Паневритмия

Учителя за Паневритмията (част 2)

Учителя за Паневритмията (част 2)

Из "Разговори при Седемте Рилски Езера": "След изпълнение на паневритмията при „Езерото на Чистотата“ Учителят почна да говори за нея: Трябва да ...
Учителя за Паневритмията (част 1)

Учителя за Паневритмията (част 1)

Извадки от "Акордиране на човешката душа", Боян Боев: „Дванадесетте лъча на „Слънчеви лъчи“ означават, че дванадeсетте врати на Живота са отворени. ...
Паневритмия – Свещеният танц

Паневритмия – Свещеният танц

„В българските хора има по-голям смисъл, отколкото в европейските игри, дето играят двама по двама. Ако момата играе само с един момък, както играе по ...
3 / 3 Публикации