24. Подмененото Христово учение

„Йерусалиме, Йерусалиме, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените при тебе! Колко пъти съм искал да събера чедата ти, както кокошка събира пилците си под крилете, и не рачихте! Ето, оставя се вам домът ви пуст. Защото, казвам ви: няма да Ме видите отсега нататък, докле не кажете: благословен Идещият в име Господне!“ (Матей 23:37-39)

Как църквата отмени човешкия дух

Как църквата отмени човешкия дух

„Нима може слепец слепеца да води? Не ще ли паднат и двамата в яма?" 1 Лука 6:39  "Българските свещеници трябва да престанат да погребват м ...
Иконопоклоничеството

Иконопоклоничеството

"И Господ ви говори на планината изсред огъня; гласа на думите Му чухте, но образ не видяхте, а чухте само глас. И Той ви яви завета Си, който ви ...
Лъжата, че пророците бяха само до Христос

Лъжата, че пророците бяха само до Христос

Според съвременните богослови Светият Дух е говорил чрез пророците само в миналото. Това твърдение яростно се поддържа от Църквата, с изключение на ед ...
Буквалното тълкуване на Библията

Буквалното тълкуване на Библията

"И като се приближиха до Него учениците, рекоха Му: защо с притчи им говориш? А Той им отговори и рече: защото вам е дадено да узнаете тайните на царс ...
Криворазбраното Сътворение

Криворазбраното Сътворение

Учителя:"Моисей предава историята за създаването на света много просто. Когато дойде въпросът за създаването на човека, той казва, че Бог взел пръ ...
Достоверна ли е Библията?

Достоверна ли е Библията?

Учителя:"Евангелието, както е преведено, не е правилно преведено. За да преведеш нещо правилно, ти грябва да го преживееш, да се прехвърлиш в тези ...
Фалшивите апокрифни евангелия

Фалшивите апокрифни евангелия

"А той отговори и каза: всяко растение, което не е насадил Отец мой небесен, ще се изкорени. Оставете ги: те са слепи водители на слепи; а слепец слеп ...
7 / 7 Публикации