44. Създаване на братски общности

"А всички вярващи бяха заедно, и всичко им беше общо; продаваха имоти и стока и разделяха ги между всички, всекиму според нуждата. И всеки ден единодушно престояваха в храма и, преломявайки по къщите хляб, хранеха се с весело и чисто сърце, като хвалеха Бога и като бяха обични на целия народ." (Деяния на апостолите 2:44-47)

Алтернативи на живота в Системата

Алтернативи на живота в Системата

Учителя: "Идеята за частна собственост задушава човека. Идеята да бъдеш пръв в света, да бъдеш най-силен, най-учен, също задушава и е подобна на идея ...
Братството на есеите

Братството на есеите

Плиний, говорейки за общината на есеите, ги нарича „чудо на света" и твърди, че това е едно племе, което продължава своето съществуване в течение на х ...
Богомилството като един висш социален порядък

Богомилството като един висш социален порядък

Източникът на следващите редове е най-достоверният според мен - книгата на Влад Пашов „Богомилството - Път на съвършените“:Критиците на богомилите ...
Братски общности по времето на Учителя

Братски общности по времето на Учителя

Няма нищо по-приятно от това да влезнеш в допир с човек, умът на когото е свободен от заблудите, от омразата, от насилието. Само хора, интелигентни и ...
Историята на една братска задруга

Историята на една братска задруга

Много са земеделските задруги в България след Първата световна война, образувани на принципа „комуна“, т.е. комунален начин на организиране на обществ ...
Ехо от Свирчовица

Ехо от Свирчовица

Свирчовица е местност в землището на Русе, в източна посока, чието начало е Хаджи-Геновата чешма. Сега чешма там няма, но съществува белокаменна бесед ...
Eдна интересна алтернатива

Eдна интересна алтернатива

За хората, които имат стремеж към един вълнуващ живот, близо до Природата и сред благи хора, прекрасна възможност предоставят приятелите от екоселище ...
7 / 7 Публикации