Духовна Светлина

1 54 55 56 57 58 63 560 / 622 Публикации
Взаимно почитание и уважение

Взаимно почитание и уважение

Откъс от беседата „Дойде да послужи“, държана от Петър Дънов на днешния ден преди 95 години:Взаимно почитание и уважение се изисква заради Господа ...
Учителя за добрите постъпки

Учителя за добрите постъпки

Откъс от беседата „Зависимост в природата“, държана от Петър Дънов на днешния ден преди 85 години:Като ученици вие трябва да се изучавате, да позн ...
Учителя Петър Дънов за семейството и женитбата

Учителя Петър Дънов за семейството и женитбата

„Мъж и жена, като се оженят, мислят, че Господ им е турил власт; мъжът казва: „Ти при майка си си живяла така, но сега в моята къща влизаш под нов зак ...
Окултният ученик: Правила и напътствия от Учителя (част 14)

Окултният ученик: Правила и напътствия от Учителя (част 14)

На ученика е позволено да бъде недоволен само при случай, когато е могъл, а не е приложил добродетелите си. Като ученици трябва да знаете ...
Учителя Петър Дънов за пушенето

Учителя Петър Дънов за пушенето

„Който не диша правилно, и мисълта му е неправилна. Някой писател ще пише някоя статия, започва да размишлява, издишва издълбоко, после диша неравноме ...
Божествените желания

Божествените желания

Откъс от беседата „Единство на съзнанието“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 95 години:Роди ли се у вас желание да направите ня ...
Законът на Любовта

Законът на Любовта

Откъс от беседата „Като младия син“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 75 години:Българинът, аз изпитвах колко е щедър, каква е ...
Служене на Бога

Служене на Бога

Откъс от беседа, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 80 години:Често наблюдавам онези, които страдат. Някой казва: Не може ли без ...
С каквито хора се събереш, такъв ставаш…

С каквито хора се събереш, такъв ставаш…

Откъс от беседата „Малките заповеди“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 80 години:При сегашните условия не се живее лесно. Дошло ...
Учителя за влиянията на тъмните духове

Учителя за влиянията на тъмните духове

Откъс от беседата „Мисълта – мощна сила“, държана от Петър Дънов на днешния ден преди 85 години:В природата съществува следният закон: Всяко желан ...
1 54 55 56 57 58 63 560 / 622 Публикации