16. Новият избран народ - благословия и отговорност

“Вие сте светлината на света. Не може се укри град, който стои навръх планина. Нито запалят светило и го турят под крина, а на светилник, и свети на всички вкъщи. Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят Небесния ваш Отец.” (Матей 5:14-16)

Призвание към народа ми…

Призвание към народа ми…

Учителя: "Сега аз проповядвам на българите, защото Бог е решил да ги благослови. Всички ще се подобрят, ще станат добри хора. Всички свещеници, пропо ...
Учителя Петър Дънов за мисията на българския народ

Учителя Петър Дънов за мисията на българския народ

„Моята задача е да ви предам Божественото учение. Вашата задача като ученици, е да го предадете на българския народ. Задачата на българския народ е да ...
Небесното покровителство

Небесното покровителство

Учителя:"Понеже България е в златния си век, никой не може да й напакости и навреди. Никой не може да отнеме добрите, благоприятните условия, при ...
Отговорността

Отговорността

Учителя:"Не приложите ли това учение, катастрофата е неминуема." "Ако българите приемат моето учение и го приложат, ще станат велик н ...
Миналото на българския народ

Миналото на българския народ

Учителя:"Българите са съществували в предисторическо време. Нали едно дете може да смени три - четири пъти името си, но името не изменя човека.“ ...
България – мистичен център от древността до днес

България – мистичен център от древността до днес

От древността Балканите са били люлка на духовен живот. Хилядолетия преди Христа, когато голяма част от човечеството е тънело в невежество и мрак, на ...
Рила – център на Бялото Братство

Рила – център на Бялото Братство

Малко българи осъзнават колко сме благословени от Бога с приказната природа на българските земи, с техните величествени планини и плодородни низини. И ...
7 / 7 Публикации