Капаните на Матрицата

1 2 3 4 5 40 / 42 Публикации
За цитирането като паразитна активност

За цитирането като паразитна активност

Мисля (понякога ми се удава), че е добре е да познаваме живота и делото на онези, които цитираме. Често най-популярни модни икони на мъдростта са хора ...
Нездравословните норми като държавна политика

Нездравословните норми като държавна политика

На 31-и октомври 2017 г. МНЗ участва активно в отбелязването на Хелуин като оповести идеята си за сътворяване на нов „научен“ Франкенщайн наречен „Про ...
Портфейл, широко отворен пред търговците на здраве

Портфейл, широко отворен пред търговците на здраве

Следващите теми посвещавам на матрицата на храненето и здравето, която отнема толкова много от енергията ни.Преди години, прелитайки над океана ск ...
За любовта, минзухарите или егоизма на притежанието

За любовта, минзухарите или егоизма на притежанието

Макар и да е мразовито, навън можем да открием белезите на приближаващата пролет. Всеки има свой любим сезон, но никой не би отрекъл очарованието на т ...
Годините на приспивателите срещу деня на будителите

Годините на приспивателите срещу деня на будителите

В наши дни е трудно да се живее човешки. Засмукани от технологичните играчки, от стремежът към успех, измерен финансово и „надпреварата във въоръжаван ...
Как мартенската традиция потъва в матрицата

Как мартенската традиция потъва в матрицата

Традициите на народите са резултат от столетия емпирични наблюдения на видимото и невидимото. Разбира се, съществуват безброй суеверия, но освен тях м ...
Облъчването с информация

Облъчването с информация

Голяма част от информацията, която ни залива всекидневно е нелогична и толкова лесно опровержима, ако разбира се, разполагаме с възможността да анализ ...
Истината за ГМО храните

Истината за ГМО храните

„Който употреби за храна нещо, което не е Божествено, то ще внесе в него известна отрова. Чуждото, внесено в организма, оставя своята отрова. На тези ...
Източниците на познание и илюзии

Източниците на познание и илюзии

След като изяснихме защо опознаването на голямата матрица е средство за бягство от малката, редно е да предложим и подходящи методи за натрупване на п ...
Познанието – път към изхода

Познанието – път към изхода

Реалното излизане от матричния свят изисква старото познание. Може да го приемете като антипод на новото познание, с което ни заливат, но аз бих го на ...
1 2 3 4 5 40 / 42 Публикации