Ако не знаете, как да се храните, не можете да се подмладите. Не могат да се подмладят онези, които ядат месо, пушат и пият. Човек се подмладява и остарява – от него зависи.“

(„Вътрешни опити“, ООК, 28.12.1932г.)

COMMENTS

WORDPRESS: 4
 • comment-avatar
  Иван Никилов 6 години

  Учителят казва – БОГ Е ЛЮБОВ. Учителя дойде да положи началото на учението за БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ, защото човеството на Земата вече влиза в големия цикъл на еволюция. А епохата на Водолея ще ускори този процес.
  БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ е състояние с най-виските вибрации и ако ние я постигнем, това означава, че ние влизаме в общение с висшите иерархии и дори с Христос.

 • comment-avatar

  Благодаря ти Боже????????????????????????????????????????????????❤️????????????☝️????????‍❤️‍????‍????☀️????????????????

 • comment-avatar
 • comment-avatar
  Кремена 3 години

  Май наистина трябва да си ги повтаряме всикидневно тези простички истини, и да ги практикуваме разбира се:

  1.
  Стремеж към повече ЧИСТОТА – материална и духовна!

  2.
  Повече ДАВАНЕ и ДБРУВАНЕ отколкото взимане, чакане на готово и взимане!

  3.
  Никакви самоотрови като „ядове“, „гняв“, „страх“, „съмнение“…
  (В книгата на И. Самуилова „Тъй рече баба Ега“ много интересно е описано от духовна, но и от психологична гледна точка, какво имевно е „ядът“, и до какво може да доведе.
  От там научих, че думата „яд“ означавала „отрова“, което се препокрива и с казаното по смисъл от Дънов.)

  4.
  Повече светли мисли, благодарност и чиста любов, постояннство във вярата си!

  5.
  Пости, съзнателни, няколко пъти в годината, тримирене!
  ( мога да препоръчам тек книгите на Г. Жеков, за лечебната сила на поста, интересни и окуражаващи всички начинаещи например)

  6.
  Пейте, помогнете си с музиката!