Учителя за Христа

“Според някои страданията са зло за човечеството. Христос, Син Божи, най-светлата личност в света, мина през такива големи страдания, а вие, обикновен

“Според някои страданията са зло за човечеството. Христос, Син Божи, най-светлата личност в света, мина през такива големи страдания, а вие, обикновените хора, не искате да страдате! Той, Който не трябваше да страда, мина през страданията, а вие, които неизбежно трябва да страдате, искате да ги избегнете. Страшни са страданията на хората, защото не ги разбират. Разбраното страдание е благословение, а неразбраното – мъчение.“

 

„Някои казват, че Христос никъде не е учил. Всичко, което правеше Христос, свидетелства за Неговите обширни познания. Той възкресяваше мъртвите, отваряше очите на слепи и т.н. Христос казва на учениците си: Ако не разбирате земните работи, как ще разберете небесните? Когато Христос говори за небесните работи, това показва, че Той с това е подразбирал Великите Мистерии на Слънцето. Той е бил запознат с еврейската кабала, с източната философия и с редица други науки.“

 

“При своето идване преди две хиляди години на земята Христос ни показа само едната страна на своя образ. Ние виждаме Христа в унижения и скърби, в страдания и изпитания. Ние го виждаме като герой на изкуплението. Хората не познават още Христа в неговата слава, в неговата божествена мощ и сила.

Силен и мощен е сега Христос! В миналото пробиха ръката на Христа с гвоздеи. Но днес никой не може да пробие тази ръка с гвоздеи – те мигом ще се разтопят. В миналото разпънаха Христа на кръст, но днес няма такова голямо дърво, на което могат да го разпънат. Христос не може да бъде разпънат втори път!

Този Христос иде сега да посети човешките умове и сърца. Той ще срути всички затвори, ще заличи всички лъжливи учения – всичко онова, което разрушава човешкия ум и сърце, което всява смут и безначалие, което сковава човешкия живот. Той е живият Христос, който внася живот, светлина и свобода за всички души, които повдига и събужда у тях любов към всичко.”“Някои казват, че Христос се бил учил някъде на Земята. Не, Христос имал пробудено съзнание и затова е могъл да се учи направо от Невидимия свят, както и от връзката си с Бога.“

 

„Мнозина твърдят, че човек може да се спаси само чрез Христа. Това е буквоядство! Какво представлява Христос? Христос е символ на Божията Любов. Следователно, щом вярвате в Любовта и живеете според нейните изисквания, вие можете да се спасите.“

 

„Преди две хиляди години Христос беше физически доста слаб, та като Му натовариха един кръст, не можа да го изнесе на Голгота, а трябваше други да Му помагат. Днес обаче Христос е толкова силен, че и да рекат да Го разпънат, не ще могат – няма да намерят такова голямо дърво, на което да Го ръзпънат.“

 

“Христос дойде на земята, за да помогне на ангелите, които бяха изпратени тук преди Него. Тези от ангелите, които се отказаха да помогнат на човечеството, именно за тази им вина бяха изгонени. А които се съгласиха да помогнат, те пък се оплетоха в човешката раса. И така Христос дойде да помогне на тези ангели, които се оплетоха, а не на онези, които се отказаха да помогнат на човечеството, защото те бяха съвсем изхвърлени, и те именно са дяволите.”

 

„От две хиляди години досега хората още държат Христа на кръста и се съмняват наистина ли е бил разпънат, защо са го разпънали и т.н. Ще кажете, че така било писано – да разпънат Христа. Такова нещо не съществува. Ако искате да знаете какво беше писано да стане, казвам: Определено беше Христос да дойде на Земята, да прояви Божията Любов, хората да я приемат и да дойде Царството Божие на Земята. Че разпънаха Христа, това беше човешката воля, а не Божията.“

 

„Христос е сега на Земята – не разпнатият Христос, а живият. Жив е Христос на Земята! Разпнат беше човекът, а Христос е жив!“

 

„Сега ние седим и казваме, че Христос е пострадал на кръста: „Горкият Христос, как пострадал на кръста!“ И плачат със сълзи. И като минават хората край някои бедни, не мислят, че Христос живее в тях, нито за Христовите страдания, а казват: „Кармата им е такава“. И после: „О, Господи, как си страдал на кръста!“ Това е едно заблуждение на черното братство. Туй прилича на нашите съвременни театри. Някой автор написал някоя трагедия. Всички благородни дами плачат, сълзите им текат за онзи герой там, на сцената. Това е актьорство! Те плачат, а като излязат вън, където други умират, нито една сълза! Казвам: за тях плачете, а за вътрешните се смейте.“

 

„Казват, че Христос понесе греховете на хората. И тази идея е неразбрана. Защо? Защото като мислите, че Христос понесъл греховете на човечеството, нищо не ви остава освен да седнете на трапезата и свободно да ядете и пиете. Не, и вие ще понесете част от тежестите и греховете на хората. Защо трябваше само Христос да носи греховете на света? Негови ли бяха? Той ли ги създаде? Като говоря за вашето безверие, не искам да ви убедя в това, но казвам: вие още не сте се освободили от вашите стари убеждения, от вярванията на вашите деди и прадеди.“

 

„Аз не ви говоря за историческия Христос, но за този живия Христос, Който е у вас и между вас. Избийте този клин от ума си да мислите, че Христос е вън от вас. Христос е Духът и когато хората разберат, ще го видят във всеки човек. Докато търсите Христа само в един човек, никога няма да Го намерите.“

 

„Всички трябва да имаме само едно убеждение: Любов без никакъв обект! Бога да не виждаме в никаква форма, Христа да не виждаме разпнат! Бог е, Който носи живот в нас. Като помислим за Него, да почувстваме живот в себе си, да почувстваме подем в мислите и в желанията си. Животът седи в това: като помисля за Бога, да почувствам най-възвишеното и благородното в себе си, да почувствам живота. Тогава само ще позная, че Бог живее в мене. И всеки един от нас трябва така да живее, че да познае какво действително Христос е сега на Земята – не разпнатият Христос, но живият. Жив е Христос на Земята! Ще кажете: “Едно време Христос беше разпнат.” Да, разпнат беше човекът, но Христос е жив!“

 

„Голямо разочарование претърпя Христос – няма друг човек, който да е претърпял по-голямо разочарование, отколкото Той! Всичко рухна. Разбягаха се учениците Му и всичко, каквото е казал, рухна повидимому. И Христос каза: “Тогава да бъде Твоята воля!” И тогава дойде Божественото! Докато нашето човечество не отстъпи на Божественото, не може да имаме успех.“

 

„Христос прие горчивата чаша и се обърна към Господа с думите: “Господи, прости им, те не знаят какво правят.” Така Той научи последния и най-важен урок на Земята. Докато и вие не кажете като Христа: “Прости им, Господи!”, и не забравите всички страдания и огорчения, няма да излезете от калта на живота.“

 

“Бог изпрати Христа, Своя Единороден Син, в света, да покаже на хората как трябва да живеят. Време е вече да се приложи Христовото учение и да се прекратят всички спорове и недоразумения. Нека всички майки и бащи, всички деца, управници, свещеници, учители, работници пожелаят да изпълнят Божията воля, да влязат в Царството Божие като негови граждани и мирът ще дойде. Новата култура, която иде сега, ще постави основа за изпълнение на Божията воля. Когато се приложи новата култура, тогава хората ще разберат какво е представлявала старата култура. Те сами ще се чудят как са живели, как са допущали войните и самоизтреблението помежду си. Обаче при сегашното развитие на човечеството войната се явява като неизбежен процес. Тя представя минаване на човека от едно състояние в друго, както гъсеницата неизбежно минава в пеперуда.”

COMMENTS