Духовна Светлина

1 61 62 63 64 65 630 / 641 Публикации
Учителя за края на тъмната епоха

Учителя за края на тъмната епоха

„Та сега в света се изпълнява стихът: „Отец ви благоволи да ви даде Царство."Хората нека си казват: „Вие ли ще оправите света?" Да, ние ще го опра ...
Подбрани мисли от „Свещени думи на Учителя“ (част 8)

Подбрани мисли от „Свещени думи на Учителя“ (част 8)

„Щом ученикът разбере правилно страданията, той ще научи Истината.“ „Ученикът трябва да мине през големи страдания, за да добие известна ...
Подбрани мисли от „Свещени думи на Учителя“ (част 7)

Подбрани мисли от „Свещени думи на Учителя“ (част 7)

„Най-важното за този, който е гладен, кое е?Най-важното за ученика е да има непреодолимо желание да се учи. Учението е преди всичко за ученика! ...
Подбрани мисли от „Свещени думи на Учителя“ (част 6)

Подбрани мисли от „Свещени думи на Учителя“ (част 6)

„Ученикът не трябва да пожелава нещата преждевременно. Не трябва да пожелае да помирише силната есенция. Той не може да я издържи. Есенцията може да е ...
Учителя за Паневритмията (част 2)

Учителя за Паневритмията (част 2)

Из "Разговори при Седемте Рилски Езера":"След изпълнение на паневритмията при „Езерото на Чистотата“ Учителят почна да говори за нея:Трябва да ...
Учителя за Паневритмията (част 1)

Учителя за Паневритмията (част 1)

Извадки от "Акордиране на човешката душа", Боян Боев:„Дванадесетте лъча на „Слънчеви лъчи“ означават, че дванадeсетте врати на Живота са отворени. ...
Подбрани мисли от „Свещени думи на Учителя“ (част 5)

Подбрани мисли от „Свещени думи на Учителя“ (част 5)

„Ученикът трябва да върши всичко като пред Бога. В това седи неговата Любов!“ „Има физическа, умствена, духовна и Божествена близост. Ист ...
Подбрани мисли от „Свещени думи на Учителя“ (част 4)

Подбрани мисли от „Свещени думи на Учителя“ (част 4)

„Ученикът трябва да дружи с ония, които са по-напред от него, за да се учи от тях. Да дружи и с равните на себе си, за да се насърчава в по-голяма рев ...
Подбрани мисли от „Свещени думи на Учителя“ (част 3)

Подбрани мисли от „Свещени думи на Учителя“ (част 3)

„Чистият диамант по съвършен начин отразява Светлината.Чистотата е условие за всички постижения.Само чистият прекрачва портите на Висшето Знан ...
Подбрани мисли от „Свещени думи на Учителя“ (част 2)

Подбрани мисли от „Свещени думи на Учителя“ (част 2)

„Нищо не трябва да изненадва ученика.Той трябва винаги да е спокоен.Той знае, че има един Божествен план, който урежда нещата.И затова нищ ...
1 61 62 63 64 65 630 / 641 Публикации