28. Източни учения за западни народи

"И тъй, всеки, който Мене признае пред човеците, ще призная и Аз Него пред Моя Отец Небесен; а който се отрече от Мене пред човеците, и Аз ще се отрека от него пред Моя Отец Небесен." (Матей 10:32,33)

Учителя за Йога

Учителя за Йога

„Източните народи развиха и издигнаха мощни култури, добраха се до великото знание, но те не можаха да разберат вътрешния смисъл на знанието, затова н ...
Рудолф Щайнер за Йога

Рудолф Щайнер за Йога

„За да достигнем до духа в 20-тия век, ние не може да постъпваме повече така, както са правили преди векове, или дори преди хилядолетия в Древна Индия ...
Чарлз Ледбитър за Йога

Чарлз Ледбитър за Йога

„Някои твърдят, че ясновидството може да се постигне чрез упражнения, които регулират дишането. Методът е широко разпространен в Индия. Вярно е, че по ...
Източните учения

Източните учения

Учителя:„Ще говориш за астрално, за ментално, за причинно тяло. Видял ли си тези тела? – „Не съм ги видял, но така е писано.“ – Това не е знание. ...
Агни Йога

Агни Йога

Учителя:„Казват: „Огън, агни.“ Агни йога е една стара наука. Агни йога какво е? – Наука за огъня. Иска да каже, че той всичко разрешава. Не, огъня ...
Стремежът към отказ от живот във физическо тяло

Стремежът към отказ от живот във физическо тяло

"Исус им отговори и рече: разрушете тоя храм, и в три дни ще го въздигна.А иудеите рекоха: тоя храм е граден четирийсет и шест години, та Ти ли в ...
Обявяавнето на Кришнамурти за Миров Учител и Второ Пришествие на Христос

Обявяавнето на Кришнамурти за Миров Учител и Второ Пришествие на Христос

В книгата „И очите ми видяха Изгрева“ Н. Дойнов описва следната случка:„Животът на Изгрева не беше чужд и за някои особени случаи. Съвсем неочаква ...
7 / 7 Публикации