43. Основни задачи пред нас през съвременната епоха

“Тогава Исус им рече: още малко време светлината е с вас; ходете, докле имате светлината, за да ви не обгърне мрак; а който ходи в мрака, не знае къде отива. Докле имате светлината, вярвайте в светлината, за да бъдете синове на светлина.“ (Йоан 12:35,36)

Седмият ден

Седмият ден

Скъпи читателю,Изнесеното дотук знание беше предназначено за всеки, който търси и има желание да научи повече за житейските мистерии относно земно ...
Прилагане на Христовото учение

Прилагане на Христовото учение

„И Той, като отвори устата Си, поучаваше ги и казваше:Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно.Блажени плачещите, защото те ще ...
Разпространяване на Истината

Разпространяване на Истината

"Който приема вас, Мене приема; а който приема Мене, приема Тогова, Който Ме е пратил." Мат 10:40Учителя: "Когато правите добро, бъдете внимател ...
Разобличаване на заблудите, които се ширят масово сред нашите братя и сестри

Разобличаване на заблудите, които се ширят масово сред нашите братя и сестри

Учителя: „От препирания, каквито и да са те, отбягвайте... Но, разбира се, гдето е необходимо, особено за Истината, ще влезете в дискусия..."   ...
Споделяне на благата, вместо продажба

Споделяне на благата, вместо продажба

"Който дава на сиромасите няма да осиромашее." Притчи Соломонови 28:27  Единственият път пред човечеството е да се върне към идеята за брат ...
Силата на мисълта и на словото

Силата на мисълта и на словото

„Не яж хляба на онзи, който има лошо око, нито желай вкусните му ястия, защото както мъдрува в душата си, такъв е той." Притчи Соломонови 23:6,7 ...
Призив за несъучастие в престъпленията срещу човечеството

Призив за несъучастие в престъпленията срещу човечеството

„И като ги доведоха, поставиха ги пред синедриона; и първосвещеникът ги попита, казвайки: Строго ви запретихме да не поучавате в това име; но ето напъ ...
7 / 7 Публикации