5. Законът за Кармата

"Който откарва в плен, сам ще отиде в плен; който с меч убие, той трябва с меч да бъде убит." (Откровение на Йоан 13:10)

Основни характеристики на Кармата

Основни характеристики на Кармата

Учителя: "Ако във времето на Христа казваха, че времето, денят Господен е близо, ние можем да кажем, че ние сме на този Божествен праг, на този Божес ...
Законът за Кармата според Библията

Законът за Кармата според Библията

"Не съдете, и няма да бъдете съдени; не осъждайте, и няма да бъдете осъдени; прощавайте, и простени ще бъдете; давайте, и ще ви се даде: мярка добра, ...
Кармични връзки между душите

Кармични връзки между душите

Рудолф Щайнер:"Чрез това, че често сме се прераждали в света, ние постепенно сме стигнали до такива отношения, че по правило не срещаме човек, с к ...
Колективна Карма

Колективна Карма

"Кармата на всички народи е назряла вече. Сега е време за ликвидация, за разплащане. Казано е в Писанието: „Ще въздам на всички според деянията им.“ З ...
Методи за ликвидиране на кармични задължения

Методи за ликвидиране на кармични задължения

Учителя:"Човек в един миг може да ликвидира със своята лоша карма само чрез закона на Любовта. Ако човек живее в безлюбието, той ще се ражда и ...
Положителна и отрицателна карма

Положителна и отрицателна карма

"Бог е предвидил всичко добро за тези, които вършат добро; а тези, които не действат добре, ги чака зло. И едните, и другите ще носят последствията на ...
Опасността пред неразбиращия Закона за Кармата

Опасността пред неразбиращия Закона за Кармата

"Вашите отношения към другите трябва да се изяснят. Когато видите, че някой страда, вие обикновено казвате: „Кармата му е такава.“ Да, може кармата му ...
7 / 7 Публикации