12. Мистерията на Голгота

"Сега душата ми е смутена; и що да река? Отче, избави ме от този час? Но за това дойдох на този час." (Йоан 12:27)

Предателството на Юда

Предателството на Юда

Мнозина питат: „Защо изобщо е било нужно да бъде предаден Христос, след като е бил един от най-популярните хора в цяла Юдея. Защо трябваше Юда да го ц ...
Пътят към Голгота

Пътят към Голгота

"Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света скърби ще имате; но дерзайте: Аз победих света." Йоан 16:33  "Тогаз рече Исус на Петра: Тур ...
Как Христос ни спаси?

Как Христос ни спаси?

Преди 2000 години в човешкото съзнание царувал невиждан мрак и хората не са познавали нищо вън от материалния свят. В духовно отношение човечеството о ...
Тялото Христово – Земята

Тялото Христово – Земята

"И когато ядяха, Исус взе хляба и, като благослови, преломи го и, раздавайки на учениците, каза: вземете, яжте: това е Моето тяло. И като взе чашата и ...
Учителя за Мистерията на Голгота

Учителя за Мистерията на Голгота

"В Гетсиманската градина Христос се намираше пред голямата задача, от която зависеше благоденствието на цялото човечество. Затова Христос казва: За то ...
Рудолф Щайнер за Мистерията на Голгота

Рудолф Щайнер за Мистерията на Голгота

"Да разбереш Евангелията в светлината на Мистерията на Голгота изисква смелост, смелост, от която човечеството изключително се нуждае днес. Навсяк ...
Възкресението

Възкресението

"А Мария стоеше при гроба отвън и плачеше. И както плачеше, надникна в гроба; и вижда два Ангела в бяло облекло да седят - единият при главата, а друг ...
7 / 7 Публикации