Капаните на Матрицата

Портфейл, широко отворен пред търговците на здраве

Портфейл, широко отворен пред търговците на здраве

Следващите теми посвещавам на матрицата на храненето и здравето, която отнема толкова много от енергията ни. Преди години, прелитайки над океана ск ...
За любовта, минзухарите или егоизма на притежанието

За любовта, минзухарите или егоизма на притежанието

Макар и да е мразовито, навън можем да открием белезите на приближаващата пролет. Всеки има свой любим сезон, но никой не би отрекъл очарованието на т ...
Годините на приспивателите срещу деня на будителите

Годините на приспивателите срещу деня на будителите

В наши дни е трудно да се живее човешки. Засмукани от технологичните играчки, от стремежът към успех, измерен финансово и „надпреварата във въоръжаван ...
Как мартенската традиция потъва в матрицата

Как мартенската традиция потъва в матрицата

Традициите на народите са резултат от столетия емпирични наблюдения на видимото и невидимото. Разбира се, съществуват безброй суеверия, но освен тях м ...
Облъчването с информация

Облъчването с информация

Голяма част от информацията, която ни залива всекидневно е нелогична и толкова лесно опровержима, ако разбира се, разполагаме с възможността да анализ ...
Истината за ГМО храните

Истината за ГМО храните

„Който употреби за храна нещо, което не е Божествено, то ще внесе в него известна отрова. Чуждото, внесено в организма, оставя своята отрова. На тези ...
Източниците на познание и илюзии

Източниците на познание и илюзии

След като изяснихме защо опознаването на голямата матрица е средство за бягство от малката, редно е да предложим и подходящи методи за натрупване на п ...
Познанието – път към изхода

Познанието – път към изхода

Реалното излизане от матричния свят изисква старото познание. Може да го приемете като антипод на новото познание, с което ни заливат, но аз бих го на ...
Капаните на матрицата – начало

Капаните на матрицата – начало

Признавам, че уводите са винаги най-трудни. Поне за онези, които обичат точността на конкретиката и силата на логиката. Ето защо с малко страх се посв ...
Валентин Грандев: Матрицата погълна приятели, познати, съседи, изобщо всички.

Валентин Грандев: Матрицата погълна приятели, познати, съседи, изобщо всички.

Приятели, щастлив съм да споделя с вас, че занапред още един съмишленик в търсенето и разпространяването на Истината ще публикува своите авторски мате ...
10 / 10 Публикации