120-години „Призвание към народа ми български – синове на семейството славянско“

120-години „Призвание към народа ми български – синове на семейството славянско“

В днешните времена на съдбоносни промени, определящи бъдещето на цялото земно човечество, това Призвание, свалено от Божествените светове преди точно

В днешните времена на съдбоносни промени, определящи бъдещето на цялото земно човечество, това Призвание, свалено от Божествените светове преди точно 120 години, отеква все по-силно в умовете и сърцата на всички българи по дух. Днес то отново ни припомня важната мисия, която сме приели, още преди да се родим сред този благословен народ, избран да послужи като семе на Новата Култура на Шестата Раса.

Интересно и ключово за правилното разбиране на това дълбоко символично послание е, че подобно на 91-ви псалом, и тук можем ясно да откроим различните персонажи, чиито свещени думи са ни предадени от Учителя. Така например виждаме как наред с призива на Ангел Елохил – Покровителят на българския народ и на славянството – е втъкано и Словото на Господа Исуса Христа, а на места говори дори Самият Отец.

Този многопластов текст съдържа ценни насоки относно нашите неотложни задачи, като ученици на Всемирното Бяло Братство, за въдворяването на Царството Божие на Земята.

* * *

Изданието се предлага в следните файлови формати:

PDF – за четене на устройства с голям екран и за отпечатване

MOBI – за четене с Kindle

EPUB – за четене с повечето компютри, таблети, смартфони и четци за е-книги.

COMMENTS

WORDPRESS: 1
  • comment-avatar
    Адриана/Ади/ Сейкова 12 месеца

    “ Аз ще живея в Любовта , както е писал Христос ,че животът ще се оправи с Любовта.
    Каквото е писал Господ , ще живея по Неговия закон , да се поправи живота , кАкто Той е казал .
    Учителя