Книги

Цяла книга: „7 Стъпки към Здравето“

Цяла книга: „7 Стъпки към Здравето“

„Първо трябва да се започне с пречистване на тялото. Това е една от вашите задачи.” Учителя Съдържание на книгата: 1. Основни принципи на здравос ...
Какво лекарите не ни казват за ваксините?

Какво лекарите не ни казват за ваксините?

Приятели, свидетели сме как масово в наши дни се разпространяват множество опасни лъжи по темата за ваксините, а достигането до достоверни фак ...
Дванадесетият час

Дванадесетият час

Книгата се разпространява безплатно, както и всички други, над които работих усилено през изминалите години. Ако усетите вътрешен подтик към добро ...
Основни принципи, правила и методи за работа в Школата на Всемирното Бяло Братство

Основни принципи, правила и методи за работа в Школата на Всемирното Бяло Братство

Книгата се разпространява безплатно, както и всички други, над които работих усилено през изминалите години. Ако усетите вътрешен подтик към добро ...
Занони (окултен роман)

Занони (окултен роман)

Книгата се разпространява безплатно, както и всички други, над които работих усилено през изминалите години. Ако усетите вътрешен подтик към добро ...
5 / 5 Публикации