49 Седем стъпки пред всеки ученик

“На онзи, който победи ще дам да седне с мен на моя престол, както Аз победих и стоя сега заедно с Отца Си на неговия престол” (Откровение на Йоан 3:21)

Въздържание

Въздържание

"Делата на плътта са известни; те са: прелюбодейство, блудство, нечистота, разпътство, идолослужение, магии, вражди, свади, ревнувания, гняв, разпри, ...
Смирение

Смирение

Учителя: „Гневът е енергия, неизползвана в добро направление – след гняв у човека настъпва отслабване, демагнетизиране.“   „Първото важно ...
Милосърдие

Милосърдие

Учителя: „Човек е дошъл на Земята, за да научи Закона на милосърдието.“   „Милосърдието има отношение към Закона на служенето.“ &nbsp ...
Трудолюбие

Трудолюбие

Учителя: „Четвъртият порок, който унищожава виделината, е леността. Бих желал в България всеки да се стреми към труд – това се отнася до гражданите ...
Честност

Честност

Учителя: „Ужасно нещо е, когато човек започне да лъже. Всички негови чувства и способности започват да се атрофират, брадата му ляга назад, носът м ...
Търпение

Търпение

Учителя: "Какво е търпението? Неволята ли? Не, търпението е смелост и решителност, владение на себе си и липса на всякакъв страх. Търпението е за т ...
Смелост

Смелост

„Нечестивецът бяга без да го гонят; а праведникът е смел като лъв.“ Притчи 28:1   Има двете основни причини за страха у хората. Първата ...
7 / 7 Публикации